Βιβλία

Οικοδομική βία αρχιτεκτονική

Το πόνημα αυτό είναι μια μελετητική περιήγηση. Ας πούμε ότι ο περιπλανώμενος, με κάποιο πρόσχημα και σ' έναν συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο σήμερα, προσπαθεί ταυτόχρονα να σκεφτεί κάπως πιο θεωρητικά τα ερεθίσματα και τις εντυπώσεις του. Η μελέτη μου, πιο συγκεκριμένα, με αφορμή την περιήγησή μου στα ...

Πολιτισμικό απόθεμα και αρχιτεκτονική κληρονομιά στα Βαλκάνια

[...] Το βιβλίο αυτό, ως διδακτικό εγχειρίδιο, προσπαθεί να καλύψει ανάγκες διδακτικές και απευθύνεται, κυρίως, στους φοιτητές. Ως στόχος ετέθη εξαρχής η εξοικείωση με τα ζητήματα των θεσμικών ρυθμίσεων και των αναπτυξιακών προοπτικών προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης, της διαχείρισης του α...

Κοσμική μεσαιωνική αρχιτεκτονική στα Βαλκάνια 1300-1500 και η διατήρησή της

Με την παρούσα έκδοση επιχειρείται η προσέγγιση 96 μνημείων από όλες τις Βαλκανικές χώρες. Σύνολα και μεμονωμένα μνημεία συζητώνται σε ξεχωριστά κείμενα, γραμμένα το καθένα από έναν από τους εξήντα συμμετέχοντες επιστήμονες που έχουν ιδιαίτερη εξοικείωση με το αντικείμενο που παρουσιάζουν. Το υλικό ...

Architecture traditionnelle des pays balkaniques

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Architecture traditionnelle des pays balkaniques στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Architecture traditionnelle des pays balkaniques, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Βαλκανική παραδοσιακή αρχιτεκτονική

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Βαλκανική παραδοσιακή αρχιτεκτονική στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Βαλκανική παραδοσιακή αρχιτεκτονική, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...