Βιβλία

Καλλιέργειες φυτικών και εκτροφές υδρόβιων ζωικών οργανισμών

Οι υδατοκαλλιέργειες περιλαμβάνουν την εκτροφή ψαριών, καρκινοειδών, μαλακίων και άλλων υδρόβιων ζωικών οργανισμών καθώς και την καλλιέργεια υδρόβιων φυτών. Το βιβλίο αυτό αναφέρεται στην εκτροφή των πλέον γνωστών ειδών ιχθύων καρκινοειδών και μαλακίων γλυκέων, υφαλμύρων και θαλασσίων υδάτων καθ...

Κατασκευές υδατοκαλλιεργητικών συστημάτων

Οι υδατοκαλλιέργειες περιλαμβάνουν την εκτροφή οργανισμών του γλυκού και αλμυρού νερού, συμπεριλαμβανομένων των δίθυρων μαλακίων, των καρκινοειδών, των υδρόβιων φυτών και των τεχνητών μαργαριταριών. Ο όρος "θαλασσοκαλλιέργεια" αναφέρεται στην υδατοκαλλιέργεια, η οποία εφαρμόζεται αποκλειστικά στο θα...

Υγρότοποι και γεωργία

[...] Με το παρόν διδακτικό βοήθημα επιχειρούμε αρχικά τη διευκρίνιση υγροτοπικών όρων και σημειώνουμε το κυριότερο νομικό πλαίσιο προστασίας των υγροτόπων. Περιγράφουμε τις λειτουργίες τους και δίνουμε σχετική έμφαση στις αξίες των υγροτόπων για τον άνθρωπο, πολλές από τις οποίες μέχρι σήμερα είτε ...

Κατασκευές υδατοκαλλιεργειών

Στη δεύτερη αυτή βελτιωμένη έκδοση του βιβλίου "Κατασκευές Υδατοκαλλιεργειών" αναλύονται λεπτομερώς όλοι οι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη κατά την εφαρμογή των Υδατοκαλλιεργειών με στόχο την ορθολογική αλλά και αποτελεσματική εκμετάλλευσή τους. Περιγράφονται τα διαφορετικά είδη κατασκευών Υδατοκ...

Το υδάτινο περιβάλλον και οι οργανισμοί του

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Το υδάτινο περιβάλλον και οι οργανισμοί του στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Το υδάτινο περιβάλλον και οι οργανισμοί του, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εισαγωγή στις υδατοκαλλιέργειες

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εισαγωγή στις υδατοκαλλιέργειες στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εισαγωγή στις υδατοκαλλιέργειες, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Υδατοκαλλιέργειες ευρύαλων ψαριών

[...]Το πρώτο μέρος αναφέρεται στην αναπαραγωγή και την καλλιέργεια των νυμφικών σταδίων σε ελεγχόμενες συνθήκες. Περιέχονται πληροφορίες για την εκτροφή των γεννητόρων , την παραγωγή αυγών , την επώαση και εκκόλαψή των , τις τεχνικές διαχείρισης των νυμφικών καλλιεργειών . Επι πλέον παρουσιάζεται ...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...