Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Ασκητές μέσα στον κόσμο

Εκδόθηκε πριν από τέσσερα χρόνια ο πρώτος τόμος των "Ασκητών μέσα στον κόσμο", χωρίς μεγάλες αξιώσεις, με σκοπό να διασωθούν αυτά τα γνήσια Χριστιανικά πρότυπα όμως, παρά πάσαν προσδοκίαν, έγινε δεκτός με πολλή αγάπη και ενδιαφέρον. Η επίμονη ζήτηση του Δευτέρου Τόμου επέσπευσε την έκδοσή του. Άραγε...

Ταρσώ

Η θεία χάρις που τόσο επλούτισε την δια Χριστόν Σαλή ασκήτρια Ταρσώ, επληροφόρησε και τις καρδιές των πιστών με αποτέλεσμα να σπεύσουν, κινούμενοι από θείον πόθο να γευθούν από τους πνευματικούς καρπούς των υπέρ φύσιν αγώνων της και έτσι η πρώτη έκδοσις του βιβλίου να εξαντληθεί εντός σαράντα ημερών...

Από την ασκητική και ησυχαστική αγιορείτικη παράδοση

[...] 'Ολα όσα αναφέρονται στο ανά χείρας βιβλίο, είναι πράξεις (ασκητικά κατορθώματα ή πτώσεις) και πρακτική διδασκαλία Αγιορειτών. Γράφονται για να παρακινήσουν σε μετάνοια και σε μίμηση της ασκητικής βιοτής τους ή να μας κάνουν προσεκτικούς με τα παθήματά τους. Μορφολογικά το βιβλίο διαιρέθημε...

Η γοητεία του ασκητισμού

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η γοητεία του ασκητισμού στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η γοητεία του ασκητισμού, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Οδός θεογνωσίας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Οδός θεογνωσίας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Οδός θεογνωσίας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ασκητικές εμπειρίες

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ασκητικές εμπειρίες στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ασκητικές εμπειρίες, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ασκητικές εμπειρίες

"Όλες οι επίγειες ενασχολήσεις, τέρψεις, τιμές και απολαβές δεν είναι παρά παιχνίδια με τα οποία παίζουν τα ενήλικα παιδιά, χάνοντας την αιώνια μακαριότητα. Τι αξία έχουν όλα τα εγκόσμια μπροστά στον Χριστό, τον παντοδύναμο Θεό, που παραδίνει τον εαυτό Του ως δώρο και απόκτημα αιώνιο στη σκόνη, τον ...

Το γεροντικόν του Σινά

Περιέχει κείμενα και μεταφράσεις από διηγήσεις, αποφθέγματα και ασκητικά κατορθώματα των αγίων Πατέρων του Θεοβάδιστου Όρους Σινά και της Σιναϊτικής Ερήμου....

Γεροντικό Αγίου Όρους

[...] Το αξιόλογον εις το "Γεροντικόν του Αγίου Όρους" ευρίσκεται εις τον απλούν τρόπον παρουσίας του συγγραφικού αντικειμένου. Δεν πρόκειται περί βιογραφιών, που θα εκούραζαν και θα προκαλούσαν τον νυσταγμόν· παρουσιάζει τα Γεροντάκια να συνομιλούν, να συμβουλεύουν, μέσα στο κατανυκτικόν Αγειορείτι...

Γεροντικό Αγίου Όρους

[...] Το αξιόλογον εις το "Γεροντικόν του Αγίου Όρους" ευρίσκεται εις τον απλούν τρόπον παρουσίας του συγγραφικού αντικειμένου. Δεν πρόκειται περί βιογραφιών, που θα εκούραζαν και θα προκαλούσαν τον νυσταγμόν· παρουσιάζει τα Γεροντάκια να συνομιλούν, να συμβουλεύουν, μέσα στο κατανυκτικόν Αγειορείτι...

