Βιβλία

Σίκινος

Ό,τι ακολουθεί, γράφτηκε από νοσταλγία για τη γειτονιά των παιδικών χρόνων και τους ανθρώπους της. Τους αλησμόνητους προγόνους και τους παλιότερους απ' τους σημερινούς φίλους. Οδηγός υπήρξε ο συμπατριώτης φιλόλογος Ζαφείριος Δ. Γαβαλάς με τα βιβλία του για τη Σίκινο, που εκδόθηκαν σε λίγα αντίτυπ...

Πατριαρχικά σιγίλλια προς τα Αγιονήσια των Κυκλάδων 1553-1821

Ο Γιώργος Ανωμερίτης ήδη από το προηγούμενο ιστορικό του λεύκωμα "Μοναστήρια των Κυκλάδων με πατριαρχικά σταυροπηγιακά σιγίλλια", είχε παρουσιάσει, χωρίς όμως σχολιασμό, 131 εξ΄ αυτών. Στο νέο του βιβλίο συνέλεξε και παρουσιάζει Πίνακα 214 πατριαρχικών σιγιλλίων γραμμάτων, εκ των οποίων μεταγράφει (...

Νησιωτική επετηρίς

Η "Επετηρίς" περιέχει γεωγραφικές, ιστορικές, αρχαιολογικές, φιλολογικές, λαογραφικές, βιβλιογραφικές κ.ά. μελέτες και δημοσιεύσεις εγγράφων και επιγραφών σχετικές με τις Κυκλάδες από την οθωμανική άλωση (1566) και εξής. Συγκεκριμένα, ο παρών (πρώτος) τόμος περιλαμβάνει την περιγραφή ενός ελληνικού ...

Κυκλαδικά ήτοι γεωγραφία και ιστορία των Κυκλάδων νήσων

Ο Αντώνιος Μηλιαράκης παρουσιάζει εδώ μια λεπτομερή και αρκετά αξιόπιστη σύνθεση για τα νησιά που σχημάτιζαν κύκλο γύρω από το ιερό νησί της Δήλου. Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στην αρχαία γεωγραφία, την τοπογραφία και τη μυθολογία ενός εκάστου των Κυκλάδων με βάση τις περιγραφές αρχαίων περιηγητών ...

Υπομνήματα περιγραφικά των Κυκλάδων νήσων κατά μέρος: Αμοργός

Ο Αντώνιος Μηλιαράκης (βλ. αρ. 223, 243, 256, 265 της Βιβλιοθήκης Ιστορικών μελετών) προσφέρει εδώ μία αναλυτική και σφαιρική περιγραφή της Αμοργού, την οποία επισκέφθηκε τον Ιούνιο του 1883. Τα έξι κεφάλαια του "περιγραφικού υπομνήματος" εξετάζουν τη γεωγραφική θέση, την υδρογραφία, το κλίμα, την ο...

Αγαπητοί μας πατριώται και ευγενείς ξένοι...

Τα έγγραφα του κοινοτικού αρχείου, οι αφηγήσεις των κατοίκων, φωτογραφίες και σπάνιο ιστορικό και φωτογραφικό υλικό, παρακολουθούν τη νεώτερη και σύγχρονη ελληνική ιστορία ιδωμένη μέσα από την καθημερινότητα μιας μικρής νησιωτικής κοινωνίας....

Μήλος

Στη θεματική ενότητα "Μήλος - Κοινωνία, λαϊκός πολιτισμός" περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εργασίες του Ζαφείρη Βάου: Τόμος α΄: -Το κάστρο -Οικογενειακοί θεσμοί -Οι πιλότοι του Κάστρου. Τόμος β΄: -Θρύλοι, μύθοι, παραδόσεις, προλήψεις, δεισιδαιμονίες -Παραμύθια. Τόμος γ΄: -Μαγείες, γητέματα, λαϊκή θε...

Νιώτικη κοινωνία

Η μελέτη της νιώτικης κοινωνίας επιδιώκει να προσεγγίσει το πολυδιάστατο και δυναμικό θέμα των κοινωνικών μεταβολών, που συντελούνται τα τελευταία εξήντα χρόνια στο νησί. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο επιχειρείται να παρουσιαστεί μια εικόνα της τοπικής κοινωνίας στους βασικούς της τομείς: οικονομία (με έμφασ...

Die Töpfersiedlungen der insel Siphnos

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Die Töpfersiedlungen der insel Siphnos στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Die Töpfersiedlungen der insel Siphnos, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

The Cycladic World

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο The Cycladic World στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το The Cycladic World, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Μοναστήρια της Τήνου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Μοναστήρια της Τήνου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Μοναστήρια της Τήνου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ετοιμαστείτε, πιάνουμε Τήνο

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ετοιμαστείτε, πιάνουμε Τήνο στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ετοιμαστείτε, πιάνουμε Τήνο, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ιστορία της Τήνου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ιστορία της Τήνου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ιστορία της Τήνου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Τα Ελληνικά, Κυκλάδες νήσοι

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Τα Ελληνικά, Κυκλάδες νήσοι στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Τα Ελληνικά, Κυκλάδες νήσοι, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ιστορία και παράδοση

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ιστορία και παράδοση στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ιστορία και παράδοση, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Κατ' ευθείαν δια Τήνον

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Κατ' ευθείαν δια Τήνον στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Κατ' ευθείαν δια Τήνον, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Κυκλάδες

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Κυκλάδες στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Κυκλάδες, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Κυκλάδες

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Κυκλάδες στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Κυκλάδες, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Κυκλάδες

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Κυκλάδες στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Κυκλάδες, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Κυκλάδες

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Κυκλάδες στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Κυκλάδες, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...