Βιβλία

Η ποιότητα του νερού μέσα από την Οδηγία 2000/60/ΕΚ: Οδηγός για τα βενθικά μακροασπόνδυλα των ρεόντων υδάτων της Ελλάδας

Το βιβλίο αυτό θα καταστήσει απλούστερη την αναγνώριση των βενθικών μακροασπονδύλων και κατ' επέκταση τη διαδικασία της αξιολόγησης της ποιότητας των ρεόντων υδάτων σε αυτού που θα ασχοληθούν με αυτό το αντικείμενο. Το σύγγραμμα αυτό απευθύνεται σε προχωρημένους φοιτητές καθώς και καθηγητές με εκ...

Έλεγχος ποιότητας νερού

Αφορμή για την συγγραφή του βιβλίου αυτού αποτέλεσε η διαπίστωση μου για την έλλειψη σχετικών εκδόσεων στην ελληνική βιβλιογραφία, όταν κλήθηκα να διδάξω εργαστηριακούς προσδιορισμούς σε λύματα και απόβλητα, σε μεταπτυχιακά σεμινάρια του ΕΛΚΕΠΑ, το 1982. 'Ετσι, αρχικά για τις ανάγκες του σεμιναρίου ...

Ρύπανση και τεχνικές ελέγχου ποιότητας του νερού

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται κυρίως στους σπουδαστές που ασχολούνται με τα νερά. Μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί και από οποιονδήποτε ασχολείται με τον έλεγχο της ποιότητας των νερών. Στόχος των συγγραφέων είναι να δώσουν τις απαραίτητες γνώσεις θεωρητικές και πειραματικές, ώστε να αντιμετωπίζονται τα δ...

Καθαρισμός νερού

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Καθαρισμός νερού στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Καθαρισμός νερού, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Περιβαλλοντικά μοντέλα

Το μόνο διδακτικό βιβλίο που συνδυάζει βασικές αρχές Φαινομένων Μεταφοράς και Υδατικής Χημικής Ισορροπίας. Τα "Περιβαλλοντικά μοντέλα" προσφέρουν μια μοναδική σύγχρονη προοπτική για την Ποιότητα του Περιβάλλοντος. Θέτοντας ερωτήσεις κλειδιά σχετικά με την τύχη, τη μεταφορά και τις μακροχρόνιες επιπτ...

Ποιότητα και ρύπανση υπόγειων νερών

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ποιότητα και ρύπανση υπόγειων νερών στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ποιότητα και ρύπανση υπόγειων νερών, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ποιοτικά χαρακτηριστικά και επεξεργασία νερού

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ποιοτικά χαρακτηριστικά και επεξεργασία νερού στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ποιοτικά χαρακτηριστικά και επεξεργασία νερού, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Έλεγχος ποιότητας νερού

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Έλεγχος ποιότητας νερού στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Έλεγχος ποιότητας νερού, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...