Βιβλία

Νίκος Αναλυτής: Επιμένων συλλογικά

Για πρώτη φορά ο ΣΕΒ καταγράφει διαδρομές της ιστορίας του μέσα από τη συνεισφορά και το έργο μελών του, με μακρά παρουσία στη διοίκησή του και με μακρά επίσης θητεία σε βασικούς τομείς δράσης του Συνδέσμου, αξιοποιώντας κυρίως τον πλούτο του Αρχείου του. Ο Νίκος Αναλυτής (1930-2012), μέλος του Δ...

Μαρίνα Γουδή: Γυναίκα πανεπιστημιακός και ερευνήτρια

Η παρουσία γυναικών στην οικονομική επιστήμη στην Ελλάδα δεν αποτελεί συχνό φαινόμενο, ακόμη και σήμερα. Η περίπτωση, λοιπόν, της Μαρίνας Γουδή που ήδη από το 1954 κατέθεσε υφηγεσία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών στα Οικονομικά και που δίδαξε από το 1958 και μετά (μέχρι και το 1981) είναι κάτι το ξεχωριστό...

Κέινς: Εικονογραφημένος οδηγός

Ο Τζον Μέιναρντ Κέινς θεωρείται ο σπουδαιότερος οικονομολόγος του 20ού αιώνα. Και μάλιστα, καθώς δεχόμαστε το πλήγμα μιας νέας παγκόσμιας κρίσης, οι κυβερνήσεις ανά τον κόσμο επιχειρούν να θέσουν και πάλι σε εφαρμογή τις ιδέες του. Με το ξέσπασμα της Μεγάλης Ύφεσης, ο Κέινς υποστήριξε ότι οι κυβε...

Τζων Μέυναρντ Κέυνς (1883-1946)

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Τζων Μέυναρντ Κέυνς (1883-1946) στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Τζων Μέυναρντ Κέυνς (1883-1946), μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ανδρέας Μ. Ανδρεάδης, ο πατριάρχης των δημόσιων οικονομικών

Ο Ανδρέας Μ. Ανδρεάδης υπήρξε ένας από τους επιφανέστερους Έλληνες οικονομολόγους. Καθηγητής της Δημόσιας Οικονομικής, μελετητής της Δημοσιονομικής Ιστορίας του Ελληνισμού και Οικονομικός Ιστορικός σφράγισε με την διδασκαλία, το έργο και τη δημόσια δράση του την πολιτική και οικονομική ζωή της Ελλάδ...

Οι φιλόσοφοι του οικονομικού κόσμου

Γραμμένη με συναρπαστικό ύφoς, η ιστoρία αυτή της oικoνoμικής σκέψης αφηγείται συνάμα την επoχή αλλά και τη ζωή και τo χαρακτήρα των μεγάλων διανoητών πoυ αφιερώθηκαν με πάθoς στην ερμηνεία τoυ oικoνoμικoύ γίγνεσθαι της επoχής τoυς, για να κληρoδoτήσoυν στoυς επιγόνoυς τoυς θεωρίες, ιδέες, νόμoυς κα...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...