Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Εργαστηριακές ασκήσεις ατομικής φυσικής

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εργαστηριακές ασκήσεις ατομικής φυσικής στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εργαστηριακές ασκήσεις ατομικής φυσικής, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Βασική πανεπιστημιακή φυσική

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Βασική πανεπιστημιακή φυσική στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Βασική πανεπιστημιακή φυσική, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Φυσική II

Tο κίνητρο για την έκδοση του παρόντος πονήματος υπήρξε η ανάγκη πληρέστερης και σφαιρικότερης αντιμετώπισης των δυσκολιών που παρουσιάζει το Eργαστήριο Φυσικής. H δομή του βιβλίου αυτού διαμορφώθηκε έτσι ώστε μεθοδικά κάποιος να ανταποκριθεί με επιτυχία σε οποιαδήποτε άσκηση εργαστηρίου Φυσικής. Στ...

Εργαστηριακές ασκήσεις φυσικής

[...] Το βιβλίο αυτό είναι χωρισμένο σε δύο τεύχη: Το πρώτο τεύχος περιλαμβάνει στοιχεία από τη θεωρία των σφαλμάτων, τη μεθοδολογία λήψης και επεξεργασίας των μετρήσεων και τέλος περιγραφή οργάνων αναγκαίων στη λήψη μετρήσεων. Τα παραδείγματα και διαγράμματα που περιέχονται στο πρώτο μέρος αποτελού...

Φυσική: Ασκήσεις εργαστηρίου Ι

Οι "Ασκήσεις εργαστηρίου", μια συλλογική προσπάθεια στον τομέα πειραματικής εφαρμογής γνώσεων και αρχών της φυσικής, αποτελεί τη συνέχεια μιας ανάλογης προσπάθειας που είχε εκδηλωθεί προ ετών. Το βιβλίο που εκδίδεται σήμερα, βελτιωμένο τόσο ως προς τη δομή όσο και κυρίως ως προς το περιεχόμενό του, ...

Εργαστηριακές ασκήσεις φυσικής Ι

Το παρόν εργαστηριακό εγχειρίδιο περιλαμβάνει μια σειρά από εργαστηριακές ασκήσεις, που εκτελούν οι σπουδαστές του Α' εξαμήνου των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στο Εργαστήριο Φυσικής. Ο κύριος σκοπός των εργαστηριακών ασκήσεων είναι η εμπέδωση των βασικών αρχών της Φυσικής δια μέσου του πειρ...

Εργαστηριακές ασκήσεις φυσικής ΙΙ

Το παρόν εργαστηριακό εγχειρίδιο απευθύνεται στους σπουδαστές των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και έχει ως στόχο να τους εκπαιδεύσει στη μεθοδολογία και την τεχνική των εργαστηριακών'' ασκήσεων. Η ύλη έχει οργανωθεί σε δυο μέρη. Στο πρώτο μέρος έχουν προταθεί στοιχεία από την ανάλυση των ...

Μηχανική - θερμότητα

Το παρόν βιβλίο Φυσικής στοχεύει να καλύψει κατ' αρχήν τις διδακτικές ανάγκες των σπουδαστών των Τ.Ε. Ιδρυμάτων και ιδιαιτέρως αυτών που παρακολουθούν τα Τμήματα των Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Ε.). Χωρίς να είναι ιδιαίτερα εκτεταμένο, αναφέρεται με σαφήνεια στις αρχές και νόμους της Φυσικής ...

Εργαστηριακές ασκήσεις φυσικής

Οι "Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής", μια συλλογική προσπάθεια στο τομέα πειραματικής εφαρμογής γνώσεων και αρχών της Φυσικής, αποτελεί τη συνέχεια μιας ανάλογης προσπάθειας που είχε εκδηλωθεί προ ετών .Το βιβλίο που εκδίδεται σήμερα, βελτιωμένο τόσο ως προς τη δομή όσο και κυρίως ως προς το περιεχόμ...

Εργαστηριακές ασκήσεις φυσικής

Το βιβλίο καλύπτει τα θέματα ηλεκτρισμού, μαγνητισμού και νεότερης φυσικής στον τομέα της πειραματικής εφαρμογής γνώσεων και αρχών της Φυσικής. ...

