Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Σύγχρονος εκπαιδευτικός τιπούκειτος

Το βιβλίο αποτελεί: - απαραίτητο οδηγό επιμόρφωσης για νέους σχολικούς συμβούλους, - ένα χρήσιμο οδηγό ψυχοπαιδαγωγικών και διδακτικών θεμάτων για υποψήφιους ΑΣΕΠ όλων των ειδικοτήτων, - απαραίτητο οδηγό κατάρτισης τόσο στο νέο εκπαιδευτικό όσο και στον έμπειρο, που αναζητά διαρκώς εναλλακτικές β...

Ο νόμος πλαίσιο για τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Η πέμπτη έκδοση του βιβλίου αυτού προσφέρει, σε όσους ενδιαφέρονται για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ένα πλήρως ενημερωμένο κείμενο του ν. 1404/1983, του θεσμικού δηλαδή νόμου των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.). Οι διατάξεις του νόμου παρατίθενται όπως ισχύουν έως τις 22-1-2009, ενημερ...

Νομικά ζητήματα ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων στο παράδειγμα της Γερμανίας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Νομικά ζητήματα ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων στο παράδειγμα της Γερμανίας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Νομικά ζητήματα ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων στο παράδειγμα της Γερμανίας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δίκαιο ιδιωτικής εκπαίδευσης

Με την παρούσα έκδοση επιχειρείται η μελέτη και ανάλυση των κανόνων τόσο του προϊσχύσαντος όσο και του ισχύοντος δικαίου επί θεμάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης στη χώρα μας. Εξετάζονται επίσης το καθεστώς των κοινοτικών οδηγιών, το εκπαιδευτικό franchising, η έκδοση καταδικαστικών αποφάσεων των Ευρωπαϊκώ...

Ισότητα και εκπαίδευση: το δικαίωμα ίσης πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η θεωρητική επεξεργασία και η πρακτική εφαρμογή της αρχής της ισότητας κατά την εισαγωγή σε σχολές και τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στο πρώτο μέρος επιχειρείται μία θεωρητική προσέγγιση της αρχής της ισότητας και του δικαιώματος στην εκπαίδευση (ισ...

Δίκαιο της παιδείας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Δίκαιο της παιδείας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Δίκαιο της παιδείας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δίκαιο εκπαίδευσης

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Δίκαιο εκπαίδευσης στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Δίκαιο εκπαίδευσης, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Το νομικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Η μεγάλη ανταπόκριση του κοινού, που οδήγησε στην εξάντληση των δύο πρώτων εκδόσεων, αλλά και η ανάγκη ενημέρωσης της ύλης με τις συνεχείς νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις στην ανώτατη εκπαίδευση, τόσο στον πανεπιστημιακό όσο και στον τεχνολογικό τομέα, η ανωτατοποίηση γενικά της ανώτερης εκπα...

Κώδικας διοίκησης σχολείων Α/βάθμιας εκπαίδευσης

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Κώδικας διοίκησης σχολείων Α/βάθμιας εκπαίδευσης στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Κώδικας διοίκησης σχολείων Α/βάθμιας εκπαίδευσης, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Σχολικές επιτροπές

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Σχολικές επιτροπές στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Σχολικές επιτροπές, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ο νόμος πλαίσιο για τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ο νόμος πλαίσιο για τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ο νόμος πλαίσιο για τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εκπαιδευτικό δίκαιο και θεσμοί

Το βιβλίο ασχολείται με όλο το φάσμα της εκπαιδευτικής λειτουργίας και προσεγγίζει όλες τις πτυχές της. Επισημαίνεται ότι στη μελέτη αυτή περιλαμβάνονται και οι εκπαιδευτικοί θεσμοί , με τους οποίους ο συγγραφέας ασχολείται ιδιαίτερα. Τονίζεται επίσης η ξεχωριστή ενασχόληση του συγγραφέα με το νομ...

Νόμος πλαίσιο 1268/82 για την ανώτατη παιδεία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Νόμος πλαίσιο 1268/82 για την ανώτατη παιδεία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Νόμος πλαίσιο 1268/82 για την ανώτατη παιδεία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ο νόμος πλαίσιο για τη δομή και λειτουργία των πανεπιστημίων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ο νόμος πλαίσιο για τη δομή και λειτουργία των πανεπιστημίων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ο νόμος πλαίσιο για τη δομή και λειτουργία των πανεπιστημίων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Το νομικό πλαίσιο λειτουργίας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι.) είκοσι χρόνια μετά (1982-2002)

Η οργάνωση και λειτουργία της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ και ΤΕΙ) καθώς και τα συναφή ζητήματα που την αφορούν, προβλέπονται και ρυθμίζονται από πλήθος νομοθετημάτων και κανονιστικών διατάξεων, οι οποίες δεν είχαν μέχρι σήμερα συγκεντρωθεί και καταγραφεί με συστηματικό τρόπο. Το κενό αυτό έρχετ...

Εκπαιδευτικό δίκαιο και θεσμοί

Το βιβλίο ασχολείται με όλο το φάσμα της εκπαιδευτικής λειτουργίας και προσεγγίζει όλες τις πτυχές της. Επισημαίνεται ότι στη μελέτη αυτή περιλαμβάνονται και οι εκπαιδευτικοί θεσμοί , με τους οποίους ο συγγραφέας ασχολείται ιδιαίτερα. Τονίζεται επίσης η ξεχωριστή ενασχόληση του συγγραφέα με το νομ...

Ο νόμος πλαίσιο για τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Είναι δυνατόν στις 14 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τελευταία τη Γερμανία πέρσι το Μάρτιο, πριν ένα ακριβώς χρόνο, τα αντίστοιχα τεχνολογικά ιδρύματα να έχουν αλυσιδωτά αναγνωρισθεί από τις αρχές του 1990, ως τμήμα της ανώτατης εκπαίδευσης και να μην πραγματοποιούμε αυτό το βήμα εδώ στην Ελλάδα; Μ...

Παιδείας τροπές, εντροπές, εκτροπές

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Παιδείας τροπές, εντροπές, εκτροπές στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Παιδείας τροπές, εντροπές, εκτροπές, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Το δίκαιο της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Το δίκαιο της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Το δίκαιο της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δίκαιο της εκπαίδευσης

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Δίκαιο της εκπαίδευσης στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Δίκαιο της εκπαίδευσης, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...