Βιβλία

Εισαγωγή στην καύση

Περιέχει: Εισαγωγή, Καύση και Θερμοχημεία, Εισαγωγή στη Μεταφορά Μάζας, Χημική Κινητική, Κάποιοι Σημαντικοί Μηχανισμοί, Σύζευξη της Χημικής & της Θερμικής Ανάλυσης Χημικώς Αντιδρώντων Συστημάτων, Απλοποιημένες Εξισώσεις Διατήρησης για Αντιδρώσες Ροές, Στρωτές Φλόγες Προανάμειξης, Στρωτές Φλόγες Δ...

Θερμικές εμβολοφόρες μηχανές

Το γνωστικό αντικείμενο των Θερμικών Εμβολοφόρων Μηχανών είναι άμεσα συνδεδεμένο με τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις στον χώρο των Μηχανών Εσωτερικής Καύσης, που συνδέονται με ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις για αύξηση της θερμικής απόδοσης και μείωση των εκπομπών καυσαερίων. Υπό αυτό το πρίσμ...

Μηχανές εσωτερικής καύσης

Το βιβλίο απευθύνεται στους σπουδαστές των ΤΕΙ, Πολυτεχνείων, TEE, IEK και Επαγγελματικών Λυκείων. Ειδικότερα, τα κεφάλαια του βιβλίου γράφτηκαν με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα που ισχύει (Νόμος 2916/2001, κωδικός Μ638). Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στον υπολογισμό των διαφόρων Ενεργειακών Μεγεθώ...

Μηχανές εσωτερικής καύσης

[...] Το βιβλίο χωρίζεται σε 10 κεφάλαια, το περιεχόμενο των οποίων συνοπτικά έχει ως εξής: Στο "κεφάλαιο 1", παρουσιάζεται η ονοματολογία ορισμένων βασικών εξαρτημάτων των μηχανών καθώς και γίνεται μία σύντομη αναφορά στους κυριότερους σταθμούς της εξέλιξή τους. Στο "κεφάλαιο 2", χρησιμοποιών...

Μηχανές εσωτερικής καύσης 2

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Μηχανές εσωτερικής καύσης 2 στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Μηχανές εσωτερικής καύσης 2, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Μηχανές εσωτερικής καύσης

Το βιβλίο αυτό είναι προϊόν δεκαπενταετούς διδασκαλίας του μαθήματος "Μηχανές εσωτερικής καύσης" και του αντίστοιχου εργαστηρίου στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Πάτρας. Στην ολοκλήρωσή του συνέβαλαν αποφασιστικά και οι σπουδαστές της Σχολης Μηχανολογίας μέσα από υπολογιστικά θέματα και πτυχι...

Εργαστήριο μηχανών εσωτερικής καύσης

Σκοπός του βιβλίου "Εργαστήριο μηχανών εσωτερικής καύσης" είναι να βοηθήσει τους αναγνώστες να κατανοήσουν πιο ολοκληρωμένα -σε συνδυασμό με τη θεωρία- το αντικείμενο των Μηχανών Εσωτερικής καύσης. Το βοήθημα αυτό επιμελήθηκαν οι εκπαιδευτικοί που κατά καιρούς δίδαξαν το συγκεκριμένο μάθημα στο Τμή...

Υπολογισμός και κατασκευή των μηχανών εσωτερικής καύσης

[...] Το έργο αυτό ολοκληρωμένο θα αποτελείται από τέσσερις τόμους θεωρίας, από τρεις τόμους κατασκευαστικών και λειτουργικών στοιχείων και δύο τόμων ασκήσεων και πρακτικών εφαρμογών, δικαιολογώντας έτσι και τον τίτλο του έργου αυτού. Ο πρώτος τόμος αναφέρεται στην εφαρμογή της θερμοδυναμικής επιστ...

Μηχανές εσωτερικής καύσης

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Μηχανές εσωτερικής καύσης στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Μηχανές εσωτερικής καύσης, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Μηχανές εσωτερικής καύσεως

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Μηχανές εσωτερικής καύσεως στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Μηχανές εσωτερικής καύσεως, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Μηχανές εσωτερικής καύσης

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Μηχανές εσωτερικής καύσης στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Μηχανές εσωτερικής καύσης, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Μηχανές εσωτερικής καύσεως

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Μηχανές εσωτερικής καύσεως στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Μηχανές εσωτερικής καύσεως, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Μηχανές εσωτερικής καύσης

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Μηχανές εσωτερικής καύσης στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Μηχανές εσωτερικής καύσης, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Μηχανές εσωτερικής καύσης

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Μηχανές εσωτερικής καύσης στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Μηχανές εσωτερικής καύσης, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...