Βιβλία

Της γλώσσας τα καμώματα

Στο βιβλίο αυτό περιέχονται 251 φράσεις, τοπωνύμια και λέξεις που χρησιμοποιούμε στην καθημερινή προφορική μας επικοινωνία και αγνοούμε είτε την προέλευσή τους είτε τη σωστή σημασία τους. Είναι μια προσέγγιση για τη γνωριμία των αναγνωστών με άγνωστες πτυχές της γλώσσας και της ιστορίας μας με ευχάρ...

Ελληνική ετυμολογία

Με τη δίγλωσση αυτή έκδοση το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών εγκαινιάζει μια σειρά βιβλίων που έχει τον γενικό τίτλο "Ελληνική γλώσσα: Συγχρονία και διαχρονία" και καλύπτει τρεις θεματικές: (α) την ετυμολογία της ελληνικής, (β) τις γλωσσικές επαφές, και (γ) την κοινή και τα προβλήματά της. Συγκεκ...

Οπωροφόρες λέξεις

Σε αυτό το πρωτότυπο βιβλίο, ο Νίκος Σαραντάκος διαλέγει τους πιο νόστιμους και ζουμερούς καρπούς και σας παραθέτει ένα ιστορικό, γλωσσικό, λογοτεχνικό και λαογραφικό συμπόσιο με περισσότερα από 40 φρούτα και ξηρούς καρπούς. Πώς και πότε έφτασε στα μέρη μας ο κάθε καρπός; Τι έλεγαν γι' αυτόν οι ...

Αία

Σήμερα, η Ελληνική Γλωσσολογία, ο σύγχρονος Έλληνας Γλωσσολόγος, ανακτώντας την πνευματική του αυτοπεποίθηση και απαλλαγμένος από την ναρκωτική επιρροή ή καταδυνάστευση της γερμανικής και αγγλοσαξονικής ανωτερότητας, οπλισμένος με την δύναμη της ελληνικής πνευματικής Αναγέννησης, τον άδολο ελληνικό ...

Ο εν τη λέξει λανθάνων ομηρικός λόγος

"Εις οιωνός άριστος αμύνεσθαι περί πάτρης" Η επιστήμη της γλωσσολογίας αδυνατεί να ερμηνεύση εκατοντάδας λέξεις και ονόματα της ελληνικής γλώσσης άτινα στερούνται ετύμου και τα κατατάσσει εις την ιαπετικήν ή ινδοευρωγερμανικήν ομάδα γλωσσών. Έτερα ονόματα ή λέξεις μη έχοντα σχέσιν μετά της προ...

Ετυμολογικές και σημασιολογικές ανιχνεύσεις

Η ελληνική γλώσσα είναι ενιαία από του Ομήρου μέχρι σήμερα. Ο χρόνος με την διαρκή μεταβολή και εξέλιξη των πολιτισμικών στοιχείων, καθώς και οι ιστορικές περιπέτειες του έθνους ήταν επόμενο να έχουν επιπτώσεις τόσο στην μορφή όσο και στην σημασία των λέξεων, η γλώσσα όμως στο σύνολό της παρέμενε πά...

Πέλαγος - Αρχιπέλαγος

Ετυμολογική μελέτη με ιστορικά, ονοματολογικά, παράγωγα, συνώνυμα, σύνθετα κ.ά. ...

Περί ορθότητος της ονομασίας της ορθοπαιδικής

Συμφώνως προς την θεωρίαν της ορθότητας των ονομασιών, ανάλογα με το όνομα γνωρίζομεν και τα ιδιότητας του ονόματος, κατά συνέπειαν αυτή η γνώσις δεν είναι παρά μάθησις και διδασκαλία των πραγμάτων και της φύσεως, των ατνικειμένων και των ενεργειών που ασκούνται από τα αντικείμενα και τας επιδράσεις...

Ετυμολογικό λεξικό κύριων ονομάτων αρχαίων Μακεδόνων και η ελληνική ταυτότητα αυτών

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ετυμολογικό λεξικό κύριων ονομάτων αρχαίων Μακεδόνων και η ελληνική ταυτότητα αυτών στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ετυμολογικό λεξικό κύριων ονομάτων αρχαίων Μακεδόνων και η ελληνική ταυτότητα αυτών, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική

Ορθογραφιών/ Ανορθογραφιών το ανάγνωσμα: Ι. Αλίμονο και όχι αλλοίμονο/ αλήμονο... ΙΙ. Αλλήθωρος και όχι αλλοίθωρος... ΙΙΙ. Από την ώρα στο αγώρι... IV. Η ώρα με τα ωραία της παιδιά κι εγγόνια V. Και ο αετός και ο αϊτός VI. Αλλιώς, αλλιώς αηδόνα μου VII. α. Συνίζησης ενδοχώρα και επίγονο...

Ετυμολογία

Η επιστήμη της ετυμολογίας είναι ένας εξαιρετικά καρποφόρος γλωσσολογικός κλάδος, ο οποίος επί μακρόν τροφοδοτεί τη λεξικογραφία, τη λόγια μελέτη των γλωσσών, καθώς και τη φιλομάθεια του μορφωμένου κοινού. Εντούτοις, είναι εμφανής ο δισταγμός της γλωσσολογίας σε σχέση με τον προσδιορισμό της μεθόδου...

Νεοελληνικές ιδιωματικές λέξεις δάνειες από ξένες γλώσσες

[...] Η μελέτη αυτή εδώ είναι απόσπασμα από μια γενική έρευνα του γλωσσικού ιδιώματος της ιδιαίτερης πατρίδας μου, του Πλωμαριού Λέσβου. Ξεκίνησα με την πρόθεση της διάσωσης του πλούσιου αυτού ιδιώματος, που όπως όλα χάνεται κι αυτό μέρα με τη μέρα, κι ισοπεδώνεται κάτω από την πίεση -θλίψη το λένε...

Κυθηραϊκά επώνυμα

Η ιστορία ενός τόπου είναι η ιστορία των ανθρώπων που έζησαν σε αυτόν και για τη συντριπτική πλειοψηφία των οποίων δεν πρόκειται να ασχοληθεί κάποιος ιστορικός. Ίσως γι' αυτό το λόγο η μελέτη των οικογενειακών ονομάτων έρχεται να καλύψει ένα μέρος του κενού που αφήνει η ιστορία για τους ανθρώπους πο...

Υδατική λεξιγραφία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Υδατική λεξιγραφία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Υδατική λεξιγραφία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ελληνικαί μελέται

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ελληνικαί μελέται στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ελληνικαί μελέται, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Το δίγαμμα F

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Το δίγαμμα F στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Το δίγαμμα F, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Πόλεμος γεννήτωρ λέξεων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Πόλεμος γεννήτωρ λέξεων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Πόλεμος γεννήτωρ λέξεων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Από τη ζωή των λέξεων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Από τη ζωή των λέξεων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Από τη ζωή των λέξεων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ετυμολογικές και σημασιολογικές ανιχνεύσεις

Θέμα του βιβλίου αυτού είναι η ετυμολογική διερεύνησι μιας σειράς λέξεων και η σημασιολογική εξέλιξη αυτών. Στόχος αντικειμενικός: η απόδειξη ότι η ελληνική γλώσσα είναι μία και ενιαία από την εποχή των Oμηρικών επών μέχρι σήμερα. Σκοπός μεγαλόπνοος: η συμβολή στον αγώνα για την επαναφορά της ...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...