Βιβλία

Η αραβική γραμματεία και η σχέσις της προς την ελληνικήν, τη λατινικήν, οθωμανικήν, περσικήν και ευρωπαϊκήν

Το έτος 1958 είνε εν ιδιαίτερον έτος δια τον αραβικόν κόσμον. Δεν είνε ούτε ως το 1957 ούτε ως το 1959· διαφέρει μάλιστα όλων των υπολοίπων ετών. Το έτος 1958 είνε ιδιαίτερον έτος και δια την ιδεολογίαν του αραβισμού είνε η πρώτη πράξις ολοκληρώσεως του αραβισμού. Διότι κατ' αυτό το έτος ετέθησαν τα...

Επικρίσεως έλεγχος

Η έκδοση αποτελεί απάντηση του Κωνσταντίνου Σάθα (Αθήνα 1842 - Παρίσι 1914) στις επικρίσεις του "αμείλικτου πολεμίου" του αρχιμανδρίτη Ανδρόνικου Δημητρακόπουλου από τη Λειψία κατά των συγγραμμάτων του και ιδίως κατά της "Νεοελληνικής φιλολογίας", το οποίο συγκεντρώνει "διεσπαρμένες ειδήσεις" για το...

Ζητήματα συγκριτικής γραμματολογίας και ιστορίας των ιδεών

Στον τόμο αυτό περιλαμβάνονται εννέα μελέτες, οι οποίες γράφτηκαν στην πλειοψηφία τους μετά από ένα εξωτερικό ερέθισμα ή με την ευκαιρία πρόσκλησης συμμετοχής σε ένα ειδικό επιστημονικό γεγονός. Στο σύνολό τους εκφράζουν, μέσα από μια θεματική πολυφωνία, ορισμένους ερευνητικούς προσανατολισμούς της ...

Ιστορία της κλασικής φιλολογίας

"Οι φιλόλογοι τείνουν να αρχίζουν να ασχολούνται με το αντικείμενό τους στην κατάσταση που το βρήκαν και να κολυμπούν αυτάρεσκα ακολουθώντας τη φορά του ρεύματος". Στην πραγματικότητα, ο λόγος αυτός ειπώθηκε από τον Geoffrey Warnock για τους φιλοσόφους -αλλά μπορεί θαυμάσια να μεταφερθεί εξίσου και ...

Expressions et représentations littéraires de la Méditerranée

La Mediterranee, lieu geographique et topos poetique, subit le traitement de plusieurs langages, scientifiques, litteraires, artistiques et devient un objet d’ecriture, un objet de representation a travers des constructions mentales formees par l’histoire et la culture. Les articles publies ici atte...

Νεκρά γράμματα; Οι κλασικές σπουδές στον 21ο αιώνα

Δεκαεννέα από τους πιο έγκριτους φιλολόγους της Ευρώπης και της Αμερικής και πέντε Έλληνες πανεπιστημιακοί σκιαγραφούν την ιστορία των κλασικών σπουδών από την αρχαιότητα έως σήμερα, αξιολογούν τη συμβολή τους στον ευρωπαϊκό πολιτισμό, περιγράφουν την κρίση που διέρχονται και προτείνουν λύσεις ώστε ...

Πόσο κλασική είναι η κλασική αρχαιότητα;

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Πόσο κλασική είναι η κλασική αρχαιότητα; στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Πόσο κλασική είναι η κλασική αρχαιότητα;, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Το συγγραφικό έργο του Εμμανουήλ Κριαρά

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Το συγγραφικό έργο του Εμμανουήλ Κριαρά στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Το συγγραφικό έργο του Εμμανουήλ Κριαρά, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Μεσαιωνική και νεωτέρα ελληνική φιλολογία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Μεσαιωνική και νεωτέρα ελληνική φιλολογία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Μεσαιωνική και νεωτέρα ελληνική φιλολογία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Μεσαιωνική και νεωτέρα ελληνική φιλολογία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Μεσαιωνική και νεωτέρα ελληνική φιλολογία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Μεσαιωνική και νεωτέρα ελληνική φιλολογία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ιστορία της κλασσικής φιλολογίας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ιστορία της κλασσικής φιλολογίας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ιστορία της κλασσικής φιλολογίας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ιστορία της κλασσικής φιλολογίας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ιστορία της κλασσικής φιλολογίας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ιστορία της κλασσικής φιλολογίας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Πραγματεία περί της ιστορίας και της κριτικής των ελληνικών κειμένων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Πραγματεία περί της ιστορίας και της κριτικής των ελληνικών κειμένων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Πραγματεία περί της ιστορίας και της κριτικής των ελληνικών κειμένων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η Αφροδίτη ταξιδεύει με τη Σφίγγα

Το μικρό αυτό βιβλίο στηρίζεται σε μια διάλεξη που δόθηκε στη Χίο τον Απρίλιο του 1999. Σε πολλά σημεία το κείμενο διατηρεί την προφορική υφή εκείνης της διάλεξης. Σίγουρα δεν εξαντλεί το θέμα. Δεν έχει αυτό το στόχο. Ξεκίνησε από μια εσωτερική παρόρμηση ιχνηλάτησης κάποιων σχέσεων με αφορμή τις εκδ...

Ιστορία της δυτικής φιλοσοφίας: Σωκράτης, Πλάτων και Αριστοτέλης

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ιστορία της δυτικής φιλοσοφίας: Σωκράτης, Πλάτων και Αριστοτέλης στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ιστορία της δυτικής φιλοσοφίας: Σωκράτης, Πλάτων και Αριστοτέλης, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Φίλιππου Σέρραρντ μνήμη

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Φίλιππου Σέρραρντ μνήμη στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Φίλιππου Σέρραρντ μνήμη, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Οι λόγιοι στο Βυζάντιο

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Οι λόγιοι στο Βυζάντιο στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Οι λόγιοι στο Βυζάντιο, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η συγκριτική γραμματολογία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η συγκριτική γραμματολογία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η συγκριτική γραμματολογία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εισαγωγή στην κλασική φιλολογία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εισαγωγή στην κλασική φιλολογία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εισαγωγή στην κλασική φιλολογία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...