Βιβλία

Ελευσίνια κάλπη

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ελευσίνια κάλπη στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ελευσίνια κάλπη, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Οι βουλευτικές εκλογές 1996 - 2007 στην Α΄ Θεσσαλονίκης

Το αντικείμενο της μελέτης είναι η διαχρονική (1996-2007) συγκριτική ανάλυση και ανάλυση της γεωγραφικής κατανομής της ψήφου στα κόμματα, η διερεύνηση της σταθερότητας της εκλογικής τους φυσιογνωμίας, καθώς και οι επερχόμενες σχέσεις του κομματικού ανταγωνισμού, στην Α' εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονί...

Η αριθμητική των δημοτικών και κοινοτικών εκλογών 2002

Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. καταγράφει και διαθέτει σε ηλεκτρονική μορφή τα αποτελέσματα των Δημοτικών και Κοινοτικών Εκλογών από το 1978 έως σήμερα. Με βάση στοιχεία του ηλεκτρονικού αυτού αρχείου έγιναν κάποιες επεξεργασίες των αποτελεσμάτων των Δημοτικών και Κοινοτικών Εκλογών του 2002, που παρατίθενται στην πα...

Οι εκλογές του 1946: σταθμός στην πολιτική ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας

Το Ίδρυμα Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης, διανύοντας τον πέμπτο χρόνο λειτουργίας του, ανέλαβε την πρωτοβουλία διοργάνωσης επιστημονικής διημερίδας με θέμα "Οι εκλογές του 1946: Σταθμός στην πολιτική ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας", η οποία διεξήχθη στις 9 και 10 Νοεμβρίου 2006 στην Αθήνα. Η Επιστημονική...

Ευρωεκλογές

Η ανά χείρας μελέτη είναι η πρώτη στο είδος της στην Ελλάδα και διεξήχθη κατά την διάρκεια των προηγούμενων ευρωεκλογών. Τα ευρήματά της επιχειρούν να δώσουν απαντήσεις στα ακόλουθα ερωτήματα: - Πόσο ισχυρή είναι η σχέση μεταξύ της θεματολογίας των εφημερίδων και αυτής των πολιτικών κομμάτων; - Εκ...

Οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης στις εκλογές του ελληνικού κράτους 1915-1936

Στη Θεσσαλονίκη, η ιστορική διαδρομή τεσσάρων και πλέον αιώνων συνέβαλλε στη διαμόρφωση μια μοναδικής ιδιαιτερότητας: σε όλη την Οθωμανική περίοδο της πόλης, το κυρίαρχο πληθυσμιακά και οικονομικά στοιχείο αποτελέστηκε από τους απογόνους εκείνων, οι οποίοι έφτασαν μπροστά στα γκρεμισμένα τείχη της, ...

Μαύρο στον Μαυρογιαλούρο!

Στο βιβλίο αυτό καταγράφονται όλες οι βουλευτικές εκλογές που έγιναν στην Ελλάδα μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο - με τρόπο απλό, εύληπτο και κυρίως χρηστικό. Πιο συγκεκριμένα, δίνονται τα "στοιχεία ταυτότητας" της κάθε εκλογικής αναμέτρησης, κάποιες βασικές πληροφορίες για πρόσωπα και πράγματα και, κυ...

Οι βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα 1946-1996

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Οι βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα 1946-1996 στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Οι βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα 1946-1996, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δημοτικές εκλογές, η άγνωστη ιστορία

Άγνωστες πτυχές της ιστορίας των δημοτικών εκλογών, από τη σύσταση του ελληνικού κράτους μέχρι σήμερα, ξεδιπλώνονται μέσα από τούτη την εμπεριστατωμένη έρευνα του δημοσιογράφου Θοδωρή Ρουμπάνη. Η διεισδυτική ματιά του συγγραφέα δε σταματά σε στατιστικά στοιχεία και σε επίσημους καταλόγους, αλλά φέρν...

Τα ελληνικά συστήματα και οι εκλογές 1926-1985 στον ηλεκτρονικό υπολογιστή

Από το 1926, όταν εγκαταλείφθηκε οριστικά το σφαιρίδιο ως μέσο ψηφοφορίας και αντικαταστάθηκε από το ψηφοδέλτιο, έχουν γίνει στην Ελλάδα εκλογές είκοσι μία φορές και έχουν εφαρμοστεί δώδεκα εκλογικά συστήματα. Το βιβλίο αυτό απαντά στο ερώτημα: "Ποια θα ήταν τα αποτελέσματα των διαφόρων ελληνικών εκ...

Πρόταση για σύνταγμα λαϊκής κυριαρχίας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Πρόταση για σύνταγμα λαϊκής κυριαρχίας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Πρόταση για σύνταγμα λαϊκής κυριαρχίας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Κόμματα και βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα 1946-1964

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Κόμματα και βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα 1946-1964 στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Κόμματα και βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα 1946-1964, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η βίβλος των δημοτικών εκλογών της Ζακύνθου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η βίβλος των δημοτικών εκλογών της Ζακύνθου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η βίβλος των δημοτικών εκλογών της Ζακύνθου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...