Βιβλία

Μετρήσεις

Το πρώτο μέρος του βιβλίου ασχολείται με μετρήσεις ηλεκτρικών ποσοτήτων (τάση, ένταση, ισχύ κ.λπ.). Στόχος του είναι η παρουσίαση και η ανάπτυξη των διαφόρων ηλεκτρικών οργάνων μέτρησης, από τη σκοπιά της χρήσης τους περισσότερο παρά από τη σκοπιά της κατασκευής τους, καθώς και των διατάξεων και μεθ...

Ηλεκτρικές μετρήσεις και αισθητήρες

Στο βιβλίο αυτό εξετάζεται με ολοκληρωμένο και συστηματικό τρόπο η λειτουργία τόσο των αισθητήρων όσο και των ηλεκτρονικών συστημάτων μέτρησης. Θα αποδειχθεί πολύτιμο σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, σε ερευνητές Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και των Ερευνητικών Κέντρων, καθώς και στους επα...

Ηλεκτρικές μετρήσεις

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ηλεκτρικές μετρήσεις στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ηλεκτρικές μετρήσεις, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ηλεκτρικές μετρήσεις

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ηλεκτρικές μετρήσεις στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ηλεκτρικές μετρήσεις, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ηλεκτρικές μετρήσεις

Το βιβλίο αυτό είναι γραμμένο για όσους θέλουν να διδάξουν ή να διδαχθούν σωστά το μάθημα των Ηλεκτρικών Μετρήσεων στο χώρο του εργαστηρίου. Απευθύνεται επίσης σε έμπειρους αλλά και άπειρους πάνω στις συνδεσμολογίες των οργάνων μέτρησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Στο βιβλίο αυτό υ...

Ηλεκτρονικές μετρήσεις και οργανολογία

Ξεκίνησα να γράφω αυτό το βιβλίο με σκοπό να συμπληρώσω το κενό που υπήρχε γύρω από τις μετρήσεις και ειδικότερα γύρω από την ανάλυση και τον σχεδιασμό ενός ηλεκτρονικού συστήματος μέτρησης που να περιλαμβάνει την συλλογή ηλεκτρονικών σημάτων από αισθητήρες την προσαρμογή τους, την αποθορυβοποίηση τ...

Ηλεκτρονικά συστήματα μετρήσεων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ηλεκτρονικά συστήματα μετρήσεων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ηλεκτρονικά συστήματα μετρήσεων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ηλεκτρικές μετρήσεις

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ηλεκτρικές μετρήσεις στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ηλεκτρικές μετρήσεις, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ηλεκτρονικές μετρήσεις

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ηλεκτρονικές μετρήσεις στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ηλεκτρονικές μετρήσεις, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...