Βιβλία

Αυτόματη τηλεφωνία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Αυτόματη τηλεφωνία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Αυτόματη τηλεφωνία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Αυτόματη τηλεφωνία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Αυτόματη τηλεφωνία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Αυτόματη τηλεφωνία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Αυτόματη τηλεφωνία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Αυτόματη τηλεφωνία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Αυτόματη τηλεφωνία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Από τις φρυκτώριες στις δορυφορικές επικοινωνίες

Όταν η διοίκηση του ΟΤΕ μάς ανέθεσε τη δημιουργία αυτού του λευκώματος, βρήκαμε φυσικό το ότι οι "Μνήμες", ειδικευμένες σε θέματα της νεοελληνικής ιστορίας, καλούνται να εισδύσουν σε ένα σύμπαν, όπου βασιλεύει η τεχνολογία. Οι τηλεπικοινωνίες παρέχουν κάτι "άϋλο". Ο κόσμος τους όμως είναι ένα κόσ...

From the Time of Frictories to Present Day Satellite Communication

Had communication between primitive people within the limits of their community been the basis for the existence of the group, then "telecommunication" with the remote members of society was and still is vital for the survival of mankind and the expansion of the horizons of their knowledge. Throu...

Τηλεφωνία, τηλεγραφία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Τηλεφωνία, τηλεγραφία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Τηλεφωνία, τηλεγραφία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...