Βιβλία

Μελέτη πλοίου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Μελέτη πλοίου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Μελέτη πλοίου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Μελέτη πλοίου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Μελέτη πλοίου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Μελέτη πλοίου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Μελέτη πλοίου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Μελέτη πλοίου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Μελέτη πλοίου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Μελέτη πλοίου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Μελέτη πλοίου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Μελέτη πλοίου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Περί εξαρτισμού των πλοίων

Ο Γεώργιος Ι. Κοτσοβίλλης (1833-1893), πρακτικός ναυπηγός στο νεώριο της Σύρου, παρουσιάζει "συστάσει του Υπουργείου των Ναυτικών" λεπτομερή και εμπεριστατωμένη έκθεση για τον σχεδιασμό και την εξάρτιση των εμπορικών πλοίων παντός είδους. Στο πρώτο μέρος γίνεται περιγραφή των πλοίων κατά είδος (κορβ...

Παχυμετρήσεις ελασμάτων

Το βιβλίο αυτό έρχεται να καλύψει ένα σύγχρονο γνωστικό αντικείμενο των επαγγελματικών και τεχνικών σχολών της ναυπηγικής βιομηχανίας. Οι μετρήσεις του πάχους των ελασμάτων γίνονται εύκολα πραγματοποιήσιμες χρησιμοποιώντας συσκευές υπερήχων. Αυτή την τεχνολογία με παραδείγματα εξάσκησης για τους σπο...

Παχυμετρήσεις ελασμάτων

Το βιβλίο αυτό έρχεται να καλύψει ένα σύγχρονο γνωστικό αντικείμενο των επαγγελματικών και τεχνικών σχολών της ναυπηγικής βιομηχανίας. Οι μετρήσεις του πάχους των ελασμάτων γίνονται εύκολα πραγματοποιήσιμες χρησιμοποιώντας συσκευές υπερήχων. Αυτή την τεχνολογία με παραδείγματα εξάσκησης για τους σπο...

Βασική θεωρία πλοίου

H "Βασική θεωρία πλοίου", από το 1968 που εκδόθηκε για πρώτη φορά, έχει καθιερωθεί ως πρότυπο εισαγωγικό κείμενο για τους σπουδαστές της ναυπηγικής. Οι δύο τόμοι του βιβλίου επιτυγχάνουν μια ισορροπία ανάμεσα στη θεωρία και την πράξη, πραγματευόμενοι όλους τους παράγοντες της μελέτης και σχεδίασης π...

Ναυπηγική οικονομική και στρατηγική

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ναυπηγική οικονομική και στρατηγική στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ναυπηγική οικονομική και στρατηγική, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ν.Ε.Β.: Διεθνής ναυπηγική πολιτική και στρατηγική ναυπηγικών και επισκευαστικών μονάδων

[...] Πρόκειται, αναμφίβολα, για ένα εξαιρετικό πόνημα, καρπό μεγάλου όγκου προσπαθειών και αξιόλογης συγκέντρωσης εμπειριών και γνώσεων. Κάτω από τις συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας και στον διεθνή ναυπηγικό και επισκευαστικό στίβο, το σύγγραμμα αυτό καθίσταται άμεσα ωφέλιμο και για τον θεσμό ...

Βασική θεωρία πλοίου

H "Βασική θεωρία πλοίου", από το 1968 που εκδόθηκε για πρώτη φορά, έχει καθιερωθεί ως πρότυπο εισαγωγικό κείμενο για τους σπουδαστές της ναυπηγικής. Οι δύο τόμοι του βιβλίου επιτυγχάνουν μια ισορροπία ανάμεσα στη θεωρία και την πράξη, πραγματευόμενοι όλους τους παράγοντες της μελέτης και σχεδίασης π...

Επιθεώρηση, συντήρηση και επισκευή της μεταλλικής κατασκευής του πλοίου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Επιθεώρηση, συντήρηση και επισκευή της μεταλλικής κατασκευής του πλοίου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Επιθεώρηση, συντήρηση και επισκευή της μεταλλικής κατασκευής του πλοίου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Παραγωγή πλοίου και ναυπηγείου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Παραγωγή πλοίου και ναυπηγείου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Παραγωγή πλοίου και ναυπηγείου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Οργάνωση και διοίκηση ναυπηγείου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Οργάνωση και διοίκηση ναυπηγείου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Οργάνωση και διοίκηση ναυπηγείου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ναυπηγικές εγκαταστάσεις

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ναυπηγικές εγκαταστάσεις στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ναυπηγικές εγκαταστάσεις, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Προβλήματα και προοπτικές της ελληνικής ναυπηγικής και επισκευαστικής βιομηχανίας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Προβλήματα και προοπτικές της ελληνικής ναυπηγικής και επισκευαστικής βιομηχανίας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Προβλήματα και προοπτικές της ελληνικής ναυπηγικής και επισκευαστικής βιομηχανίας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ελληνική παραδοσιακή ναυπηγική

Το έργο αυτό, προϊόν πολυετούς έρευνας, βασισμένης σε ιστορικές πηγές και σε πολύτιμες μαρτυρίες των τελευταίων επιζώντων καραβομαραγκών, εξετάζει τις τεχνικές κατασκευής, τους τύπους και τη μορφή των παραδοσιακών σκαφών, τα εργαλεία, τα είδη της ναυπηγικής ξυλείας, τις μεθόδους σχεδιασμού και το "χ...

Οργάνωση ναυπηγείων και ναυπηγικών εγκαταστάσεων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Οργάνωση ναυπηγείων και ναυπηγικών εγκαταστάσεων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Οργάνωση ναυπηγείων και ναυπηγικών εγκαταστάσεων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Πλοία και ναυπηγικές κατασκευές

Το βιβλίο αυτό έχει γραφτεί για να καλύψει ένα κενό στην ελληνική τεχνική βιβλιογραφία. Απευθύνεται στους σπουδαστές των σχολών ναυπηγικής κατευθύνσεως και σε κάθε ένα που ασχολείται με τη μελέτη, την κατασκευή, την επάνδρωση και την εξυπηρέτηση των πλοίων. [...] (Από τον πρόλογο του βιβλίου)...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...