Βιβλία

Το νερό στον κόσμο

Μέσα στα επόμενα είκοσι πέντε χρόνια, το νερό θα αποτελεί ένα από τα μείζονα προβλήματα του πλανήτη. Εκείνη την εποχή, ο παγκόσμιος πληθυσμός θα έχει αυξηθεί κατά 2 δισεκατομμύρια άτομα και μάλιστα στις περιοχές εκείνες που θα διαθέτουν τους λιγότερους υδάτινους πόρους. Τα ζητήματα της προμήθειας νε...

Υδάτινες διαδρομές από το χτες στο σήμερα

Αυτό το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα φιλοδοξεί να διαχειριστεί την ιστορία της ύδρευσης της Θεσσαλονίκης ως κομμάτι της ιστορίας της πόλης και της ευρύτερης περιοχής. Αποπειράται επίσης να χειριστεί την ύδρευση ως μέσο για την καλλιέργεια στάσεων και αντιλήψεων θετικών και υπεύθυνων προς το περιβάλλον και...

Γενική υδρογεωλογία

[...] Το περιεχόμενο του παρόντος τόμου είναι τα αποθέματα και η διαχείριση του υπόγειου νερού. Σε αυτό το γενικό τίτλο υπάγονται θέματα όπως οι κατηγορίες αποθεμάτων του υπόγειου νερού και η απόδοση των υδροφορέων που συνδέεται με τη διακύμανση της στάθμης τους, οι πηγές και τα αποθέματά τους, οι θ...

Ύδρευση και θέρμανση πόσιμου νερού. Αποχετεύσεις και εγκαταστάσεις υγιεινής

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ύδρευση και θέρμανση πόσιμου νερού. Αποχετεύσεις και εγκαταστάσεις υγιεινής στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ύδρευση και θέρμανση πόσιμου νερού. Αποχετεύσεις και εγκαταστάσεις υγιεινής, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Υπόγεια νερά, υδροέρευνες, γεωτρήσεις

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Υπόγεια νερά, υδροέρευνες, γεωτρήσεις στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Υπόγεια νερά, υδροέρευνες, γεωτρήσεις, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Άντληση, ύδρευση, άρδευση

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Άντληση, ύδρευση, άρδευση στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Άντληση, ύδρευση, άρδευση, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ύδρευση και θέρμανση πόσιμου νερού

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ύδρευση και θέρμανση πόσιμου νερού στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ύδρευση και θέρμανση πόσιμου νερού, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ατομική μέθοδος εργασίας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ατομική μέθοδος εργασίας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ατομική μέθοδος εργασίας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Υδρεύσεις

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Υδρεύσεις στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Υδρεύσεις, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...