Βιβλία

Εισαγωγή στο δίκαιο

Η εισαγωγή στο δίκαιο έχει ως σκοπό να δώσει στους σπουδαστές του δικαίου μια συνοπτικότατη εικόνα για τον κόσμο του δικαίου. Αυτή διαιρείται σε δύο μέρη, το Γενικό και το Ειδικό. Το πρώτο αποδίδει όσο απλούστερα γίνεται την έννοια, το σκοπό και γενικά τη λειτουργία του δικαίου σαν σύνολο. Στο σημεί...

Δικαστική ψυχιατρική και δικαστική ψυχολογία

Η έκδοση αυτή με τον ενιαίο τίτλο "Δικαστική ψυχιατρική και δικαστική ψυχολογία" περιλαμβάνει τα συγγράμματα της Δικαστικής Ψυχιατρικής (Δ΄ έκδοση 2008) και της Δικαστικής Ψυχολογίας (Β΄ έκδοση 2010). Καλύπτει τις διδακτικές και εξεταστικές ανάγκες των φοιτητών του Νομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου...

Πώς γράφεται μία φοιτητική και μεταπτυχιακή εργασία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Πώς γράφεται μία φοιτητική και μεταπτυχιακή εργασία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Πώς γράφεται μία φοιτητική και μεταπτυχιακή εργασία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Διαγωνισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης: SOS θέματα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Διαγωνισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης: SOS θέματα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Διαγωνισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης: SOS θέματα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δημόσιο δίκαιο, διοικητικό δίκαιο

Στόχοι του παρόντος εγχειριδίου είναι αφενός να αποτελέσει ένα απαραίτητο βοήθημα για κάθε διαγωνιζόμενο, ανεξαρτήτως υπόβαθρου, επιδιώκοντας την ένταξή του στο πνεύμα της εξέτασης και αφετέρου να αυξήσει τις πιθανότητες επιτυχίας του εκάστοτε υποψήφιου καλύπτοντας με τρόπο πλήρη και συστηματοποιημέ...

Εγχειρίδιο προετοιμασίας σε θέματα ιδιωτικού δικαίου

Το βιβλίο αυτό έχει σαν πρωταρχικό σκοπό την εξοικείωση του αναγνώστη με τις έννοιες του ιδιωτικού δικαίου. Κατά δεύτερον πολύ σημαντικό, την κατανόηση αυτών των εννοιών για την επιτυχή προσέγγιση των θεμάτων - ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής. Η διάρθρωση της ύλης γίνεται κατά τέτοιο τρόπο σαν μια κ...

ΑΣΕΠ: 3.000 ερωτήματα πολλαπλής επιλογής για το διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο ΑΣΕΠ: 3.000 ερωτήματα πολλαπλής επιλογής για το διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το ΑΣΕΠ: 3.000 ερωτήματα πολλαπλής επιλογής για το διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Γενικές αρχές αστικού δικαίου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Γενικές αρχές αστικού δικαίου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Γενικές αρχές αστικού δικαίου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Διαγωνισμοί πρόσληψης εκπαιδευτικών Α.Σ.Ε.Π., κλάδος νομικών

Περιέχει: - Ψυχοπαιδαγωγικά θέματα - Γενική διδακτική - Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Multiple choice - Όλα τα τεθέντα θέματα Α.Σ.Ε.Π....

Διαγωνισμοί πρόσληψης εκπαιδευτικών, κλάδος νομικών και πολιτικών επιστημών
Πεπραγμένα επταετίας 1987-1993

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Πεπραγμένα επταετίας 1987-1993 στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Πεπραγμένα επταετίας 1987-1993, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Συνταγματικό δίκαιο και πολιτικοί θεσμοί

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Συνταγματικό δίκαιο και πολιτικοί θεσμοί στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Συνταγματικό δίκαιο και πολιτικοί θεσμοί, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Πώς γράφεται μια φοιτητική εργασία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Πώς γράφεται μια φοιτητική εργασία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Πώς γράφεται μια φοιτητική εργασία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Μέθοδος δια την επιτυχίαν εις τας γραπτάς και προφορικάς εξετάσεις των υποψηφίων δικηγόρων εις τον Άρειον Πάγον

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Μέθοδος δια την επιτυχίαν εις τας γραπτάς και προφορικάς εξετάσεις των υποψηφίων δικηγόρων εις τον Άρειον Πάγον στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Μέθοδος δια την επιτυχίαν εις τας γραπτάς και προφορικάς εξετάσεις των υποψηφίων δικηγόρων εις τον Άρειον Πάγον, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...