Βιβλία

The Origins and Evolution of Church-State Relations in Cyprus With Special Reference to the Modern Era

The subject of this book is a survey of the evolution of church-state relations in Cyprus from Antiquity, but with particular focus on the modern era, that is, the nineteenth and twentieth centuries. The objective is to provide a survey accounting for general and particular developments as well as h...

Καταγωγή και εξέλιξη των σχέσεων εκκλησίας-πολιτείας στην Κύπρο

Το θέμα του παρόντος βιβλίου είναι η εξέλιξη των σχέσεων εκκλησίας-πολιτείας στην Κύπρο από την Αρχαιότητα και δώθε, με ιδιαίτερη έμφαση στη σύγχρονη εποχή, δηλαδή στον 19ο και 20ο αιώνα. Στόχος του βιβλίου είναι να ερευνηθούν και να εξηγηθούν γενικές και ειδικές εξελίξεις, καθώς και να σκιαγραφηθού...

Η ορθόδοξος εκκλησία εν Κύπρω επί Φραγκοκρατίας

Ο διάκονος Φιλάρετος Κουρίτος, διδάκτωρ θεολογίας, αφηγείται με λιτό και ακριβή τρόπο την ιστορική πορεία της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου στους μακρούς (400ετείς) χρόνους της Φραγκοκρατίας και της Βενετοκρατίας (1191-1571). Ο συγγραφέας διαιρεί την εξιστορούμενη περίοδο σε τρία μέρη, διακρίνοντας...

Οι βασικοί θεσμοί διοικήσεως της αυτοκεφάλου εκκλησίας της Κύπρου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Οι βασικοί θεσμοί διοικήσεως της αυτοκεφάλου εκκλησίας της Κύπρου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Οι βασικοί θεσμοί διοικήσεως της αυτοκεφάλου εκκλησίας της Κύπρου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...