Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 3
Μικροοικονομική

Για τους φοιτητές εκείνους που ενδιαφέρονται να μάθουν πώς λειτουργεί ο κόσμος, η μικροοικονομική θεωρία είναι ίσως το πιο σχετικό, το πιο ενδιαφέρον και το πιο σημαντικό αντικείμενο που μπορούν να μελετήσουν (η μικροοικονομική είναι το δεύτερο πιο σημαντικό αντικείμενο). Βασικές γνώσεις μικροοικονο...

Μικροοικονομική

Σκοπός της παρούσας έκδοσης "Μικροοικονομική: Θεωρία και ανάλυση" είναι η εισαγωγή του αναγνώστη στις βασικές αρχές και έννοιες της μικροοικονομικής θεωρίας, καθώς και η κατανόηση της εφαρμογής των εργαλείων ανάλυσης, η οποία επιτυγχάνεται με την υιοθέτηση εμπειρικών παραδειγμάτων. Κεντρικό συστατικ...

Μικροοικονομική

Κάθε σελίδα αυτού του βιβλίου επιβεβαιώνει γιατί ο Paul Krugman, κάτοχος του Νόμπελ Οικονομίας, είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς συγγραφείς οικονομικών βιβλίων. Το βιβλίο αυτό, που γράφτηκε σε συνεργασία με την Robin Wells, κυκλοφορεί ήδη στην δεύτερη έκδοση. Η νέα έκδοση ενημερωμένη και ταυτ...

Βάσεις οικονομικής

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Βάσεις οικονομικής στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Βάσεις οικονομικής, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Αρχές της μικροοικονομικής

Η έκδοση στα ελληνικά των δύο εγχειριδίων Αρχές της Μικροοικονομικής και Αρχές της Μακροοικονομικής, των καθηγητών Joseph Stiglitz, ενός από τους κατόχους του βραβείου Νόμπελ Οικονομίας (2001), και Carl Walsh, αποτελεί αδιαμφισβήτητα μείζον εκδοτικό γεγονός για τη χώρα μας. Πρόκειται για εγχειρίδ...

Μικροοικονομική

Το βιβλίο αυτό είναι μοναδικό στο είδος του και γίνεται επίκαιρο με τη σημερινή οικονομική κρίση, αφού ολόκληρο το έργο των συγγραφέων εστιάζεται στην κοινωνική διάσταση της ανθρώπινης συμπεριφοράς, που πολλές φορές είναι δύσκολο να προσδιοριστεί. Προσφέρει με κατανοητό τρόπο τη μάθηση σχετικά με...

Ασκήσεις και λύσεις πολιτικής οικονομίας

Στο βιβλίο αυτό περιέχονται ερωτήσεις και ασκήσεις που έχουν ως στόχο τη διευκόλυνση της κατανόησης της βασικής ύλης της οικονομικής επιστήμης και την ανάπτυξη της δυνατότητας εφαρμογής της σε πρακτικά θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία των επιχειρήσεων και άλλων οικονομικών μονάδων ή ολόκληρης...

Μικροοικονομική

[...] Η "Μικροοικονομική", που είναι το αντικείμενο του παρόντος βιβλίου, έχει ήδη φθάσει σε υψηλό επίπεδο εξέλιξης από πλευράς τεχνικής ανάλυσης. Παραδοσιακά, ο κλάδος αυτός παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω των αναλυτικών τεχνικών που χρησιμοποιεί και της δυνατότητας που παρέχει για την κατανό...

Μικροοικονομική

Είναι γενικά αποδεκτό ότι η εξοικείωση με τα "εργαλεία" της Μικροοικονομικής μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση του κόσμου στον οποίο ζούμε. Οι συγγραφείς του ανά χείρας εγχειριδίου της Μικροοικονομικής D. Besanko και R. R. Braeutigam παρουσιάζουν με απλό και ιδιαίτερα αποτελεσματικό τρόπο τ...

Μικροοικονομική

Το βιβλίο των H. Gravelle και R. Rees αποτελεί ιδανική εισαγωγή στη Μικροοικονομική. Απευθύνεται τόσο σε προχωρημένους φοιτητές όσο και σε φοιτητές με στοιχειώδεις γνώσεις οικονομικής θεωρίας, οι οποίοι όμως ενδιαφέρονται να εντρυφήσουν στα θεμέλια και τις σύγχρονες προεκτάσεις. Μπορεί να χρησιμοποι...

Οικονομικός προγραμματισμός επιχειρήσεων

Tο εγχειρίδιο αυτό αναφέρεται στον οικονομικό προγραμματισμό των επιχειρήσεων και η δομή του εντάσσεται στα πλαίσια της μικροοικονομίας. Eίναι χωρισμένο σε δύο μέρη. Στο πρώτο δίνεται έμφαση στον οικονομικό προγραμματισμό των επιχειρήσεων και τις επιχειρηματικές αποφάσεις, ενώ στο δεύτερο μέρος στην...

