Βιβλία

Διεπιστημονικότητα, διεταιρικότητα και κοινωνική ένταξη του νέου παραβάτη

Ήδη ο τίτλος και η θεματική του διήμερου Συνεδρίου, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα την 12η και 13η Μαΐου 2008, και του οποίου τα Πρακτικά (εμπλουτισμένα και με πρόσθετες εισηγήσεις) δημοσιεύονται στον τόμο αυτό, προδιαθέτει για την ιδιαίτερη θεωρητική αλλά και πρακτική του σπουδαιότητα στην αναζήτη...

Μετά την αποφυλάκιση

Το βιβλίο αυτό έγινε με τις φροντίδες ανθρώπων που εργάζονται σ' ένα καινούργιο φορέα για στήριξη των αποφυλακιζόμενων, την "ΕΠΑΝΟΔΟ", και στοχεύει ακριβώς, να παράσχει κάποιες "πρώτες βοήθειες" σε όσους συμπολίτες μας προσπαθούν, μετά την οδυνηρή εμπειρία της φυλακής, να ορθοποδήσουν και να ξεκινήσ...

Οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη ειδικών ομάδων πληθυσμού

Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί η εξέταση και αξιολόγηση των προβλημάτων που οι κρατούμενες, στις γυναικείες φυλακές της χώρας μας, αντιμετωπίζουν σε σχέση με την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική τους επανένταξη. Από ποικίλες έρευνες στην Ελλάδα και διεθνώς προκύπτει ότι ο ποιοτικός εγκλει...

Διαστάσεις του κοινωνικού αποκλεισμού των μονογονεϊκών οικογενειών στην Ελλάδα

Η κρίση του παραδοσιακού προτύπου της οικογένειας δεν είναι άγνωστο θέμα στο δημόσιο διάλογο της χώρας μας. Οι μονογονεϊκές οικογένειες, ωστόσο, είναι ένα θέμα που παραμένει στο περιθώριο της δημόσιας συζήτησης παρόλο που αποτελεί μια απτή, εν μέρει "κρυμμένη" από τις επίσημες στατιστικές, αλλά διευ...

Βοήθεια χωρίς αποτέλεσμα

Ο William Easterly, πρώην οικονομολόγος στην Παγκόσμια Τράπεζα και συγγραφέας του μπέστ σέλερ "The Εlusive Quest for Growth", ασχολείται με τα ενδημικά προβλήματα της ακραίας φτώχειας και των αποτυχημένων προσπαθειών της Δύσης να βοηθήσει τους φτωχούς. "Υπάρχει πολλή ουσία στο γεμάτο ευαισθησία ...

Μουσική στους μαχαλάδες

Το εκπαιδευτικό αυτό υλικό είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας δύο μη κυβερνητικών οργανώσεων -του Κέντρου Παιδαγωγικής και Καλλιτεχνικής Επιμόρφωσης "Σχεδία" και του Ιδρύματος για την Προώθηση της Γυναικείας Απασχόλησης "KEDV" που έχουν την έδρα τους σε δυο γειτονικές χώρες, η πρώτη στην Ελλάδα και η ...

Σεξουαλική κακοποίηση

Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει-για πρώτη φορά και με σφαιρικό τρόπο- το φαινόμενο της σεξουαλικής κακοποίησης. Γραμμένο από εξειδικευμένους επιστήμονες (νομικούς, εγκληματολόγους, ιατροδικαστές, ψυχιάτρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, εκπαιδευτικούς κ.ά.), επιχειρεί τη διεπιστημονική προσέγγιση...

Ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις σε οργανισμούς, ομάδες και άτομα

Η ψυχοκοινωνική παρέμβαση αναφέρεται στις υποστηρικτικές τεχνικές που έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν το άτομο με συναισθηματικές ή συμπεριφορικές διαταραχές να προσαρμοστεί σε καταστάσεις που απαιτούν κοινωνική συναλλαγή με άλλα μέλη της κοινότητας. Σήμερα αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική πρακτικ...

Μετακινούμενοι πληθυσμοί

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Μετακινούμενοι πληθυσμοί στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Μετακινούμενοι πληθυσμοί, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Αποφυλακιζόμενες γυναίκες

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Αποφυλακιζόμενες γυναίκες στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Αποφυλακιζόμενες γυναίκες, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η κοινωνική διοίκηση στην Ελλάδα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η κοινωνική διοίκηση στην Ελλάδα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η κοινωνική διοίκηση στην Ελλάδα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Όψεις αναδιάρθρωσης του κράτους πρόνοιας στην Ευρώπη

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Όψεις αναδιάρθρωσης του κράτους πρόνοιας στην Ευρώπη στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Όψεις αναδιάρθρωσης του κράτους πρόνοιας στην Ευρώπη, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Διαστάσεις του κοινωνικού αποκλεισμού στην Ελλάδα

Στην κοινωνική αυτή μελέτη παρουσιάζονται αποτελέσματα ερευνών που αναφέρονται σε θέματα "Κοινωνικού αποκλεισμού". Στο δίτομο αυτό έργο, πέρα από την παρουσίαση της υπάρχουσας κατάσταστης, όπως αυτή διαμορφώνεται σε σχέση με τις διάφορες ομάδες κινδύνου (άνεργοι, παλιννοστούντες μετανάστες, παράνομ...

Διαστάσεις του κοινωνικού αποκλεισμού στην Ελλάδα

Στην κοινωνική αυτή μελέτη παρουσιάζονται αποτελέσματα ερευνών που αναφέρονται σε θέματα "Κοινωνικού αποκλεισμού". Στο δίτομο αυτό έργο, πέρα από την παρουσίαση της υπάρχουσας κατάσταστης, όπως αυτή διαμορφώνεται σε σχέση με τις διάφορες ομάδες κινδύνου (άνεργοι, παλιννοστούντες μετανάστες, παράνομ...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...