Βιβλία

Μεθοδολογική προσέγγιση των συναρτήσεων παραγωγής

Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζονται και αναλύονται η θεωρία και οι εφαρμογές των συναρτήσεων παραγωγής και κόστους στον υπολογισμός της τεχνολογικής μεταβολής, καθώς και οι επιπτώσεις της οικονομικής ανάπτυξης. Στόχος του είναι η ανάλυση των τεχνικών και των μεθοδολογιών που μπορούν να αναπτυχθούν και να...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...