Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Ο πνευματικός διδασκόμενος

Το μυστήριο της μετάνοιας και εξομολογήσεως αποτελεί για την Αγία Εκκλησία του Χριστού βασικότατο μέσο για την σωτηρία των μελών της και συστατικό στοιχείο του έργου της όπως εξ αρχής θεσμοθετήθηκε από το θείο Ιδρυτή της και καταξιώθηκε στο πέρασμα των αιώνων. Το μέγεθος της εξουσίας "του δέσμειν κα...

Ο μετανοών διδασκόμενος

Το παρόν έργο αποβλέπει στη διαπαιδαγώγηση και καθοδήγηση του μετανοούντος, ώστε να προετοιμαστεί με ειλικρίνεια, να εξετάσει ενδελεχώς τη συνείδησή του και να εξομολογηθεί εκ βαθέων τα αμαρτήματά του, με απόφαση να μην ξαναπέσει στα ίδια. Προκειμένου ο συγγραφέας να κινητοποιήσει τους αμελείς χρ...

Εξομολογητάριον

Μετά από ωρισμένες εκδόσεις των έργων του αγίου Νικόδημου του Αγιορείτου στην Νεοελληνική και την άμεση αποδοχή του έργου, προβαίνουμε, με την χάρι του Θεού και κατόπιν παρακλήσεως εν Χριστώ αδελφών, στην έκδοσι του Εξομολογηταρίου με απόδοσι στην Νεοελληνική. Και αυτό, διότι μετά την επιβολή πρό...

Η συμμετοχή στην εξομολόγηση και την Θεία Κοινωνία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η συμμετοχή στην εξομολόγηση και την Θεία Κοινωνία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η συμμετοχή στην εξομολόγηση και την Θεία Κοινωνία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Το πρόβλημα της ενοχής

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Το πρόβλημα της ενοχής στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Το πρόβλημα της ενοχής, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Πότε και πώς να εξομολογήσαι

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Πότε και πώς να εξομολογήσαι στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Πότε και πώς να εξομολογήσαι, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Πρακτικός οδηγός εξομολογουμένου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Πρακτικός οδηγός εξομολογουμένου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Πρακτικός οδηγός εξομολογουμένου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εξομολόγηση

Και αύτη εστίν η επαγγελία ην ακηκόαμεν απ' αυτού και αναγγέλλομεν υμίν, ότι ο Θεός φως εστί και σκοτία ευ αυτώ ουκ έστιν ουδεμία. Εάν είπωμεν ότι κοινωνίαν έχομεν μετ' αυτού και εν τω σκότει περιπατώμεν, ψευδόμεδα και ου ποιούμεν την αλήθειαν. Εάν δε εν τω φωτί περιπατώμεν, ως αυτός εστιν ιν τω φωτ...

Μαθήματα εξομολογητικής

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Μαθήματα εξομολογητικής στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Μαθήματα εξομολογητικής, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εξομολόγηση και πνευματικός πατέρας

Στην πέτρα δεν "φυτρώνει" πρασινάδα. Και χωρίς πνευματικό πατέρα και καθαρή εξομολόγηση δεν "φυτρώνει" πνευματική ζωή. Ό,τι είναι το εύφορο χωράφι για την καλλιέργεια, είναι και για την πνευματική ζωή η καθαρή εξομολόγηση και ο πνευματικός πατέρας. Όταν ο Κύριος κάλεσε τον Σαούλ στο κήρυγμα,...

Confession and the Spiritual Father

The pagan Nero had his own circle of people, those who were in accord with him, his friends, and his followers. Naturally for these people, Nero was like a saint. They saw themselves through him. He expressed them. If we had asked the Pharisees what their opinion of Christ was, they would have ...

