Βιβλία

Παγκόσμιοι βιογεωχημικοί κύκλοι

Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια εισαγωγική προσέγγιση στο αντικείμενο της Βιο γεωχημείας. Προσπάθησα να συμπεριλάβω το υλικό εκείνο που θεώρησα ότι θα δώσει ένα πρώτο ερέθισμα στον αναγνώστη πάνω στη θεωρία και τις εφαρμογές της Βιογεωχημείας. Αναπόφευκτα, μια και η Βιογεωχημεία αποτελεί έναν διεπιστημο...

Μειώστε, ανακυκλώστε, ξαναχρησιμοποιήστε

- Τι κάνετε το παλιό σας κινητό τηλέφωνο; - Πού μπορείτε να πετάξετε τα ληγμένα φάρμακα; - Ποιες τροφές κομποστοποιούνται; - Τι γίνονται τα υλικά που ανακυκλώνετε; Αυτός ο εύχρηστος οδηγός έχει τις απαντήσεις σε όλες τις απορίες σας σχετικά με την ανακύκλωση. Χρησιμοποιώντας τον αλφαβητικό κατ...

Management of Recovered Wood

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Management of Recovered Wood στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Management of Recovered Wood, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Management of Recovered Wood

The main philosophy of solid waste management considers solid waste as a "substance resource of raw material and renewable energy". Thus, the two basic principles in solid waste management are "recovery of material" and "recovery of renewable energy". The European Union has set diverse targets to f...

Management of Recovered Wood

The aim of this COST Action E31 is the improvement of the management of recovered wood towards a higher common technical, economical and environmental standard in Europe. The 2nd conference of this action in Bordeaux focus on strategic aspects to aim for a higher European standard of recovered wood ...

Ανακύκλωση πλαστικών

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ανακύκλωση πλαστικών στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ανακύκλωση πλαστικών, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ανακυκλωμένο γυαλί

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ανακυκλωμένο γυαλί στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ανακυκλωμένο γυαλί, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ανακυκλωμένο πλαστικό

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ανακυκλωμένο πλαστικό στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ανακυκλωμένο πλαστικό, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ανακυκλωμένο μέταλλο

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ανακυκλωμένο μέταλλο στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ανακυκλωμένο μέταλλο, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ανακυκλωμένο χαρτί

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ανακυκλωμένο χαρτί στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ανακυκλωμένο χαρτί, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ανακύκλωση υλικών

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ανακύκλωση υλικών στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ανακύκλωση υλικών, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...