Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 4
Εκπαιδευτική έρευνα

Στο σχολικό πλαίσιο οι εκπαιδευτικοί διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη μάθηση. Οι εκπαιδευτικοί μέσω της δραστηριότητάς τους δεν αποσκοπούν μόνο στη μετάδοση των σχολικών γνώσεων, αλλά επηρεάζουν ευρύτερα τις διαδικασίες κοινωνικοποίησης. Οι αξίες, οι απόψεις, οι στάσεις, οι αντιλήψεις και η συμπ...

Μετασχηματισμοί της εκπαίδευσης

Η εκπαίδευση αποτελεί ένα ζωτικό χώρο για την κάθε κοινωνία, καθώς δι' αυτής μεταβιβάζονται οι βασικοί όροι της συνέχειάς της. Ωστόσο, στις σύγχρονες ταξικές κοινωνίες, οι προς μεταβίβαση όροι δύσκολα μπορούν να ξεπεράσουν τις επιμέρους οπτικές και τα αντίστοιχα κοινωνικά συμφέροντα. Η κοινωνική επι...

Όταν είσαι γονιός από την τάξη τη δική μας

Αντικείμενο του βιβλίου είναι η κοινωνιολογική μελέτη της σχέσης οικογένειας - σχολείου. Στόχος της έρευνας είναι να μελετήσει αν και με ποιον τρόπο διαφοροποιούνται οι διαδικασίες κοινωνικοποίησης και οι μορφωτικές πρακτικές τις οποίες αναπτύσσουν οικογένειες από διαφορετικά κοινωνικά στρώματα, κα...

Η έρευνα στην κοινωνιολογία της εκπαίδευσης: Παρόν και προοπτικές

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η έρευνα στην κοινωνιολογία της εκπαίδευσης: Παρόν και προοπτικές στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η έρευνα στην κοινωνιολογία της εκπαίδευσης: Παρόν και προοπτικές, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης

Ο Paulo Freire υπήρξε μία πολύπλευρη προσωπικότητα που θα θεωρούσα λάθος να τον κατηγοριοποιήσει κανείς ως μεγάλο παιδαγωγό ή εκπαιδευτικό ή κοινωνικό στοχαστή ή και κοινωνικό ακτιβιστή. Πολύ απλά γιατί ήταν όλα αυτά μαζί. Θεωρείται ο πατέρας της κριτικής παιδαγωγικής την οποία ουσιαστικά εισήγαγε μ...

Εκπαίδευση και κοινωνιολογία

Το βιβλίο του Ε. Durkheim εντάσσεται στα ειδικά εκπαιδευτικά εγχειρίδια, που προσεγγίζουν το θέμα της εκπαίδευσης, αναδεικνύοντας τις κοινωνικές διαστάσεις και τα ευρύτερα πολιτισμικά, πολιτικά και ιδεολογικά πλαίσια. Ο πρόλογος και ο σχολιασμός του έργου του Durkheim, αποβλέπει στην ανάδειξη των εν...

Κοινωνιολογική θεωρία και εκπαίδευση

Το βιβλίο αυτό, αξιοποιώντας την επιστημολογική ανάλυση του Habermas, επιχειρεί να αναδείξει και να αποσαφηνίσει τα διακριτά εννοιολογικά συστήματα των δομικών, των ερμηνευτικών και των συνδυαστικών (κριτικών) προσεγγίσεων της κοινωνιολογικής θεωρίας, τα οποία αποτελούν πλαίσια για τη μελέτη και την...

Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης

Ένα σημαντικότατο έργο και μια μοναδική προσθήκη στην ελληνική βιβλιογραφία που καλύπτει έναν ευρύτατα σήμερα διαδεδομένο και ενδιαφέροντα κλάδο, την Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης. Ειδικότερα στο πρώτο μέρος του βιβλίου αναπτύσσονται τα κύρια θέματα της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, ενώ στο δεύτ...

Αποκλίνουσα και παραβατική συμπεριφορά των μαθητών στο σχολείο

Το πρώτο βιβλίο της σειράς με τίτλο "Αποκλίνουσα και παραβατική συμπεριφορά των μαθητών στο σχολείο: Οι απόψεις των εκπαιδευτικών" παρουσιάζει την πρωτότυπη έρευνα του Θεόδωρου Θάνου, Λέκτορα Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τα στοιχεία, οι αναλύσεις και τα συμπεράσματα της...

Με το σφουγγάρι και την κιμωλία

Η πραγματικότητα είναι μία επινόηση και η ιστορία μια κοινωνική μορφή. Το πώς βλέπουμε τα πράγματα εξαρτάται από το ποια οπτική γωνία θα διαλέξουμε να αντικρίσουμε το υλικό που έχουμε στη διάθεσή μας και από τον τρόπο τον οποίο θα επιλέξουμε να ερμηνεύσουμε τα πρωτογενή μηνύματα που δεχόμαστε από το...

