Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Κοστολόγηση και κοστολογική οργάνωση

[...] Η "κοστολόγηση", που εμφανίζεται με τη μορφή διαφόρων συστημάτων ή μεθόδων, αποτελεί τη διαδικασία που ακολουθούμε για να προσδιορίσουμε το "κόστος". Η διαδικασία αυτή διαφέρει από τύπο σε τύπο κόστους επηρεαζόμενη από τον κοστολογικό τύπο που προσδιορίζεται βάσει αυτής. Για τον προσδιορισμό π...

Ασκήσεις κοστολόγησης

Στο βιβλίο "Ασκήσεις κοστολόγησης" της Οικονομικής Βιβλιοθήκης παρουσιάζονται τριάντα (30) λυμένες ασκήσεις όλων των γνωστών κοστολογικών συστημάτων και μεθόδων που διδάσκονται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.). Οι ασκήσεις αυτές μπορούν να αποτελέσουν τη βάση προβληματισμο...

Κοστολόγηση

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Κοστολόγηση στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Κοστολόγηση, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Κοστολόγηση ξενοδοχείου Hotel-Cost σύμφωνα με τη μέθοδο του προτύπου κόστους

Κοστολόγηση Ξενοδοχείου σύμφωνα με τη μέθοδο του προτύπου κόστους Το πρόγραμμα κοστολόγησης ξενοδοχείου Hotel-Cost έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για τα ξενοδοχεία με τη λογική του προτύπου κόστους. Τα δεδομένα που χρησιμοποιεί προέρχονται από το λογιστήριο της επιχείρησης (έσοδα, αγορές, δαπάνες...

Η κοστολόγηση κατά κλάδο επιχειρήσεων με την ομάδα 9 του Ε.Γ.Λ.Σ.

Η παρούσα έκδοση στοχεύει στην παρουσίαση μορφών και τρόπων εσωλογιστικής κοστολόγησης τόσο βιομηχανικών επιχειρήσεων όσο και επιχειρήσεων εμπορικών, παροχής υπηρεσιών, πρωτογενούς παραγωγής και εισαγωγών αγαθών από το εξωτερικό, καλύπτοντας το κενό που παρατηρείται στη σχετική βιβλιογραφία. Η πα...

Λογιστική κόστους

Με το βιβλίο αυτό γίνεται μια προσπάθεια για την ικανοποίηση δύο στόχων. Ο πρώτος είναι η παροχή προς τους φοιτητές ενός συγγράμματος που να είναι εύκολο στην κατανόησή του και να καλύπτει ταυτόχρονα όλα τα βασικά και ουσιαστικά θέματα μέσα στα πλαίσια του επιστημονικού χώρου της Λογιστικής Κόστους....

Λογιστική κόστους

Η δεύτερη έκδοση του βιβλίου αποτελεί πραγματικά ένα σύγχρονο και εύχρηστο εργαλείο τόσο για το φοιτητή - σπουδαστή όσο και για τον οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο ο οποίος θέλει να κατανοήσει τις βασικές αρχές της κοστολόγησης και την εφαρμογή τους σε πραγματικές επιχειρηματικές συνθήκες. Ο βασικός στόχ...

Η σύγχρονη κοστολόγηση κατά δραστηριότητα

Η παρούσα έκδοση αποτελεί την πληρέστερη παρουσίαση του πλέον σύγχρονου συστήματος κοστολόγησης Activity Based Costing (A.B.C.). Στις σελίδες του βιβλίου αναδεικνύεται για πρώτη φορά η φιλοσοφία του Συστήματος A.B.C. τόσο στη θεωρητική του ανάπτυξη όσο και στις πρακτικές του εφαρμογές, παρέχοντας στ...

