Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Έλεγχος και ευστάθεια συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας

Επειδή μέχρι σήμερα δεν έχουμε ανακαλύψει οικονομικές μεθόδους αποθήκευσης μεγάλων ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας, για την καλή λειτουργία των Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) απαιτείται η συνεχής ρύθμιση της παραγόμενης πραγματικής και άεργου ισχύος ώστε να καλύπτει τις συνεχείς μεταβολές του ...

Συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Έλεγχος και ευστάθεια συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας

Το παρόν βοήθημα είναι ένα απαραίτητο συμπλήρωμα στην κατανόηση των θεμάτων, που σχετίζονται με τον Έλεγχο και την Ευστάθεια των Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ). Οι εκφωνήσεις των προβλημάτων του βοηθήματος περιλαμβάνονται και στα αντίστοιχα κεφάλαια του ομότιτλου βιβλίου, στο οποίο αναπτύσσ...

Ανάλυση συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας

Το παρόν βοήθημα είναι ένα απαραίτητο συμπλήρωμα στην κατανόηση των θεμάτων, που σχετίζονται με την Ανάλυση των Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ). Οι εκφωνήσεις των προβλημάτων του βοηθήματος περιλαμβάνονται και στα αντίστοιχα κεφάλαια του ομότιτλου βιβλίου, στο οποίο αναπτύσσεται και η απαρ...

Η ιστορία της ηλεκτρικής εταιρείας Κερατέας

Είναι γνωστό ότι η διάδοση της παραγωγής και της χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα έγινε κατά την διάρκεια του Μεσοπολέμου. Όταν το 1918, στην Ελλάδα υπήρχαν 20 μονάδες, το 1929 υπάρχουν κιόλας 250 μικρά ηλεκτρικά εργοστάσια. Οι αριθμοί αυτοί δείχνουν την ταχεία διάδοση και πλατιά αποδοχή της ...

Συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας

Το βιβλίο αυτό σκοπό έχει να καλύψει τις απαιτήσεις των Εργαστηριακών Ασκήσεων του μαθήματος Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας στα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα. Αποτελεί ένα χρήσιμο σύγγραμμα για οποιοδήποτε φοιτητή, σπουδαστή ή μηχανικό, θέλει να κατανοήσει και να εμβαθύνει στα Συστήματα Ηλεκτρ...

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και έλεγχος συχνότητας και τάσεως

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και έλεγχος συχνότητας και τάσεως στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και έλεγχος συχνότητας και τάσεως, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Έλεγχος και ευστάθεια συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας

Επειδή μέχρι σήμερα δεν έχουμε ανακαλύψει οικονομικές μεθόδους αποθήκευσης μεγάλων ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας, για την καλή λειτουργία των Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) απαιτείται η συνεχής ρύθμιση της παραγόμενης πραγματικής και αέργου ισχύος ώστε να καλύπτει τις συνεχείς μεταβολές του ...

Ανάλυση συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας

Η ανάπτυξη των Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) είναι συνυφασμένη με την ανάπτυξη και την ποιοτική αναβάθμιση της ζωής του ανθρώπου, γι αυτό και η ανάλυσή τους, ώστε να εξασφαλίζεται η καλή τους λειτουργία, είναι ζωτικής σημασίας. Το βιβλίο αυτό πραγματεύεται τη μελέτη ροής φορτίου, με την οποί...

Συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας

Tο βιβλίο αυτό αποτελεί τον πρώτο τόμο ενός δίτομου εισαγωγικού έργου στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) και έχει γραφεί για να καλύψει τις απαιτήσεις προπτυχιακών μαθήματων του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ. Η νέα αυτή έκδοση αποτελ...

Συστήματα διακίνησης ηλεκτρικής ενέργειας

Περιεχόμενα: - Δομή των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας. - Σύγκριση τύπων δικτύων διακίνησης Η.Ε. - Υποσταθμοί. - Ηλεκτρική ισχύς. - Ανηγμένα μεγέθη. - Αγωγοί. - Ωμική αντίσταση. - Επαγωγή. - Χωρητικότητα. - Υπόγεια καλώδια. - Ακτινωτά δίκτυα. - Βροχοειδή δίκτυα. - Οι εξισώσ...

Φωτοβολταϊκά συστήματα

[...] Κατευθυντήρια γραμμή για τη συγγραφή του βιβλίου αυτού απετέλεσε η επιδίωξη δημιουργίας ενός εκπαιδευτικού βοηθήματος, σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο, αφ' ενός να καλύπτει επαρκώς το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο της τεχνολογίας των ΦΒ συστημάτων, αφ' ετέρου να παρέχει στον εκ...

Μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας

- Βασικές έννοιες - Στοιχεία συστημάτων ισχύος - Έλεγχος της ισχύος και της συχνότητας - Έλεγχος της τάσης και της άεργης ισχύος - Ροή ισχύος - Ανάλυση σφαλμάτων - Ευστάθεια συστημάτων - Μεταφορά συνεχούς ρεύματος - Υπερτάσεις και απαιτήσεις μόνωσης - Υποσταθμοί και προστασία - Βασική οικο...

Ανάλυση, έλεγχος και ευστάθεια συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ανάλυση, έλεγχος και ευστάθεια συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ανάλυση, έλεγχος και ευστάθεια συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εισαγωγή στην ηλεκτρική οικονομία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εισαγωγή στην ηλεκτρική οικονομία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εισαγωγή στην ηλεκτρική οικονομία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Βελτίωση του συντελεστή ισχύος συνφ

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Βελτίωση του συντελεστή ισχύος συνφ στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Βελτίωση του συντελεστή ισχύος συνφ, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Παραγωγή, μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Παραγωγή, μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Παραγωγή, μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...