Για μια ποιητική του εκπαιδευτικού τοπίου

Περιεχόμενα: - Εισαγωγή - Γιάννης Μ. Κατσίλλης , "Ποιότητα της εκπαίδευσης - Ορισμός και δείκτες" - Θεόδωρος Μυλωνάς, "Ο κοινωνικός ρόλος των εξετάσεων και των βαθμών στο σχολείο" - Ελένη Καρατζιά-Σταυλιώτη, "Μαθητική αξιολόγηση και δημιουργικότητα - Διαχρονική πορεία και η πρόσφατη πρ...

Για μια ποιητική του εκπαιδευτικού τοπίου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Για μια ποιητική του εκπαιδευτικού τοπίου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Για μια ποιητική του εκπαιδευτικού τοπίου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Κυριαρχία και αντίσταση

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Κυριαρχία και αντίσταση στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Κυριαρχία και αντίσταση, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Κατανοώντας την εκπαίδευση

Ποιους σκοπούς πρέπει να υπηρετεί η εκπαίδευση; Γιατί έχει σημασία η εκπαίδευση; Τι πρέπει να γίνει για την εκπαίδευση; Αυτά τα θεμελιώδη ερωτήματα που αναφέρονται σε αξίες δεν θεωρούνται πάντα κεντρικά στην κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το βιβλίο αυτό, ωστόσο, υποστηρίζει ότι είναι κομβικά, κ...

Η καθημερινότητα της εκπαιδευτικής πράξης

Το παρόν βιβλίο φιλοδοξεί να αναδείξει τη σύνδεση της κοινωνιολογικής θεωρίας με την αντικειμενική δομή του εκπαιδευτικού συστήματος και την καθημερινή εκπαιδευτική πράξη και πρακτική. Μέσα από την παρουσίαση εμπειρικών ερευνών πραγματεύεται γενικότερα θεωρητικά θέματα τα οποία αποτελούν αντικείμε...

Κοινωνική θεώρηση της παιδείας

Η συνθετική αυτή εργασία προσπαθεί να παρακολουθήσει τη διαλεκτική σχέση της εκπαίδευσης με την κοινωνία. Στη διερεύνηση αυτής της σχέσης κεντρική θέση κατέχει η άποψη ότι η εκπαίδευση δεν είναι απλά και μόνο ο δέκτης και ο εκφραστής του κοινωνικού γίγνεσθαι αλλά ταυτόχρονα ως πομπός έχει τη δυνατότ...

Τα όρια της εκπαίδευσης

Το νήμα που συνδέει τα κείμενα τα οποία συγκεντρώσαμε στον τόμο αυτό αφορά στο ερώτημα της σχέσης εκπαίδευσης και κοινωνίας. Η σχέση αυτή αναλυτικά δύναται να μελετηθεί από δυο πλευρές: είτε εξετάζοντας τους τρόπους με τους οποίους η εκπαίδευση συμβάλλει στην περαιτέρω οργάνωση των κοινωνικών σχέσεω...

Κοινωνιολογία των κοινωνικών ανισοτήτων στην εκπαίδευση

Στην παρούσα εργασία εξετάζονται οι κοινωνικές ανισότητες στην ανώτατη εκπαίδευση κατά τη μεταπολεμική περίοδο (1956-1998). Αρχικά, παρουσιάζονται αναλυτικά οι συναφείς μελέτες, οι οποίες, παρά το γεγονός ότι καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της εξεταζόμενης περιόδου, μελετούν την πρόσβαση στην ανώτατη...

Από το πανεπιστήμιο στην αγορά εργασίας

Το βιβλίο εξετάζει ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν σήμερα τη δημόσια και την επιστημονική συζήτηση: τις κοινωνικές ανισότητες κατά τη μετάβαση από το πανεπιστήμιο στην αγορά εργασίας. Σε περίοδο οικονομικής κρίσης, κατά την οποία αυξάνονται οι δυσκολίες ένταξης των πτυχιούχων στην αγο...

Θέματα κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης

Στο βιβλίο αυτό οι συγγραφείς επιχειρούν να αναδείξουν την κοινωνιολογική διάσταση της εκπαίδευσης, φιλτραρισμένη μέσα από μια παράλληλη διεπιστημονική οπτική γωνία, που άπτεται της παιδαγωγικής και της ψυχολογίας. Τα θέματα που πραγματεύεται με κριτική και εμπειρική προσέγγιση, αποτελούν αμφιλεγ...

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 4
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...