Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Αντοχή υλικών

Περιέχει: Εφελκυσμός, Θλίψη και Διάτμηση - Φορείς υπό Αξονική Καταπόνηση - Στρέψη - Διατμητικές Δυνάμεις και Καμπτικές Ροπές - Τάσεις σε Δοκούς (Βασικά Θέματα) - Τάσεις σε Δοκούς (Βασικά Θέματα) - Ανάλυση Τάσεων και Παραμορφώσεων - Εφαρμογές της Επίπεδης Εντατικής Κατάστασης (Πιεστικά Δοχεία, Δοκο...

Αντοχή δομικών στοιχείων

Περιεχόμενα: - Τεχνική Θεωρία Δομικών Στοιχείων - Παραμορφώσεις Γραμμωτών Στοιχείων. Εφαρμογές Ελαστικής Γραμμής - Ενεργειακές Μέθοδοι - Πλαστική Τεχνική Θεωρία Γραμμωτών Φορέων - Λυγισμός Νέα διορθωμένη και βελτιωμένη έκδοση του προηγούμενου βιβλίου που έγραψαν οι δύο συγγραφείς για την αν...

Πισίνα

Η ευρύτερη έννοια του όρου "πισίνα" περικλείει συνολικά τη δεξαμενή κολύμβησης με το περιβάλλον αυτής, τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό λειτουργίας της. Η ορθή μελέτη κατασκευής σε συνδυασμό με την επιλογή των κατάλληλων συστημάτων λειτουργίας (υδραυλικής εγκατάστασης, συστημ...

Στοιχεία φυσικής μεταλλουργίας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Στοιχεία φυσικής μεταλλουργίας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Στοιχεία φυσικής μεταλλουργίας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Αντοχή των υλικών

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Αντοχή των υλικών στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Αντοχή των υλικών, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Μέθοδοι για την επιτόπου αποτίμηση των χαρακτηριστικών των υλικών

Το παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνει τα εξής κεφάλαια: Επιθεωρήσεις (Κεφ. 3), Μέθοδοι αποτιμήσεως υλικών και δομικών στοιχείων (Κεφ. 4), Έλεγχοι επιτόπου του έργου (Κεφ. 5), Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων (Κεφ. 6). Ειδικώς για το ξύλο, και επειδή οι μηχανικές ιδιότητες και οι καταστατικοί νόμοι του ξύλο...

Φυσική μεταλλουργία

H Φυσική Μεταλλουργία είναι η επιστήμη των μετάλλων και των κραμάτων με κεντρικό πυρήνα την συσχέτιση μεταξύ της κατεργασίας της δομής και των ιδιοτήτων των μεταλλικών υλικών. Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε όσους θέλουν να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται η δομή των μετάλλων και τους ...

Κανόνες σχεδιασμού

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Κανόνες σχεδιασμού στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Κανόνες σχεδιασμού, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η τεχνολογία της τοιχοποιίας

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα αποδεκτών, αποτελούμενο από τους φοιτητές των Πολυτεχνικών Σχολών, τους διπλωματούχους μηχανικούς και τους κατασκευαστές δομικών έργων, μέχρι τους παραγωγούς υλικών τοιχοποιίας και τους χρήστες των κτιρίων. Συμπεριλαμβάνει σχεδόν όλα τα θέματα που έχουν ...

Αντοχή υλικών και δομικών στοιχείων

Στο βιβλίο αυτό περιέχεται πλήθος ασκήσεων και δίνεται συνοπτικά η αντίστοιχη θεωρία καθώς και χρήσιμοι πίνακες. Περιέχει: Εισαγωγικές Έννοιες, Λοξή κάμψη και Έκκεντρη Φόρτιση, Κάμψη με Διάτμηση, Λεπτότοιχες Διατομές, Εφαρμογές της Ελαστικής Γραμμής, Ενεργειακές Μέθοδοι. ...

Αντοχή των υλικών

[...] Το βιβλίο καλύπτει τις διδακτικές ανάγκες ενός βασικού εξαμηνιαίου μαθήματος πάνω στην Αντοχή των Υλικών και απαρτίζεται από δύο ενότητες, που δένουν μεταξύ τους και βοηθούν τον φοιτητή να συλλάβει τις έννοιες και τη φιλοσοφία του δύσκολου αυτού γνωστικού αντικειμένου. Η πρώτη ενότητα είναι μί...

Αντοχή δομικών στοιχείων

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους φοιτητές και τις φοιτήτριες των Πολυτεχνικών Σχολών και των Σχολών Θετικών Επιστημών, που θέλουν να μάθουν πώς εφαρμόζεται η θεωρία της Αντοχής των Υλικών σε συγκεκριμένα τεχνικά προβλήματα ενδιαφέροντος πολιτικού μηχανικού. Τα υλικά είναι, πλέον, μορφοποιημένα και α...

Αντοχή υλικών

[...] Το παρόν βιβλίο απευθύνεται κυρίως στους σπουδαστές της Τεχνικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, αλλά πιστεύουμε ότι θα φανεί χρήσιμο τόσο σε σπουδαστές ανωτέρων και ανωτάτων σχολών όσο και σ' αυτούς που ασχολούνται στην πράξη με τις τεχνικές κατασκευές. Καταβλήθηκε μεγάλη προσπάθεια για την όσο ...

Βασικές αρχές στροβιλομηχανών

Σκοπός του βιβλίου αυτού είναι να γνωρίσει ο σπουδαστής Μηχανικός τις βασικές έννοιες λειτουργίας των στροβιλομηχανών τις οποίες θα χρησιμοποιήσει είτε ως μηχανικός εφαρμογής είτε ως ερευνητής σε εξειδικευμένους τομείς. Κατά τη συγγραφή του βιβλίου οι συγγρααφείς έλαβαν υπ' όψιν τους την ελληνική κα...

THE Coatings in Manufacturing Engineering and EUREKA Partnering Event

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο THE Coatings in Manufacturing Engineering and EUREKA Partnering Event στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το THE Coatings in Manufacturing Engineering and EUREKA Partnering Event, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Αντοχή υλικών

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Αντοχή υλικών στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Αντοχή υλικών, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Αντοχή των υλικών

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Αντοχή των υλικών στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Αντοχή των υλικών, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Αντοχή των υλικών

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Αντοχή των υλικών στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Αντοχή των υλικών, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Αντοχή υλικών και δομικών στοιχείων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Αντοχή υλικών και δομικών στοιχείων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Αντοχή υλικών και δομικών στοιχείων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Προβλήματα αντοχής των υλικών

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Προβλήματα αντοχής των υλικών στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Προβλήματα αντοχής των υλικών, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...