Μικροοικονομική θεωρία

Ένα άρτιο και σύγχρονο γνωστικό εργαλείο που χρησιμοποιείται ευρέως σε οικονομικές σχολές σε όλο τον κόσμο. Ένα πολύ επιτυχημένο εγχειρίδιο, που έχει κάνει ήδη εννέα εκδόσεις στις ΗΠΑ. Η καινοτομία που εισάγει στη διδασκαλία της Μικροοικονομικής Θεωρίας έγκειται στην ιδιαίτερα παιδαγωγική δομή το...

Μικροοικονομική θεωρία

[...] Αρχικά, ο τόμος είχε σχεδιαστεί να περιλαμβάνει τρεις θεματικές ενότητες. Αυτές ήταν: η Γενική Στατική Ισορροπία, η Γενική Δυναμική Ισορροπία, και η Θεωρία των Δημόσιων Επιλογών και του Ρόλου της Κυβέρνησης. Όταν κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1994 προκειμένου να καλύψει επείγουσες ανάγκες της ...

Μικροοικονομική θεωρία

Ένα πολύ επιτυχημένο εγχειρίδιο, με εννέα ήδη εκδόσεις στις ΗΠΑ. Η καινοτομία που εισάγει στη διδασκαλία της Μικροοικονομικής Θεωρίας έγκειται στην ιδιαίτερα παιδαγωγική δομή του, καθώς εξηγεί δεκτικά όλα τα θέματα που πραγματεύεται, και στη συνέχεια παραθέτει τη μαθηματική τους ανάλυση. Πλούσιο ...

Οικονομική θεωρία

Το βιβλίο ασχολείται με: 1. την ανάπτυξη εννοιών για την κατανόηση των μηχανισμών λειτουργίας του πολιτικοοικονομικού συστήματος, 2. την ανάλυση της συμπεριφοράς του καταναλωτή, 3. την ανάλυση της συμπεριφοράς του παραγωγού, 4. τον εντοπισμό των νόμων που διέπουν την παραγωγή και την κατανά...

Συνοπτικές αρχές και εφαρμογές μικροοικονομικής ανάλυσης για διοίκηση επιχειρήσεων

Στον πυρήνα της Μικροοικονομικής Ανάλυσης βρίσκονται τα ζητήματα της ατομικής επιλογής (κατανάλωση, παραγωγή, επιχειρησιακές αποφάσεις κ.λ.π.), τα οποία στηρίζονται στις προτιμήσεις, την προσωπική ικανοποίηση και την επιλογή, με βάση πάντα οικονομικούς περιορισμούς (εισόδημα, κόστος, τεχνολογία, παρ...

Μικροοικονομική

Στο βιβλίο του αυτό ο καθηγητής του πανεπιστημίου Michigan, γνωστός και για τα άλλα του εξίσου επιτυχημένα εγχειρίδια, επεξεργάζεται τα βασικά θέματα της μικροοικονομικής θεωρίας με πολύ κατανοητό τρόπο από μια άκρως εκπαιδευτική σκοπιά. Η πληρότητά του οφείλεται στην ενσωμάτωση των πιο σύγχρονων απ...

Μικροοικονομική

Στο βιβλίο του αυτό ο καθηγητής του πανεπιστημίου Michigan, γνωστός και για τα άλλα του εξίσου επιτυχημένα εγχειρίδια, επεξεργάζεται τα βασικά θέματα της μικροοικονομικής θεωρίας με πολύ κατανοητό τρόπο από μια άκρως εκπαιδευτική σκοπιά. Η πληρότητά του οφείλεται στην ενσωμάτωση των πιο σύγχρονων απ...

Μικροοικονομική

Στο βιβλίο του αυτό ο καθηγητής του πανεπιστημίου Michigan, γνωστός και για τα άλλα του εξίσου επιτυχημένα εγχειρίδια, επεξεργάζεται τα βασικά θέματα της μικροοικονομικής θεωρίας με πολύ κατανοητό τρόπο από μια άκρως εκπαιδευτική σκοπιά. Η πληρότητά του οφείλεται στην ενσωμάτωση των πιο σύγχρονων απ...

Σύγχρονη μικροοικονομική θεωρία

Φιλοδοξία του βιβλίου αυτού είναι να δώσει στους φοιτητές των Πανεπιστηµιακών Οικονοµικών Σχολών µια κατανοητή και εύχρηστη ολοκληρωµένη παρουσίαση της µικροοικονοµικής θεωρίας, η οποία παρουσιάζεται σχεδόν σε όλα τα εγχειρίδια του εξωτερικού. Κατά τη συγγραφή των διάφορων θεµάτων που αναλύονται σ...

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 3
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...