Οι ιεροί κανόνες και το μυστήριο της εξομολόγησης

Οι "Ιεροί Κανόνες", καθώς άρχισαν να δημιουργούνται, από τον 4ον αιώνα μ.Χ. και ύστερα, βρίσκονται σήμερα συγκεντρωμένοι σε τόμους. Περιγράφουν τις συνήθειες του Εκκλησιαστικού τρόπου ζωής διαμέσου των αιώνων και τις επίσημες θέσεις των Τοπικών και Οικουμενικών Συνόδων. Είναι, επομένως, ζωντανοί μάρ...

Εξομολόγηση η λυτρωτική

Δεν νοείται μετάνοια, χωρίς την εξομολόγηση. Γιατί η μετάνοια με αυτήν εκφράζεται, εκδηλώνεται κι ολοκληρώνεται. Γι' αυτό και οι Πατέρες την αποκαλούν "αρχή της σωτηρίας". Σε κάθε περίπτωση τα δάκρυα μετανοίας καθαρίζουν, η εξομολόγηση δικαιώνει. Όσοι ελεήθηκαν απ' τον Θεό, προηγουμένως ομολόγησα...

Ιερά εξομολόγησις

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ιερά εξομολόγησις στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ιερά εξομολόγησις, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η θεραπεία των θεραπευτών

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η θεραπεία των θεραπευτών στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η θεραπεία των θεραπευτών, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εξομολόγηση

Η υπακοή στις εντολές του Θεού δεν περιορίζει την ελεύθερη έκφραση του προσώπου αλλά αντιθέτως καθιστά το άτομο ολοκληρωμένο ψυχικά και πνευματικά. Το γεμίζει με αρετές, το μαθαίνει να γνωρίζει να πολεμά το κακό και να αντιστέκεται στις αδυναμίες των άλλων. Αποκτά την προστασία του Θεού και ξέρει να...

Ιερά εξομολόγησις και πνευματικός οδηγός

...Η συνειδητοποίηση της εσωτερικής καταστάσεώς μας, των παθών και των αδυναμιών μας, δεν είναι εύκολο έργο. Είναι εύκολο να συμβουλεύουμε άλλους, αλλά είναι εξαιρετικά δύσκολο να γνωρίσουμε τον εαυτό μας. Όσο και να ερευνούμε τον εαυτό μας, δεν μπορούμε να γνωρίσουμε μέχρι βάθους ποιοι είμαστε. Γι'...

Εξομολόγηση και Θεία Κοινωνία. Ανάμεσα στην ουτοπία και τη φυγή

Όλο το νόημα της προετοιμασίας για την Κοινωνία όπως ορίστηκε από την Εκκλησία (στην ακολουθία της θέιας μεταλήψεως) δεν είναι να δημιουργήσει στον άνθρωπο το αίσθημα της "αξιότητας"... Ενώπιον της Τράπεζας του Κυρίου η μόνη "αξιωσύνη" των κοινωνούντων είναι αυτή η βαθιά συναίσθηση της "αναξιότητάς ...

Εξομολόγηση, Θεία Κοινωνία, νηστεία

Με την ευλογία του ποιμενάρχου μας, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. κ. Ανθίμου, προβαίνουμε στην έκδοση των άρθρων, που κυκλοφορούν σε συνέχειες στην εβδομαδιαία εφημερίδα "Ρέθεμνος". Πιστεύουμε ότι οι άγιοι Πατέρες αποτελούν τους φωτεινούς λύχνους, οι όποιοι φωτίζουν με την ...

Εξομολόγηση

Ευρισκόμενος σε προσκύνημα στα Θεοβάδιστα μέρη των Αγίων Τόπων, σκέφθηκα να καταγράψω κάποιες σκέψεις σχετικά με όλους εκείνους που προστρέχουν στο ταπεινό μου πετραχήλι κατά το ιερόν μυστήριον της εξομολογήσεως. Κατά την άσκηση της διακονίας αυτού του Ιερού μυστηρίου, διεπίστωσα εκ του σύνεγγυς, ό...

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...