Βιβλία

Λεξικό τεχνολογίας και επιστημών

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Λεξικό τεχνολογίας και επιστημών στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Λεξικό τεχνολογίας και επιστημών, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Αγγλοελληνικό λεξικό τεχνικών και αεροπορικών όρων

Το "Αγγλοελληνικό λεξικό τεχνικών και αεροπορικών όρων" είναι ένα πολύτιμο βοήθημα για σπουδαστές και φοιτητές τεχνικής κατεύθυνσης, καθώς και για τεχνικούς κάθε ειδικότητας, αλλά και για όλους όσους στην ενασχόλησή τους με τον τομέα της τεχνολογίας προσκρούουν στο σκόπελο της μετάφρασης στην ελληνι...

Λεξικό τεχνολογίας και επιστημών

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Λεξικό τεχνολογίας και επιστημών στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Λεξικό τεχνολογίας και επιστημών, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Τεχνολογία και πληροφορική

Ο τόμος "Τεχνολογία και πληροφορική" είναι ένα έργο στο πλαίσιο της Εκπαιδευτικής Ελληνικής Εγκυκλοπαίδειας. Στο βιβλίο αυτό η τεχνολογία ορίζεται ως η σκόπιμη μετατροπή υλικών και γνώσεων σε χρήσιμα προϊόντα (καθώς και κάθε σύνολο "τεχνογνωσίας" που αφορά αυτή τη μετατροπή). Η μετατροπή αυτή επιτυγ...

Τεχνικό μνημόνιο 2000

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Τεχνικό μνημόνιο 2000 στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Τεχνικό μνημόνιο 2000, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Τεχνικόν ελληνο-αγγλικόν και αγγλο-ελληνικόν λεξικόν

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Τεχνικόν ελληνο-αγγλικόν και αγγλο-ελληνικόν λεξικόν στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Τεχνικόν ελληνο-αγγλικόν και αγγλο-ελληνικόν λεξικόν, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...