Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Ενοποιημένη διαχείρηση έργων - χαρτοφυλακίων

Το παρόν βιβλίο αποτελεί το προϊόν μιας προσπάθειας με στόχο τη συνοπτική παρουσίαση των δυνατοτήτων δυο εργαλείων διαχείρισης - διοίκησης έργων και προγραμμάτων, των προγραμμάτων λογισμικού: του Microsoft Project Professional 2010 και του Microsoft Project Server 2010....

Διαχείριση δημοσίων έργων

Ο προσδιορισμός μαθηματικού μοντέλου μέτρησης της (λεγόμενης) "υπερκοστολόγησης" των δημοσίων έργων στην Ελλάδα αποτελεί τον θεματικό άξονα περί τον οποίο αναπτύσσεται το περιεχόμενο του βιβλίου "Διαχείριση δημοσίων έργων: πολιτικές κοστολόγησης και μελέτη νομοθεσίας". Με υπόβαθρο την εννοιολογική κ...

Διοίκηση και διαχείριση έργων

Κατά τον προγραμματισμό ενός έργου, πρωταρχικοί στόχοι είναι να σχεδιαστεί και να κατασκευαστεί στον βέλτιστο χρόνο, με το μικρότερο δυνατό κόστος, και να εξασφαλιστεί το προκαθορισμένο και γενικότερα αποδεκτό επίπεδο ποιότητας. Οι βασικοί παράγοντες που συμβάλλουν στην υλοποίηση των στόχων αυτών εί...

Διαχείριση έργων

H διαχείριση ενός έργου (project management) είναι ένα αναδυόμενο επάγγελμα. Ο κύριος σκοπός του παρόντος βιβλίου είναι να κάνει μια εισαγωγή στο τι είναι η διαχείριση ενός έργου, πώς αυτή προσδιορίζεται και πώς αυτή περιγράφεται. Θα αναφερθούμε στο τι γενικά θεωρείται αποδεκτό στη διαχείριση ενός έ...

Πώς να εκπονήσετε ένα επιτυχημένο Project

Σε κάθε τύπο εταιρείας και σε κάθε επίπεδο, αυξάνεται συνεχώς η ζήτηση για άτομα με δεξιότητες διαχείρισης έργου. Ο ρόλος του υπευθύνου έργου είναι να διατηρεί την ισορροπία ανάμεσα στις απαιτήσεις του πελάτη, του έργου, της ομάδας και της εταιρείας, πραγματική πρόκληση όσον αφορά στη διαχείριση χρό...

Διαχείριση έργων πληροφορικής

Το βιβλίο περιλαμβάνει συμβουλές από ειδήμονες για τον προγραμματισμό και την καθοδήγηση επιτυχημένων έργων πληροφορικής με τη βοήθεια του οδηγού PMBOK. Ο συγγραφέας και πιστοποιημένος επαγγελματίας διαχείρισης έργων Joseph Phillips σας καθοδηγεί σε κάθε βήμα της διαδικασίας διαχείρισης έργων πληροφ...

Στελέχη διαχείρισης έργων πληροφορικής

Το παρόν βιβλίο πραγματεύεται θέματα που σχετίζονται με τη σωστή Διοίκηση και Διαχείριση Έργων. Ξεκινάει με τις βασικές έννοιες και την ανάλυση των όρων Έργο, Διαχείριση Έργου, Υπεύθυνοι Έργου. Στη συνέχεια αναφέρεται σε παράγοντες οι οποίοι μπορεί να επηρεάσουν την επιτυχία ενός έργου, θέματα διοί...

Εγχειρίδιο διαχείρισης κινδύνων έργων

Η έννοια της διοίκησης έργων θεωρείται σήμερα άρρηκτα συνδεδεμένη με τη διαχείριση κινδύνων. Οι κίνδυνοι μπορεί να αφορούν την υπέρβαση του κόστους ή των χρονοδιαγραμμάτων, περιπτώσεις σχετικά με την ικανοποίηση του πελάτη, και πλήθος άλλων παραμέτρων. Κατά συνέπεια, κάθε στέλεχος του τομέα της δι...

Διαχείριση έργων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Διαχείριση έργων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Διαχείριση έργων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Διαχείριση κινδύνων έργων

Αντικείμενο του βιβλίου αυτού είναι η παροχή ενός πλαισίου για την ενσωμάτωση της διαχείρισης των κινδύνων στη διαχείριση των έργων. Ενώ η διαχείριση των κινδύνων ανέκαθεν είχε ταυτιστεί με την ασφάλιση, σήμερα αναγνωρίζεται ότι είναι πολύ ευρύτερη. Είναι γεγονός πως ο σύγχρονος τρόπος οργάνωσης κα...

