Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Μυολειτουργική θεραπεία

Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα την διαγνωστική και πρακτική αντιμετώπιση των μυολειτουργικών διαταραχών της αναπνοής, της μάσησης και της κατάποσης και κατ' επέκταση των φωνολογικών διαταραχών. Γίνεται λεπτομερής παρουσίαση των ασκήσεων της μυολειτουργικής θεραπείας σύμφωνα με...

Διαγνωστικά φυλλάδια για τις μυολειτουργικές διαταραχές

Τα διαγνωστικά φυλλάδια είναι ένα καινοτόμο και ολοκληρωμένο διαγνωστικό σύστημα όπου καταγράφονται με σαφήνεια, με γρήγορο και εύκολο τρόπο τα ευρήματα της διαγνωστικής διαδικασίας των μυολειτουργικών διαταραχών. Είναι δομημένα με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε ο θεραπευτής να οδηγείται με ασφαλή τρόπο στη...

Εφαρμογές μοριακής διαγνωστικής

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εφαρμογές μοριακής διαγνωστικής στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εφαρμογές μοριακής διαγνωστικής, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Διαγνωστικές και θεραπευτικές τεχνικές

Οι πρακτικές παρακλινικές μέθοδοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της κλινικής ιατρικής. Για να προβούμε στην εφαρμογή μιας μεθόδου στην πράξη με ασφάλεια, προκαλώντας συγχρόνως στον ασθενή ελάχιστη δυσφορία και μέγιστη ωφέλεια, απαιτείται μεγάλη αντίληψη των συνολικών απαιτήσεών της. Πριν από τη διενέρ...

Εξετάσεις εκλογής

Η πίεση του χρόνου καθιστά δυσχερή την διερεύνηση πολλών βιβλιογραφικών πηγών για την επιλογή των κατάλληλων κάθε φορά διαγνωστικών εξετάσεων.Η πίεση του χρόνου καθιστά δυσχερή την διερεύνηση πολλών βιβλιογραφικών πηγών για την επιλογή των κατάλληλων κάθε φορά διαγνωστικών εξετάσεων. Οι "Εξετάσει...

Κλινική εξέταση και φυσική διάγνωση

Eμπλουτισμένη με περίπου 200 έγχρωμες και ασπρόμαυρες φωτογραφίες για την ενίσχυση της κατανόησης των κλινικών καταστάσεων καθώς και των εξεταστικών και διαγνωστικών μεθόδων, η νέα σύγχρονη έκδοση του βιβλίου "Kλινική Eξέταση και Φυσική Διάγνωση" αποτελεί τη μόνη εγγυημένη αναφορά τσέπης που χρειάζε...

Εγχειρίδιο εργαστηριακής διάγνωσης

Η παρούσα τέταρτη έκδοση του "Εγχειριδίου Εργαστηριακής Διάγνωσης" έρχεται δέκα οκτώ χρόνια μετά την πρώτη έκδοση και ύστερα από τρεις άλλες εκδόσεις και πολλές ανατυπώσεις, για να τηρηθεί η υπόσχεση της συνεχούς ενημέρωσης του. πως θα δουν οι παλαιοί αναγνώστες, διατηρήθηκε η ργάνωση της ύλης των π...

Σημεία του σώματος

Ενώ τα κοινά συμπτώματα -όπως ο πόνος, ο πυρετός και η αιμορραγία- είναι εμφανέστατα, ορισμένες ενδείξεις στο σώμα μας είναι τόσο διακριτικές, ώστε αποφασίζουμε απλώς να τις αγνοήσουμε. Αλλά τα μαλλιά, τα μάτια, τα δόντια, το δέρμα, τα νύχια και άλλα μέρη του σώματός μας εμφανίζουν συχνά σημεία ενδε...

