Βιβλία

Ιατρικό λεξικό αγγλοελληνικό-ελληνοαγγλικό

[...] Υπογράφοντας σήμερα τον πρόλογο αυτό στο Ιατρικό λεξικό μπορώ να βεβαιώσω ότι πρόκειται για μια σημαντική και πρωτοπόρο συμβολή στη σωστή απόδοση, ερμηνεία, και χρήση στη γλώσσα μας παλαιών και σύγχρονων βιοϊατρικών όρων. Η προσπάθεια που έγινε υπήρξε γενικώς επιτυχής τόσον από ετυμολογικής κα...

Επίτομον αγγλοελληνικόν λεξικόν των ιατρικών όρων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Επίτομον αγγλοελληνικόν λεξικόν των ιατρικών όρων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Επίτομον αγγλοελληνικόν λεξικόν των ιατρικών όρων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Αγγλοελληνικό, ελληνοαγγλικό λεξικό των ιατρικών όρων

Το "Αγγλοελληνικό Λεξικό των Ιατρικών Όρων" του Γεωργίου Μιχαηλίδη υπήρξε ένα εκ των εγκυρότερων βιβλίων αναφοράς Ιατρικής ορολογίας στη χώρα μας, από τη δεκαετία του 1960 περίπου, όταν κυκλοφόρησε για πρώτη φορά. Ωστόσο, αφενός η παρέλευση αρκετών ετών από την προηγούμενη έκδοση του, και αφετέρο...

Αγγλοελληνικό λεξικό βιολογικών και ιατρικών όρων

Μετά παρέλευση επτά ετών από την προηγούμενη δεύτερη έκδοση του «Αγγλοελληνικού Λεξικού Βιολογικών και Ιατρικών Όρων» και την εξάντληση των αντιτύπων, θεωρήσαμε αναγκαία την ανανέωση της έκδοσης, προσθέτοντας αρκετά νέα στοιχεία, όπως: - Την ενσωμάτωση 500 περίπου νέων όρων που έχουν προκύψει μέσα ...

Αγγλοελληνικό λεξικό ιατρικής ορολογίας

[...] Η ιδιαιτερότητα του λεξικού αυτού συνίσταται κυρίως στην ετυμολογία των ελληνικών και ελληνογενών όρων που παραθέτει. Έτσι, αποκαλύπτεται η ελληνική προέλευση 48.600 περίπου όρων, οι οποίοι καθίστανται ευκολότερα κτήμα του χρήστη δια βίου. Ταυτόχρονα, όμως, το παρόν λεξικό προσφέρει και μια α...

Medical English

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Medical English στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Medical English, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...