Βιβλία

Βιομετρία

Το βιβλίο απευθύνεται στους φοιτητές της επιστήμης της ζωικής παραγωγής, αλλά και σε κάθε επιστήμονα, η ενασχόληση του οποίου απαιτεί την κατανόηση των μεθόδων της στατιστικής ανάλυσης και την αξιολόγηση των συμπερασμάτων τα οποία εξάγονται από αυτήν. Η επιλογή, η διάταξη και η παρουσίαση της ύλη...

Βιομετρία βιοστατιστική

Ο συγγραφέας πραγματεύεται τη συλλογή στατιστικών στοιχείων, εξετάζοντας τις πηγές και τη μέθοδο της δειγματοληψίας, την παρουσίαση των στατιστικών δεδομένων και θέματα υγείας, υγιεινής και στοιχείων δημογραφίας. Περιλαμβάνει την περιγραφική και την συμπερασματολογική στατιστική και αναφέρεται στα μ...

Βιομετρία

- Παρουσίαση δεδομένων - Στατιστικοί νόμοι - Ανάλυση δειγμάτων - Πειραματικός σχεδιασμός - Ερμηνεία αποτελεσμάτων ...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...