Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Ναρκωτικά

Το βιβλίο των Ν. Παρασκευόπουλου (Καθηγητή Ποινικού Δικαίου ΑΠΘ) και Κ. Κοσμάτου (Λέκτορα Εγκληματολογίας ΔΠΘ-Δικηγόρου) "Ναρκωτικά" περιλαμβάνει την κατ' άρθρο ερμηνεία του Ν. 4139/2013 για τα ναρκωτικά, ο οποίος συνιστά ένα τελείως διαφορετικό από τα προηγούμενα νομοθέτημα. Η ερμηνεία καλύπτει επ...

Drug Policy and Drug Legislation in South East Europe

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Drug Policy and Drug Legislation in South East Europe στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Drug Policy and Drug Legislation in South East Europe, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ναρκωτικά

Η παρούσα έκδοση της σειράς "Σύγχρονη Νομοθεσία" περιλαμβάνει το Νόμο 4139/2013 (ΦΕΚ Α΄ 74/20-3-2013) περί εξαρτησιογόνων ουσιών, με τον οποίο μεταρρυθμίστηκε ο Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά, το Προεδρικό Διάταγμα 148/2007 (ΦΕΚ Α΄ 191/10-8-2007) καθώς και ενοποιημένο αλφαβητικό ευρετήριο. Με το Νό...

Ναρκωτικά

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ναρκωτικά στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ναρκωτικά, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Αξιολογήσεις παρεμβάσεων απεξάρτησης

Ο τόμος αυτός έχει πολύπλευρο ενδιαφέρον. Περιέχει στοιχεία διεπιστημονικά, αντικειμενικά και παρουσιασμένα με υπευθυνότητα. Γι' αυτό και απευθύνεται σε πολλούς αποδέκτες και ιδίως σε δικαστικούς λειτουργούς, σε δικηγόρους που χειρίζονται υποθέσεις ουσιοεξαρτημένων, σε στελέχη και εργαζόμενους σε θε...

Η ποινική αντιμετώπιση των ναρκωτικών

Η παρούσα εργασία, που αποτελεί προϊόν μακρόχρονης έρευνας και συνδυάζει θεωρία και πράξη, έχει σκοπό να παράσχει βοήθεια στην ποινική αντιμετώπιση του προβλήματος των ναρκωτικών. Πιστεύουμε ότι θα εκπληρώσει πράγματι τον ανωτέρω σκοπό. Να τονισθεί ιδιαίτερα ότι παρατίθεται όχι μόνο το ισχύον άρθρο...

Η καταστολή της διάδοσης των ναρκωτικών στην Ελλάδα

Από το χρόνο της δεύτερης έκδοσης του βιβλίου αυτού έως σήμερα μεσολάβησαν πολλές και σημαντικές αλλαγές που αφορούσαν την ύλη του. Κάποιες από τις αλλαγές αυτές ήταν τυπικές, όπως η ένταξη των σχετικών ρυθμίσεων σε ενιαίο Κώδικα (Ν. 3459/2006, Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά). Κάποιες άλλες όμως είχ...

Ναρκωτικά

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ναρκωτικά στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ναρκωτικά, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ναρκωτικά

Η δεύτερη έκδοση του έργου "Ναρκωτικά" αποτελεί μία συστηματική κατ΄ άρθρο ερμηνεία του Ν 3459/2006 "Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά" (ΚΝΝ). Στην παρούσα έκδοση κρίθηκε σκόπιμο οι διεθνείς συμβάσεις σχετικά με τα Ναρκωτικά που στην πρώτη έκδοση ακολουθούσαν την κατ΄ άρθρο ερμηνεία του οικείου άρθρου,...

Ναρκωτικά, Συμπλήρωμα

Ο σχολιασμένος κώδικας της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά (κυρίως έργο) φιλοδοξεί να συμβάλλει στο έργο των νομικών της πράξης (δικηγόρων-δικαστών), ώστε με συστηματικότητα και με τρόπο εύχρηστο στον αναγνώστη να: - παρέχεται με πληρότητα το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, - διατυπώνονται με σαφήνεια κα...

Ψυχιατρική και Δίκαιο

Στον παρόντα τόμο περιλαμβάνονται, μετά τις αναγκαίες επιστημονικές και συγγραφικές συμπληρώσεις που επιβάλλει ο γραπτός λόγος έναντι του προφορικού, οι εισηγήσεις που παρουσιάστηκαν στην διημερίδα που έλαβε χώρα από τις 15 μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου 2006, στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου Αθηνών, ...

Ναρκωτικά

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ναρκωτικά στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ναρκωτικά, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ναρκωτικά

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ναρκωτικά στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ναρκωτικά, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η ποινική αντιμετώπιση των ναρκωτικών - Νομοθετική, Θεωρητική, Πρακτική

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η ποινική αντιμετώπιση των ναρκωτικών - Νομοθετική, Θεωρητική, Πρακτική στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η ποινική αντιμετώπιση των ναρκωτικών - Νομοθετική, Θεωρητική, Πρακτική, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ναρκωτικά

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ναρκωτικά στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ναρκωτικά, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ναρκωτικά

Πριν συμπληρωθούν δύο χρόνια από την πρώτη έκδοση του έργου «ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ. Κατ’ άρθρο ερμηνεία του ν. 1729/1987», έγινε αναγκαία μια αναθεωρημένη επανέκδοση. Η εμφάνιση νέας νομολογίας και αρθρογραφίας για τη νομοθεσία για τα ναρκωτικά συνιστούσαν ήδη επαρκείς λόγους για την επανέκδοση. Όπως είναι ευνό...

Ναρκωτικά

Ο σχολιασμένος κώδικας της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά φιλοδοξεί να συμβάλει στο έργο των νομικών της πράξης, παρέχοντας αναγκαία στοιχεία με τρόπο συστηματικό και εύχρηστο. Το έργο χωρίζεται σε τέσσερις ενότητες: 1. H πρώτη και βασική ενότητα περιλαμβάνει ερμηνευτικό σχολιασμό κατ’ άρθρο του ...

Η καταστολή της διάδοσης των ναρκωτικών στην Ελλάδα

Δεύτερη, τελείως καινούρια έκδοση του βιβλίου του καθηγητή Ποινικού Δικαίου Ν. Παρασκευόπουλου, ο οποίος είναι και πρόεδρος του ΚΕΘΕΑ. Στα πρώτα κεφάλαια γίνεται ανάλυση βασικών εννοιών (ναρκωτικά, εξάρτηση, σωματική αποτοξίνωση ψυχολογική απεξάρτηση, θεραπεία, συντήρηση, υποκατάσταση, μείωση της β...

Ναρκωτικά

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ναρκωτικά στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ναρκωτικά, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ναρκωτικά

Με τις ρυθμίσεις των άρθρων 1 και 2 του Ν 2943/2001 επιχειρούνται παρεμβάσεις σε δύο βασικές εκδηλώσεις ελαστικότητας της ποινής στο στάδιο της εκτίσεώς της: στην υπό όρο απόλυση και στις άδειες των καταδίκων, που προσλαμβάνουν νέα μορφή για μια ειδική κατηγορία καταδίκων, τους κρατουμένους που εκτί...

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...