Λύσεις ασκήσεων φυσικής Τ.Ε.Ε.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Λύσεις ασκήσεων φυσικής Τ.Ε.Ε. στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Λύσεις ασκήσεων φυσικής Τ.Ε.Ε., μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εργαστηριακές ασκήσεις φυσικής

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εργαστηριακές ασκήσεις φυσικής στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εργαστηριακές ασκήσεις φυσικής, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Φυσική

Η φυσική είναι η βασικότερη θετική επιστήμη που έχει ως στόχο τη θεμελίωση της φύσης των φαινομένων .Η σπουδαιότητά της καθίσταται φανερή, εξαιτίας των μεγάλων επιπτώσεων που έχει στην τεχνολογική πρόοδο. Ο πρωταρχικός σκοπός του μαθήματος της Φυσικής είναι να δώσει στο σπουδαστή των τεχνολογικών Ε...

Φυσική

Με το παρόν βιβλίο που απευθύνεται στους σπουδαστές των ΤΕΙ, επιδιώκεται η κάλυψη της ύλης του μαθήματος φυσικής, που διδάσκεται στα πρώτα εξάμηνα σπουδών. Η άντληση των θεματικών ενοτήτων έγινε επιλεκτικά από το βιβλίο "Αρχές φυσικής" του ίδιου συγγραφέα. Πιο συγκεκριμένα στο βιβλίο αυτό συμπεριλ...

Μηχανική των φωτοβολταϊκών συστημάτων

[...] Το σύγγραμμα αυτό στοχεύει ακριβώς στο να ικανοποιήσει ανάγκες που πηγάζουν από το σχεδιασμό, την προώθηση και εφαρμογή της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας στον αστικό, αγροτικό και βιομηχανικό τομέα. Το περιεχόμενό του βασίστηκε στις διαλέξεις που έχει δώσει ο συγγραφέας τόσο στο ΤΕΙ της Πάτρας, ό...

Φυσική

Η έκδοση του βιβλίου (Μηχανική: Θερμοδυναμική: Κυματική: Οπτική: Σύγχρονη φυσική) αποτελεί μία συνέχεια στην εξέλιξη αντίστοιχων σημειώσεων που για αρκετά χρόνια δίδασκα στο τμήμα Ηλεκτρονικής του ΤΕΙ - Αθήνας. Η επιλογή και η ανάπτυξη των ενοτήτων έγινε κατά κύριο λόγο σύμφωνα με το περίγραμμα σπου...

Εργαστηριακές ασκήσεις φυσικής ΙΙ

Το παρόν εργαστηριακό εγχειρίδιο απευθύνεται στους σπουδαστές των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και έχει ωε στόχο να τους εκπαιδεύσει στη μεθοδολογία και την τεχνική των εργαστηριακών ασκήσεων. Η ύλη έχει οργανωθεί σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος έχουν προταθεί στοιχεία από την ανάλυση των πειρ...

Εργαστηριακές ασκήσεις φυσικής Ι

Το παρόν εργαστηριακό εγχειρίδιο περιλαμβάνει μια σειρά από εργαστηριακές ασκήσεις, που εκτελούν οι σπουδαστές του Α' εξαμήνου των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στο εργαστήριο φυσικής. Ο κύριος σκοπός των εργαστηριακών ασκήσεων είναι η εμπέδωση των βασικών αρχών της φυσικής με τη βοήθεια του ...

Εργαστηριακές ασκήσεις φυσικής

Οι "Εργαστηριακές ασκήσεις φυσικής", μια συλλογική προσπάθεια στον τομέα πειραματικής εφαρμογής γνώσεων και αρχών της Φυσικής, αποτελεί τη συνέχεια μιας ανάλογης προσπάθειας που είχε εκδηλωθεί προ ετών. Το βιβλίο, βελτιωμένο τόσο ως προς τη δομή όσο και κυρίως ως προς το περιεχόμενό του θα αποτελέσε...

Φυσική

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Φυσική στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Φυσική, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...