Βιβλία

Λατινική γραμματική

Η δεύτερη αυτή έκδοση είναι εμπλουτισμένη και επαυξημένη, ενώ γνωρίζει την επιστημονική αποδοχή από τα περισσότερα ελληνικά Πανεπιστήμια. Γραμματική - έργο αναφοράς για αρχάριους και έμπειρους λατινιστές - πίνακες και παραδείγματα - γλωσσάριο ορολογίας - ευρετήριο γραμματικών όρων - ευρετήρ...

Γραμματική λατινικού λόγου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Γραμματική λατινικού λόγου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Γραμματική λατινικού λόγου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Λατινική γραμματική

Αποτελεί την πρώτη λατινική γραμματική που προστίθεται στην ελληνική βιβλιογραφία και ξεφεύγει από την αυστηρή οπτική της παραδοσιακής γραμματικής, τουλάχιστον όπως την είχαμε συνηθίσει μέχρι σήμερα. Παράλληλα, προσφέρει την εποπτικότητα και το στοιχειοθετικό περιβάλλον που η σύγχρονη πρακτική απαιτ...

Γραμματική της λατινικής γλώσσας

Το παρόν εγχειρίδιο, που επιγράφεται "Γραμματική της Λατινικής Γλώσσας", σκοπό έχει να δημιουργήσει ένα υπόβαθρο στην ελληνική φοιτητική νεολαία, που ενδιαφέρεται για τα Λατινικά, εφόσον η Γραμματική είναι η βάση για την κατανόηση μιας λογοτεχνίας. Παράλληλα, φιλοδοξεί να αντικαταστήσει κάποια παλαι...

Συνοπτική γραμματική και συντακτικό της λατινικής γλώσσας

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται κυρίως σε μαθητές (αλλά και σε διδάσκοντες) της θεωρητικής κατεύθυνσης και αποτελεί ένα συνοπτικό αλλά πλήρες εγχειρίδιο γραμματικής και συντακτικού της λατινικής γλώσσας. Ακολουθεί τα σχολικά εγχειρίδια και χρησιμοποιεί τις περισσότερες φορές παραδείγματα από τα κείμενα...

Γραμματική της λατινικής γλώσσας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Γραμματική της λατινικής γλώσσας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Γραμματική της λατινικής γλώσσας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η δομή του λατινικού λόγου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η δομή του λατινικού λόγου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η δομή του λατινικού λόγου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Γραμματική της λατινικής γλώσσης

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Γραμματική της λατινικής γλώσσης στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Γραμματική της λατινικής γλώσσης, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...