Κλινική εξέταση και διαφορική διάγνωση

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Κλινική εξέταση και διαφορική διάγνωση στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Κλινική εξέταση και διαφορική διάγνωση, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Επίτομη διαφορική διαγνωστική

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Επίτομη διαφορική διαγνωστική στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Επίτομη διαφορική διαγνωστική, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Έγχρωμος άτλας με διαγνωστικά προβλήματα κλινικής ιατρικής

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Έγχρωμος άτλας με διαγνωστικά προβλήματα κλινικής ιατρικής στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Έγχρωμος άτλας με διαγνωστικά προβλήματα κλινικής ιατρικής, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Διαγνωστική μεθοδολογία

Το βιβλίο αυτό που με την πρώτη έκδοσή του έγινε μπεστ σέλερ σε όλο τον κόσμο, πραγματεύεται με τρόπο πρακτικό τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο γιατρός στην καθημέρα πράξη. Προσεγγίζει τη διάγνωση με οδηγό τα παρόντα προβλήματα του ασθενούς, και με μεθοδολογία οδηγεί σωστά το γιατρό για να φτάσει α...

Διαγνωστικά κριτήρια DSM-IV-TR

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Διαγνωστικά κριτήρια DSM-IV-TR στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Διαγνωστικά κριτήρια DSM-IV-TR, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ερμηνεία διαγνωστικών εξετάσεων και δοκιμασιών

Το μοναδικό αυτό βιβλίο αποτελεί έναν πρακτικό οδηγό χρήσιμο για να βοηθήσει το γιατρό στην κατάλληλη εκλογή και επεξήγηση των κλινικών εργαστηριακών δοκιμασιών. Παρέχει αξιόπιστες πληροφορίες που βοηθούν σημαντικά στην έγκαιρη διάγνωση, τον καθορισμό του σταδίου και τη δραστηριότητα της νόσου, την ...

Διαφορική διάγνωση

Προσεγγίζονται 11 βασικές ενότητες με συνοπτική αναφορά στη θεωρία (Cecil 23η έκδ. ) και αναλυτικούς αλγόριθμους για τη διαφοροδιάγνωση: 1. Γενικευμένες Διαταραχές 2. Διαταραχές από το Αναπνευστικό 3. Διαταραχές από το Καρδιαγγειακό Σύστημα 4. Γαστρεντερικές Διαταραχές Διαταραχές από το Ουροπ...

Εργαστηριακές εξετάσεις και διαφορική διάγνωση

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εργαστηριακές εξετάσεις και διαφορική διάγνωση στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εργαστηριακές εξετάσεις και διαφορική διάγνωση, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εγχειρίδιο εργαστηριακών εξετάσεων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εγχειρίδιο εργαστηριακών εξετάσεων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εγχειρίδιο εργαστηριακών εξετάσεων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Διαγνωστικές και εργαστηριακές εξετάσεις

Ένα γρήγορο και εύχρηστο βιβλίο, που παρουσιάζει πληροφορίες μόνο για τις συχνότερα εκτελούμενες εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις. Οι εξετάσεις, καταχωρημένες με αλφαβητική σειρά, περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: - Εναλλακτικές και συντετμημένες ονομασίες - Τύπο εξέτασης - Φυσιολογικά ευρήματ...

Διαφορική διάγνωση στη νευροχειρουργική και στη νευρολογία

[...] Έγραψα το βιβλίο αυτό με την ελπίδα να κάνω τη διαδικασία της νευροδιάγνωσης ευκολότερη, θέλησα να παρουσιάσω την ανάλυση των νευρολογικών κλινικο-εργαστηριακών δεδομένων από όλες τις πλευρές για την πληρέστερη κατανόηση αυτών και την ασφαλέστερη κατά το δυνατό νευροδιάγνωση. Ειδικότερα, π...

Ένας οδηγός τσέπης διαφορικής διαγνωστικής

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ένας οδηγός τσέπης διαφορικής διαγνωστικής στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ένας οδηγός τσέπης διαφορικής διαγνωστικής, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...