Βιβλία

Εικόνες του δυτικοευρωπαίου μέσα από την ιστορία

Για τη σύνθεση της ελληνικής εθνικής ιστορίας χρειάστηκε η περίοδος των Δυτικών Κυριαρχιών (13ος-17ος αιώνας) να τύχει όχι μόνο επιστημονικής, αλλά και μυθοπλαστικής επεξεργασίας κατά τον 19ο αιώνα. Ωστόσο, είναι η πρώτη φορά που γίνεται συστηματική μελέτη της αντίστοιχης πνευματικής παραγωγής. Ο συ...

Η Λατινοκρατία στην Ελλάδα

Μετά την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τη Δ' σταυροφορία (1204), ιδρύθηκαν στις ελληνικές περιοχές διάφορα κρατίδια με Δυτικοευρωπαίους ηγεμόνες. Η παρουσία Λατίνων αρχικά προκάλεσε πολιτική αστάθεια και πολιτιστική υποβάθμιση, ενώ συνέβαλε καθοριστικά στην επέκταση των Οθωμανών στα Βαλκάνια. Ο...

Βενετοκρατούμενη Ελλάδα: Προσεγγίζοντας την ιστορία της
Βενετοκρατούμενη Ελλάδα: Προσεγγίζοντας την ιστορία της
Βενετία - Άργος

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Βενετία - Άργος στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Βενετία - Άργος, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Το Δουκάτο του Αιγαίου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Το Δουκάτο του Αιγαίου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Το Δουκάτο του Αιγαίου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Οι εκθέσεις των Βενετών προνοητών της Κεφαλονιάς (16ος αιώνας)

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Οι εκθέσεις των Βενετών προνοητών της Κεφαλονιάς (16ος αιώνας) στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Οι εκθέσεις των Βενετών προνοητών της Κεφαλονιάς (16ος αιώνας), μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

La politique civile et militaire des Vénitiens

Η μελέτη αυτή, που εκδόθηκε λίγο πριν την πτώση του Χάνδακα στους Οθωμανούς (1669), εξετάζει τους πολιτικούς και στρατιωτικούς θεσμούς από την ίδρυση της Βενετικής Δημοκρατίας. Εξετάζεται ο θεσμός του Δόγη, του Συμβουλίου των Δέκα, των προκουρατόρων, των πρεσβειών, των αστών (cittadini), των στρατηγ...

Οι εκθέσεις των Βενετών βαΐλων και προνοητών της Κέρκυρας (16ος αιώνας)

Οι Βενετοί ευγενείς που εκλέγονταν σε διοικητικά αξιώματα της Γαληνοτάτης λάβαιναν κατά τον διορισμό τους γραπτή εντολή διοίκησης (commissio), κείμενο όπου αναλυόταν η σημασία του αξιώματος, διαγράφονταν τα κύρια ζητήματα που έχριζαν προσοχής και παρέχονταν σαφείς οδηγίες για την επίλυση συγκεκριμέν...

Δουκάτο των Αθηνών

Με το βιβλίο αυτό φωτίζεται μία σκοτεινή περίοδος της μεσαιωνικής ελληνικής ιστορίας, η ηγεμονία των φλωρεντινών Ατσαϊόλι στο Δουκάτο των Αθηνών. Η λατινική αυτή κτήση, από τις τελευταίες που επιβίωναν κατά την υστεροβυζαντινή περίοδο, εξετάζεται ως συγκροτημένο κράτος όπου εφαρμόστηκε συγκεκριμένη...

Μαρίνος Σανούδος Τορσέλλο

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Μαρίνος Σανούδος Τορσέλλο στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Μαρίνος Σανούδος Τορσέλλο, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...