Βιβλία

Η συμβολή της ελληνικής γλώσσας στην παγκόσμια ιατρική ορολογία

Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του πολυγραφότατου γιατρού και συγγραφέα Γεράσιμου Ρηγάτου σχετικά με την ελληνική συμβολή στην παγκόσμια ιατρική ορολογία. Οι όροι τους οποίους συνθέτουν οι γιατροί για τη δήλωση μιας νέας παθολογικής οντότητας, ενός συμπτώματος ή διαφόρων στοιχείων που σχετίζονται με την ...

Ιπποκρατική ιατρική ορολογία

Στο παρόν πόνημα γίνεται προσπάθεια ανίχνευσης της καταγωγής επιλεγμένων ιατρικών όρων της Ιπποκρατικής Συλλογής· αποθησαυρίζονται περισσότερες από 1180 λέξεις-όροι, στους οποίους δίδεται η ερμηνεία στη νεότερη ιατρική ορολογία και συνάμα επιχειρείται η ετυμολόγηση αρκετών εξ αυτών. Προσέτι παρα...

Let's Speak the Language of Medicine

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Let's Speak the Language of Medicine στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Let's Speak the Language of Medicine, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Let's Speak the Language of Medicine

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Let's Speak the Language of Medicine στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Let's Speak the Language of Medicine, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Βιοϊατρική ορολογία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Βιοϊατρική ορολογία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Βιοϊατρική ορολογία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Βιοϊατρική ορολογία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Βιοϊατρική ορολογία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Βιοϊατρική ορολογία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ιατρική ορολογία στη ρωσική γλώσσα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ιατρική ορολογία στη ρωσική γλώσσα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ιατρική ορολογία στη ρωσική γλώσσα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...