Βιβλία

Μέτρα και σταθμά

Το "Μέτρα και σταθμά" είναι το πρώτο ελληνικό εγχειρίδιο, έτοιμο να απαντήσει σε τρέχοντα ερωτήματα που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή των τεχνικών επιστημών. Το βιβλίο συγκεντρώνει ένα πλήθος στοιχείων που ταξινομούνται σε τέσσερις ενότητες: - Μέτρα και σταθμά - Μαθηματικοί πίνακες και γεωμετρικά...

Ευρωκώδικας 1

Το βιβλίο αυτό είναι η 2η πλήρως αναθεωρημένη έκδοση σύμφωνα με τα τελικά κείμενα του Ευρωκώδικα. Πέρασαν πέντε χρόνια από την πρώτη έκδοση του βιβλίου αυτού και οι κανονισμοί τους οποίους πραγματεύεται έχουν υποστεί, όπως αναμενόταν άλλωστε, τροποποιήσεις, συμπληρώσεις και βελτιώσεις. Οι αρχικές εκ...

Ευρωκώδικας 1

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ευρωκώδικας 1 στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ευρωκώδικας 1, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...