Βιβλία

Μικρονευροχειρουργική με βιντεοταινίες

Είναι βέβαιο ότι, η παρακολούθηση μιας μικρο-νευροχειρουργικής επεμβάσεως σε βιντεοταινία, βοηθά τον παρατηρητή στην χειρουργική του εξάσκηση και εξοικείωση. Σε πολλές χώρες, οι σημερινοί νέοι νευροχειρουργοί δεν έχουν μεγάλες ευκαιρίες για πρακτική εξάσκηση στο χειρουργείο, λόγω του μεγάλου αριθμού...

Εισαγωγή στην παιδιατρική νευροχειρουργική

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εισαγωγή στην παιδιατρική νευροχειρουργική στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εισαγωγή στην παιδιατρική νευροχειρουργική, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Νευροχειρουργική

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Νευροχειρουργική στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Νευροχειρουργική, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Νευροχειρουργική

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Νευροχειρουργική στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Νευροχειρουργική, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Νευροαγγειακές μικροχειρουργικές ανατομικές σχέσεις στον αρτηριακό κύκλο Willis

Η συγγραφή του παρόντος βιβλίου στηρίζεται σε ίδιο υλικό έρευνας που προέρχεται από νεκροτομικά παρασκευάσματα εγκεφάλων και τεκμηριώνεται από διεθνή βιβλιογραφικά δεδομένα. Οι μελέτες ξεκίνησαν στην Νευροχειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου της Verona-Italia κατά την μετεκπαιδευτική άδεια 1985-19...

Περιεγχειρητική αντιμετώπιση των νευροχειρουργικών ασθενών

[...] Στο βιβλίο αυτό γενικά αντικατοπτρίζονται οι εκπαιδευτικές ικανότητες και δεξιότητες των ειδικευομένων, όπως της έζησα και δίδαξα προσωπικά στους τελειόφοιτους φοιτητές, τους ειδικευόμενους, τους Fellows και τους συνεργαζόμενους ιδιώτες νευροχειρουργούς κατά την πορεία μου στο Πανεπιστήμιο Mar...

Οσφυϊκή δισκική νόσος

Το παρόν βιβλίο μελετά την οσφυϊκή δισκική νόσο μ' ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο απ' ότι τα μέχρι σήμερα σχετικά συγγράμματα. Με βάση τις νέες επιστημονικές γνώσεις γενικές και εξειδικευμένες και τη σύγχρονη τεχνολογία, αλλά και τη θέση της νόσου από απόψεως συχνότητας και σοβαρότητας στην εξελιγ...

Εισαγωγή στη νευροχειρουργική

Το εξώφυλλο απεικονίζει το μεταιχμιακό σύστημα που είναι το ανατομικό και λειτουργικό "υπόστρωμα" των συναισθημάτων. Η δομή αυτή εμπεριέχει ίσως φυλογεννετικές μνήμες του ανθρωπίνου είδους και αποτελεί έδρα ενστικτωδών παρορμήσεων που, στην εξέλιξη της ζωής του ατόμου, θα καθορίσουν τη σύνθετη ανώτε...

Νευροχειρουργική

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Νευροχειρουργική στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Νευροχειρουργική, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις των ενηλίκων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις των ενηλίκων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις των ενηλίκων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Νευροχειρουργική

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Νευροχειρουργική στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Νευροχειρουργική, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...