Βιβλία

Εφαρμοσμένη στατική

Ένας πλήρης οδηγός Στατικής, ιδανικός για φοιτητές αλλά και για επαγγελματίες μηχανικούς! Αυτή η ολοκληρωμένη έκδοση του κλασικού συγγράμματος Εφαρμοσμένης Στατικής προσφέρει στους φοιτητές τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών τις κατευθυντήριες γραμμές που χρειάζονται για την εκμάθηση της Στατικής, ενώ...

Στατική

[...] Κύριος στόχος του βιβλίου είναι η κατανόηση των βασικών αρχών της Μηχανικής των απαραμόρφωτων στερεών και εστιάζεται στην κατανόηση της έννοιας της στατικής ισορροπίας δυνάμεων και ροπών στις δύο και τρεις διαστάσεις. Για τον σκοπό αυτό εξετάζονται απλές κατασκευές, όπως δικτυώματα, δοκοί, πλα...

Μηχανική του απόλυτου στερεού

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε όσους ασχολούνται ή θέλουν ν' ασχοληθούν με το απόλυτη στέρεο σώμα, με σκοπό να γνωρίσουν τη συμπεριφορά του και να διεισδύσουν στις Αρχές και τους Νομούς που τη διέπουν. Στις δύο ενότητες του εξετάζονται όλα τα είδη της κίνησης που μπορεί να εκτελέσει ένα τέτοιο σώμ...

Γέφυρες μεγάλων ανοιγμάτων και ειδικοί τύποι

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Γέφυρες μεγάλων ανοιγμάτων και ειδικοί τύποι στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Γέφυρες μεγάλων ανοιγμάτων και ειδικοί τύποι, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Θεμελιώσεις με πασσάλους

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Θεμελιώσεις με πασσάλους στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Θεμελιώσεις με πασσάλους, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Επιφανειακές θεμελιώσεις

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Επιφανειακές θεμελιώσεις στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Επιφανειακές θεμελιώσεις, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Στοιχεία υπολογισμού και διαμόρφωσης ολόσωμων κατασκευών

Το βιβλίο αυτό έχει γραφεί για να καλύψει τις διδακτικές ανάγκες των πανεπιστημιακών παραδόσεων για το οπλισμένο σκυρόδεμα προς τους φοιτητές κυρίως των Τμημάτων Αρχιτεκτόνων και Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στους οποίους διδάσκω το μάθη...

Στατική

[...] Κύριος στόχος του βιβλίου είναι η κατανόηση των βασικών αρχών της Μηχανικής των απαραμόρφωτων στερεών και εστιάζεται στην κατανόηση της έννοιας της στατικής ισορροπίας δυνάμεων και ροπών στις δύο και τρεις διαστάσεις. Για τον σκοπό αυτό εξετάζονται απλές κατασκευές, όπως δικτυώματα, δοκοί, πλα...

Στατική: Μηχανική του στερεού σώματος, ασκήσεις Ι

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Στατική: Μηχανική του στερεού σώματος, ασκήσεις Ι στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Στατική: Μηχανική του στερεού σώματος, ασκήσεις Ι, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Στατική ασκήσεις ΙΙ

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Στατική ασκήσεις ΙΙ στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Στατική ασκήσεις ΙΙ, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Στατική

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Στατική στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Στατική, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Τεχνική μηχανική

Το βιβλίο πραγματεύεται, στον πρώτο τόμο τα θέματα της Στατικής από το μεγάλο εύρος της επιστήμης της Τεχνικής Μηχανικής. Στην παρουσίαση της ύλης ακολουθήθηκε ο σύγχρονος τρόπος, που εφαρμόζεται ευρύτατα σε βιβλία προπτυχιακού επιπέδου, με τα σχήματα στο διευρυμένο περιθώριο, ώστε να ακολουθούν ...

Στατική των ισοστατικών φορέων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Στατική των ισοστατικών φορέων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Στατική των ισοστατικών φορέων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Τεχνική μηχανική

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Τεχνική μηχανική στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Τεχνική μηχανική, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...