Ασκητές μέσα στον κόσμο

[...] Η παράδοση γενικά αποτελεί την μνήμη του λαού και από τις καθαρώτερες μορφές της είναι η ορθόδοξη ασκητική. Αυτή είναι το γόνιμο και καρποφόρο έδαφος που βλάστησε άνθη πάντερπνα και ευωδέστατα κρίνα, τους εν τω κόσμω ασκητές που αν και αγωνίστηκαν μέσα στους πειρασμούς της κοινωνίας έφθασαν όμ...

Γεροντικόν της ερήμου του Άθω

Το μικρό αυτό πόνημα, δεν είναι δυνατόν να εκφράσει τον πλούτο και θησαυρό της ερημικής ζωής των αθωνιτών ασκητών. Είναι όμως μία αυτοεξέτασις και έλεγχος, ημών των σημερινών αγιορειτών αφ' ενός, και αφ' ετέρου μία δρόσος Αθωνική, η καταβαίνουσα επί τας καρδίας των αγωνιζομένων αδελφών. Η αγία ζωή ...

Τώρα και πάντοτε

Το βιβλίο του Αλέξανδρου Κοσματόπουλου "Τώρα και πάντοτε: Σημειώσεις στις Γραφές του Ισαάκ του Σύρου" επιχειρεί μια τομή στο χρόνο. Με αναφορά τις Γραφές του μεγάλου αυτού μυστικού, δεν ανήκει στο παρελθόν ούτε προσβλέπει σε κάποιο μέλλον, αλλά μιλά για ένα αδιάλειπτο παρόν. Ο Ισαάκ ο Σύρος γεννή...

Tarso

Everybody thought she was a sick and mad woman and not only that! Her words were never in vain. Yet, her speech needed interpretation. You would ask her one thing and she would answer another - making you think that her answer was irrelevant. However, this was the real answer to what she was asked a...

Ασκητικά

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ασκητικά στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ασκητικά, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ασκητικά

Στο βιβλίο αυτό περιλαμβάνονται οι λόγοι 12-41 της δεύτερης συλλογής ασκητικών πραγματειών του Ισαάκ του Σύρου. Μολονότι διαβάστηκε από τους Σύρους ασκητές και θεολόγους, και μεταφράστηκε στην Αραβική, η δεύτερη συλλογή ωστόσο δεν μεταφράστηκε στην Ελληνική και δεν γνώρισε την διάδοση της πρώτης. [....

Άγιος Ισαάκ ο Σύρος

Ο άγιος Ισαάκ ο Σύρος ήταν ένας ασκητής, ένας ερημίτης του βουνού, αλλά τα γραπτά του έχουν καθολική εμβέλεια. Δεν απευθύνονται μόνο στην έρημο, αλλά και στην πόλη, ούτε μόνο στους μοναχούς, αλλά σε όλους τούς βαπτισμένους. Με μεγάλη ζωντάνια μιλά για θέματα που αφορούν όλους τους χριστιανούς: για τ...

Ταρσώ

Η θεία χάρις που τόσο επλούτισε την δια Χριστόν σαλή ασκήτρια Ταρσώ, επληροφόρησε και τις καρδιές των πιστών με αποτέλεσμα να σπεύσουν, κινούμενοι από θείον πόθο να γευθούν από τους πνευματικούς καρπούς των υπέρ φύσιν αγώνων της και έτσι η πρώτη έκδοσις του βιβλίου να εξαντληθεί εντός σαράντα ημερών...

Αθωνικόν Γεροντικόν

Όταν μελετά κανείς την μεγάλην Μοναστικήν Πολιτείαν του Αγίου Όρους, τα κατορθώματα των γενναίων μαχητών της Εκκλησίας, οι οποίοι ίστανται ως φρουροί και ακρίται της αληθινής ημών Πίστεως, διαπιστώνει όμοιον το φρόνημα με τους παλαιούς της Αιγύπτου, του Σινά, της Παλαιστίνης και της Συρίας ασκητάς,...

Κεφάλαια ασκητικά

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Κεφάλαια ασκητικά στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Κεφάλαια ασκητικά, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...