Βιβλία

Οι ανακηρύξεις αγίων στη Ρωσική Εκκλησία

Η δραστηριότητα της Εκκλησίας της Ρωσίας στον τομέα της αγιολογίας, και μάλιστα στις αναγνωρίσεις αγίων την τελευταία δεκαετία του 20ού αιώνα, υπήρξε δημιουργική και καρποφόρα, αλλά ταυτόχρονα θεωρήθηκε σημείο αντιλεγόμενο εξαιτίας των πολύπλευρων παραμέτρων της και των προβλημάτων που ανέκυψαν σχετ...

Καθίδρυσις Πατριαρχείου εν Ρωσσία

Ο λευκάδιος Σπυρίδων Ζαμπέλιος (1815-1881) εξιστορεί την πορεία της ίδρυσης του Πατριαρχείου της Μόσχας και Νέας Ρώμης από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Ιερεμία το 1589. Η εκλογή του Ιώβ ως πρώτου Πατριάρχη των Ρώσων σηματοδοτεί, σύμφωνα με τον Ζαμπέλιο, έναν ακόμη θρίαμβο του χριστιανισμού, εφάμιλλο τω...

Η παρουσία της Ρωσικής εκκλησίας στις Η.Π.Α.

[...] Το παρόν έργο, στο οποίο παρουσιάζεται μια ολοκληρωμένη διαδρομή στην ιστορία της Ρωσικής Εκκλησίας της Αμερικής, με περιγραφή όλων των φάσεων εξέλιξης και όλων των προβλημάτων που αντιμετώπισε αυτή, εκτός από μια πλήρη και υπεύθυνη ενημέρωση, αποτελεί και ένα πολύ χρήσιμο βοήθημα για την κατα...

Οι σάλπιγγες της Ιεριχούς και τα τείχη του Κρεμλίνου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Οι σάλπιγγες της Ιεριχούς και τα τείχη του Κρεμλίνου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Οι σάλπιγγες της Ιεριχούς και τα τείχη του Κρεμλίνου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εκατομμύρια Ρώσοι πιστεύουν στο Θεό

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εκατομμύρια Ρώσοι πιστεύουν στο Θεό στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εκατομμύρια Ρώσοι πιστεύουν στο Θεό, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εκκλησιαστική ιστορία της Ρωσίας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εκκλησιαστική ιστορία της Ρωσίας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εκκλησιαστική ιστορία της Ρωσίας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ο καταστατικός χάρτης περί της διοικήσεως της ρωσσικής ορθοδόξου εκκλησίας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ο καταστατικός χάρτης περί της διοικήσεως της ρωσσικής ορθοδόξου εκκλησίας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ο καταστατικός χάρτης περί της διοικήσεως της ρωσσικής ορθοδόξου εκκλησίας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...