Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Θέρμανση με βιομάζα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Θέρμανση με βιομάζα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Θέρμανση με βιομάζα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Θέρμανση - Κλιματισμός

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Θέρμανση - Κλιματισμός στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Θέρμανση - Κλιματισμός, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Κεντρικές θερμάνσεις

Σε αυτή την Β΄ έκδοση έχουν προστεθεί κεφάλαια για : - την τεχνολογία και τους λέβητες συμπύκνωσης - τους λέβητες στερεών καυσίμων - καυστήρες pellet - τα συστήματα VPS για καυστήρες αερίου - την διάβρωση του χαλκού - και άλλα που ζήτησαν οι αναγνώστες των προηγούμενων βιβλίων Το βιβλίο συνοδε...

Δίκτυα αερίων καυσίμων

Το βιβλίο αυτό χρησιμεύει στην εκπαίδευση και εμβάθυνση του επαγγέλματος των εγκαταστατών θέρμανσης και καυσίμων αερίων. Το περιεχόμενό του συμφωνεί με τα σχετικά προγράμματα διδασκαλίας του Υπουργείου για τα επαγγελματικά σχολεία και με τις διατάξεις για την επαγγελματική εκπαίδευση για τις εγκατασ...

Proceedings of the 14th Joint Workshop on Electron Cyclotron Emission and Electron Cyclotron Resonance Heating EC-14

[...] In Santorini the local organizing committee was very pleased to prepare a rich social program and to reinforce the ties of the EC community of scientists, who always look forward to meet, discuss, and socialize again at the next EC meeting. That (EC-15), in 2008, will be organized by General A...

Μελέτες συστημάτων κεντρικής θέρμανσης

Οι εγκαταστάσεις θέρμανσης είναι ένα ιδιαίτερης σημασίας τμήμα της Μηχανολογίας και ένα από τα θεμελιώδη μαθήματα που διδάσκεται ο μαθητής, ο σπουδαστής και ο φοιτητής του κλάδου αυτού στη Δευτεροβάθμια, Μεταδευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ιδιαίτερη βαρύτητα κατέχει και η σύνταξη μελετών γ...

Αναλυτική προσέγγιση κεντρικών θερμάνσεων

Το βιβλίο αυτό προορίζεται για την εκπαίδευση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών τριτοβάθμιων ιδρυμάτων (ΑΕΙ και ΤΕΙ) ειδικότητας Μηχανολόγων, Αρχιτεκτόνων, Ενεργειακών Μηχανικών και Μηχανικών Κτιρίων. Στο βιβλίο περιλαμβάνονται χρήσιμες πληροφορίες για την προσέγγιση βασικών γνώσεων μετάδο...

Ενδοδαπέδια θέρμανση και ξύλινο δάπεδο

Ειδική έκδοση με τεχνικές οδηγίες για την κατασκευή ενδοδαπέδιας θέρμανσης. Παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά ενός συστήματος ενδοδαπέδιας θέρμανσης καθώς και οδηγίες για την ασφαλή και επιτυχή τοποθέτησή του στα δάπεδα. Η ενδοδαπέδια θέρμανση, αν και γνωστή από την αρχαιότητα (υπόκαυστα), έχει εξελ...

Θέρμανση, αερισμός και κλιματισμός

Οι λόγοι που προέτρεψαν στη νέα αυτή αναθεώρηση της τρίτης ξενόγλωσσης έκδοσης, είναι η πρόοδος που έχει επιτευχθείστα πεδία των υπολογισμών φορτίων και της ποιότητας του εσωτερικού αέρα (ΙΑQ), καθώς και οι απαιτήσεις για περιβαλλοντικά αποδεκτές ψυκτικές ουσίες. Οι αναθεωρήσεις αντανακλούν κυρίως τ...

Εγκαταστάσεις θέρμανσης

Ένα ιδιαίτερης σημαντικότητας τμήμα της Μηχανολογίας αποτελεί η μελέτη εγκαταστάσεων θέρμανσης. Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους μαθητές των Τ.Ε.Ε. και Ο.Α.Ε.Δ., στους σπουδαστές των Ι.Ε.Κ., στους σπουδαστές των Τ.Ε.Ι., στους φοιτητές Πολυτεχνικών Σχολών Α.Ε.Ι. με ειδικότητα Μηχανολόγου Μηχανικού, κ...

Θέρμανση

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Θέρμανση στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Θέρμανση, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Θέρμανση και κλιματισμός

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Θέρμανση και κλιματισμός στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Θέρμανση και κλιματισμός, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Θέρμανση και κλιματισμός

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Θέρμανση και κλιματισμός στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Θέρμανση και κλιματισμός, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Μελέτες θέρμανσης

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Μελέτες θέρμανσης στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Μελέτες θέρμανσης, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Επιτομή και στοιχείωσις θέρμανσης υπέρυθρης ακτινοβολίας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Επιτομή και στοιχείωσις θέρμανσης υπέρυθρης ακτινοβολίας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Επιτομή και στοιχείωσις θέρμανσης υπέρυθρης ακτινοβολίας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Μετάδοση θερμότητας, θερμομόνωση

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Μετάδοση θερμότητας, θερμομόνωση στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Μετάδοση θερμότητας, θερμομόνωση, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Πρακτικές εφαρμογές θερμικών εγκαταστάσεων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Πρακτικές εφαρμογές θερμικών εγκαταστάσεων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Πρακτικές εφαρμογές θερμικών εγκαταστάσεων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Πρακτικές εφαρμογές αντλιών θερμότητας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Πρακτικές εφαρμογές αντλιών θερμότητας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Πρακτικές εφαρμογές αντλιών θερμότητας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Σχέδιο θερμοϋδραυλικών, ψυκτικών και κλιματιστικών εγκαταστάσεων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Σχέδιο θερμοϋδραυλικών, ψυκτικών και κλιματιστικών εγκαταστάσεων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Σχέδιο θερμοϋδραυλικών, ψυκτικών και κλιματιστικών εγκαταστάσεων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Κεντρικές θερμάνσεις

Η πρώτη έκδοση του τίτλου αυτού χρησιμοποιήθηκε εκτεταμένα σε πολλές τάξεις (στην Αμερική), από πολλούς μαθητές, για να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με την τεχνολογία της θέρμανσης ενός κτιρίου, επίσης σχετικά με τον εξοπλισμό και τις εφαρμογές αυτού προκειμένου να επιτευχθούν συνθήκες άνεσης στο κτίρ...

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...