Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 4
La route vers la langue francaise

On continue notre voyage a la langue francaise. Le livre "La route vers la langue francaise, vocabulaire & exercices, Niveau A2" s’adresse a tous les eleves qui s’avancent dans l’apprentissage du francais. Il contient le vocabulaire lie au Niveau A2 et plus particulierement : - 15 thematiques dif...

Μάθε μόνος σου γαλλικά

- Τα γαλλικά σας έχουν "σκουριάσει" ή για κάποιο λόγο δεν τα µάθατε ποτέ; Τότε η παρούσα µέθοδος αυτοδιδασκαλίας θα σας βοηθήσει να επιτύχετε το στόχο σας, δηλαδή να επικοινωνείτε Γαλλικά µέσα από περιεκτικά µαθήµατα, απαλλαγµένα από στείρες γραµµατικές επεξηγήσεις και εµπλουτισµένα µε τις πιο αναγκ...

Γαλλικά Γ΄ γυμνασίου: Action.fr-gr 3

Η μέθοδος που κρατάτε στα χέρια σας αποτελεί το τελευταίο από τα τρία βήματα για την εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας στο Γυμνάσιο. Στόχος αυτού του μαθήματος είναι να εμπεδώσετε και να εμπλουτίσετε τις γνώσεις που αποκτήσατε στις προηγούμενες τάξεις ώστε να μπορείτε να αντεπεξέρχεστε σε πραγματικές συ...

Γαλλικά Α΄ γυμνασίου: Action.fr-gr 1

Αγαπητοί μαθητές, Η μέθοδος που κρατάτε στα χέρια σας αποτελεί το πρώτο από τα τρία βιβλία για την εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας στο Γυμνάσιο. Στόχος αυτού του βιβλίου είναι να αποτελέσει γέφυρα με τις γνώσεις που έχετε αποκτήσει στο Δημοτικό και των γνώσεων που απαιτούνται για την περαιτέρω εκμ...

Mille et une approches didactiques dans la classe du FLE

Η συλλογή " Χίλιες και μια διδακτικές προσεγγίσεις για τη τάξη των γαλλικών" γεννήθηκε απ’ την ιδέα διδασκαλίας της γλώσσας μέσα από λογοτεχνικά κείμενα. Είναι αρωγός του εκπαιδευτικού, που αναζητά εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις με στόχο, όχι μόνο την εκμάθηση της γλώσσας, αλλά και τη καλλιέ...

Linguaphone Livre 1: Γαλλικά

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Linguaphone Livre 1: Γαλλικά στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Linguaphone Livre 1: Γαλλικά, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Mon Cahier d' ecriture: 2e anee du primaire

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Mon Cahier d' ecriture: 2e anee du primaire στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Mon Cahier d' ecriture: 2e anee du primaire, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Mon Cahier d' ecriture: 1er anee du primaire

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Mon Cahier d' ecriture: 1er anee du primaire στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Mon Cahier d' ecriture: 1er anee du primaire, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Γαλλικά Α΄ γυμνασίου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Γαλλικά Α΄ γυμνασίου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Γαλλικά Α΄ γυμνασίου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Γαλλικά Γ΄ γυμνασίου

Το βιβλίο αυτό αποτελεί βοήθημα για τα σχολικά βιβλία των Γαλλικών Γ΄ Γυμνασίου. Περιλαμβάνει τις απαντήσεις των ασκήσεων του Βιβλίου του μαθητή και του Τετραδίου εργασιών. Όλες οι εκφωνήσεις και οι απαντήσεις δίνονται και στα γαλλικά και στα ελληνικά, ώστε να βοηθιούνται οι μαθητές στην κατανόησ...

Grammaire Pour Des Ados Corrigé

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Grammaire Pour Des Ados Corrigé στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Grammaire Pour Des Ados Corrigé, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

iTalk γαλλικά

Ο συναρπαστικότερος τρόπος για να μάθετε μια ξένη γλώσσα εύκολα και γρήγορα! Σχεδιασμένο από τη Linguaphone, την πρώτη εταιρία εκμάθησης ξένων γλωσσών με αυτοδιδασκαλία, το iTalk θα σας βοηθήσει να μάθετε όλα τα βασικά και πρακτικά στοιχεία της γλώσσας που χρειάζεστε στην καθημερινή σας ζωή. Είνα...

Règles de grammaire

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Règles de grammaire στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Règles de grammaire, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Grammaire et exercices 3

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Grammaire et exercices 3 στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Grammaire et exercices 3, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Grammaire et exercices 2

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Grammaire et exercices 2 στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Grammaire et exercices 2, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Mon Ami 2

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Mon Ami 2 στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Mon Ami 2, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Mon Ami 2

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Mon Ami 2 στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Mon Ami 2, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Mon Ami 2

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Mon Ami 2 στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Mon Ami 2, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Mon Ami 2

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Mon Ami 2 στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Mon Ami 2, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ça marche bien! 4

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ça marche bien! 4 στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ça marche bien! 4, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 4
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...