Διαχείριση έργων

Η διαχείριση ενός έργου είναι ένα αναδυόμενο επάγγελμα. Ο κύριος σκοπός του παρόντος έργου είναι να κάνει μια εισαγωγή στο τι είναι η διαχείριση του έργου, πώς αυτή προσδιορίζεται και πώς αυτή περιγράφεται. Παράλληλα, παρέχεται ένα κοινό λεξικό για τη διαχείριση του έργου (για τον προφορικό και γραπ...

Ο απόλυτος οδηγός διαχείρισης έργου

Ο απόλυτος οδηγός διαχείρισης έργου θα σας δείξει, βήμα προς βήμα, πώς να παραδώσετε τα σωστά έργα με το σωστό τρόπο, διατηρώντας την ισορροπία στη ζωή σας. Οι συγγραφείς, χρησιμοποιώντας τις αρχές τόσο του παραδοσιακού μάνατζμεντ όσο και του μάνατζμεντ κρίσιμης αλυσίδας, σας βοηθούν να κατακτήσετε ...

Διαχείριση έργων

Η τρίτη έκδοση αυτού του επιτυχημένου βιβλίου είναι μια σημαντική εξέλιξη από άποψη περιεχομένου, προσέγγισης, και παιδαγωγικής αξίας. Το βιβλίο αυτό, συνδυάζοντας μια ισχυρή ακαδημαϊκή προσέγγιση με μελέτες πραγματικών περιπτώσεων, παρουσιάζει περίτεχνα το εύρος των θεμάτων που αντιμετωπίζουν οι δι...

Διαχείριση έργων

Η πορεία προς τη διαχείριση των έργων, ως ένα επιχειρηματικό πρότυπο, είναι μια επαναστατική πορεία. Στο "Έξυπνες ιδέες: Διαχείριση έργων" η Donna Deeprose αποκαλύπτει όλα εκείνα τα εργαλεία για να μπορέσεις εσύ να ακολουθήσεις αυτόν τον επαναστατικό δρόμο. -Ανακάλυψε το πως οι επιχειρήσεις, υιοθε...

Διοίκηση και διαχείριση των έργων

Οι βασικοί στόχοι οι οποίοι τίθενται από την αρχή για κάθε έργο, είναι να ολοκληρωθεί στο βέλτιστο χρόνο, με το μικρότερο δυνατό κόστος και να εξασφαλισθεί η ποιότητά του μέχρι ένα προκαθορισμένο επίπεδο. Για την επιτυχία αυτών των στόχων επιβάλλεται ο ορθολογικός σχεδιασμός, ο οικονομικός προγραμμα...

Διαχείριση έργου

Η ιστορική εξέλιξη του πολιτισμού και της ανθρώπινης κοινωνίας είναι συνυφασμένη με την υλοποίηση έργων, κατά τα οποία ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι οργανώνονται ώστε να παραχθεί συγκεκριμένο επωφελές αποτέλεσμα. Ανεξάρτητα από το είδος του έργου και (έργο υποδομής, και ερευνητικό έργο στρατιωτικ...

Διοίκηση, διαχείριση έργου

Το παρόν βιβλίο αποτελεί το προϊόν μιας προσπάθειας με στόχο την προσέγγιση της "Διοίκησης Διαχείρισης Έργου" και των προβλημάτων που τη χαρακτηρίζουν με τρόπο, κατά το δυνατό, σφαιρικό, ολοκληρωμένο και κοντά στην ελληνική πραγματικότητα. Έτσι δεν αποτελεί ένα "συνταγολόγιο", αλλά μια παράθεση σκέψ...

Εισαγωγή στη διαχείριση έργων

Αυτός ο πρακτικός, εύχρηστος οδηγός σάς προσφέρει άμεση πρόσβαση σε πρωτοποριακές ιδέες και στο απόσταγμα της πείρας ενός από τους κορυφαίους ειδικούς στη διαχείριση έργου. Με σύντομα, ζωντανά τμήματα, χρησιμοποιώντας παραδείγματα από την πραγματική ζωή, σας προσφέρει τις πληροφορίες που χρειάζεστε ...

Διαχείριση έργων πληροφορικής

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Διαχείριση έργων πληροφορικής στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Διαχείριση έργων πληροφορικής, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Διοίκηση-διαχείριση έργου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Διοίκηση-διαχείριση έργου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Διοίκηση-διαχείριση έργου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...