Food Cost

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Food Cost στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Food Cost, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Μηχανογραφημένη αναλυτική λογιστική - Κοστολόγηση

Στις σελίδες του βιβλίου αυτού παρουσιάζεται το σύστημα της κοστολόγησης μέσα από την ομάδα εννιά ΕΓΛΣ - Η αναλυτική λογιστική εκμετάλλευσης. Αναφέρεται ο τρόπος λειτουργίας της και εξετάζεται η πρακτική εφαρμογή της με τη βοήθεια ενός μηχανογραφημένου συστήματος όπως είναι το "Κεφάλαιο 4" της εταιρ...

Θεωρία και λογιστική κόστους για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων

Η συγγραφή του βιβλίου αυτού είναι προϊόν της διδασκαλίας, του αντικειμένου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Επιδιώκει να συμπληρώσει τα κενά στην υπάρχουσα ελληνική βιβλιογραφία της θεωρίας και λογιστικής Κόστους με την προσφορά ενός σύγχρονου και ολοκληρωμένου βοηθήματος. Το βοήθημα α...

Διοικητική κοστολόγηση

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Διοικητική κοστολόγηση στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Διοικητική κοστολόγηση, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ανάλυση κόστους - αξίας στη φροντίδα υγείας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ανάλυση κόστους - αξίας στη φροντίδα υγείας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ανάλυση κόστους - αξίας στη φροντίδα υγείας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εφαρμογές στην κοστολόγηση

Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει: συγκέντρωση κόστους παραγωγής προϊόντων, κοστολόγηση κατά προϊόν ή έργο κοστολόγησης, κοστολόγηση κατά φάση, κοστολόγηση κόστους βοηθητικών υπηρεσιών, κοστολόγηση κατά δραστηριότητα, άμεση κοστολόγηση - διαφορική ανάλυση, πρότυπη κοστολόγηση, κοστολόγηση συμπαράγωγων προ...

Τα βιβλία τεχνικών προδιαγραφών και παραγωγής κοστολογίου

Το έργο των κ.κ. Ιωάννη Κεχρά, κοστολόγου, Ιωάννη Μαυροκορδάτου, π. εφόρου, Δημητρίου Παπαγιάννη, οικονομολόγου, Γρηγόρη Τροβά, προϊσταμένου ΤΕΚ Υπουργείου Οικονομικών στοχεύει στην πλήρη ενημέρωση του αναγνώστη αναφορικά με τα ισχύοντα στην τρέχουσα λογιστική πρακτική σχετικά με την τήρηση των πιο ...

Κοστολόγηση προτύπων με το πρόγραμμα Eurocost

Στο βιβλίο περιέχοvrαι όλες οι βασικές θεωρητικές έννοιες που απαιτούνται για την εργασία της Κοστολόγησης, οι οποίες έχουν καθοριστεί τόσο από τη νομοθεσία όσο και από την υπάρχουσα δεοvτολογία τη σχετική με το αvτικείμενο. Περιγράφοvrαι διεξοδικά οι μέθοδοι και τα συστήματα κοστολόγησης (μέθοδος Π...

Διοικητική κοστολόγηση

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Διοικητική κοστολόγηση στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Διοικητική κοστολόγηση, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Λογιστική κόστους σε €υρώ

- Βασικές έννοιες λογισμού του κόστους - Εφαρμογές με απλές μαθηματικές πράξεις - Η λειτουργία των λογαριασμών της ομάδος 9 του Ε.Γ.Λ.Σ. - Πρότυπη Κοστολόγηση - Ολοκληρωμένες Εφαρμογές ...

Η εφαρμογή της αναλυτικής λογιστικής εκμεταλλεύσεως

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η εφαρμογή της αναλυτικής λογιστικής εκμεταλλεύσεως στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η εφαρμογή της αναλυτικής λογιστικής εκμεταλλεύσεως, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Κοστολόγηση κατά κλάδο επιχειρήσεων με την ομάδα 9 του Ε.Γ.Λ.Σ.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Κοστολόγηση κατά κλάδο επιχειρήσεων με την ομάδα 9 του Ε.Γ.Λ.Σ. στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Κοστολόγηση κατά κλάδο επιχειρήσεων με την ομάδα 9 του Ε.Γ.Λ.Σ., μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...