Βιβλία

Σλάβοι στη μεσαιωνική Ελλάδα

... Οι συνέπειες του ιστορικού επεισοδίου, που επιγράφεται Σλάβοι στη μεσαιωνική Ελλάδα παραμένουν ορατές: η έλευση των σλαβικών ομάδων και η εγκατάστασή τους στις ελλαδικές επαρχίες του Βυζαντίου αποτελουν βέβαια ένα ιστορικό δεδομένο. Έναν παραγοντα, ωστόσο, που δεν επηρέασε τη μακραίωνη διεργασία...

Οι επιδράσεις της πνευματικές παράδοσης του Αγίου Όρους στο βίο και τον πολιτισμό των Σλάβων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Οι επιδράσεις της πνευματικές παράδοσης του Αγίου Όρους στο βίο και τον πολιτισμό των Σλάβων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Οι επιδράσεις της πνευματικές παράδοσης του Αγίου Όρους στο βίο και τον πολιτισμό των Σλάβων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Παγανιστικές λατρείες του σλαβικού κόσμου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Παγανιστικές λατρείες του σλαβικού κόσμου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Παγανιστικές λατρείες του σλαβικού κόσμου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Σλαβικές εγκαταστάσεις στην ανατολική Χαλκιδική κατά τη μέση βυζαντινή περίοδο

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Σλαβικές εγκαταστάσεις στην ανατολική Χαλκιδική κατά τη μέση βυζαντινή περίοδο στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Σλαβικές εγκαταστάσεις στην ανατολική Χαλκιδική κατά τη μέση βυζαντινή περίοδο, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Οι Σλάβοι των Βαλκανίων

Στο παρόν βιβλίο παρουσιάζεται η διαχρονική πορεία της Βουλγαρίας και των λαών και κρατών που προέκυψαν από την πρόσφατη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας. Η επισκόπηση της ιστορίας τους και η περιγραφή της εκκλησιαστικής και πολιτιστικής τους εξέλιξης έχουν σκοπό να καταδείξουν τα κοινά σημεία που ενώνουν...

Σλαβοβουλγαρική ιστορία

Το βιβλίο αναφέρεται στη ζωή και το έργο του Βούλγαρου μοναχού Παΐσιου Χιλανδαρινού, ο οποίος το 1745 πήγε στο Άγιο Όρος, όπου έγραψε την πρώτη "Σλαβοβουλγαρική Ιστορία", για το βουλγαρικό λαό, τους τσάρους, τους αγίους και για όλα τα βουλγαρικά έργα και γεγονότα, τα οποία συγκέντρωσε σε μια μικρή ι...

Αρσένιος ο Γραικός και η Μόσχα του 17ου αιώνα

Το βιβλίο εγκαινιάζει τη σειρά "Ελληνισμός και κόσμος των Σλάβων", η οποία αποσκοπεί στην παρουσίαση ελληνοσλαβικών θεμάτων, υπό τη διεύθυνση του Καθηγητή Αντ.-Αιμ. Ν. Ταχιάου. Ο πρώτος τόμος αναφέρεται στις ελληνορωσικές σχέσεις του 17ου αιώνα και συγκεκριμένα στη ζωή και τη δράση του διαπρεπούς Έλ...

Η καθ' ημάς Ανατολή

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η καθ' ημάς Ανατολή στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η καθ' ημάς Ανατολή, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η Θεσσαλονίκη και ο κόσμος των Σλάβων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η Θεσσαλονίκη και ο κόσμος των Σλάβων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η Θεσσαλονίκη και ο κόσμος των Σλάβων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η παρουσία του μεσαιωνικού ελληνισμού στην κεντρική Ευρώπη

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η παρουσία του μεσαιωνικού ελληνισμού στην κεντρική Ευρώπη στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η παρουσία του μεσαιωνικού ελληνισμού στην κεντρική Ευρώπη, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η ιστορία των νότιων σλάβων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η ιστορία των νότιων σλάβων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η ιστορία των νότιων σλάβων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...