Βιβλία

Η νομοθετική δραστηριότητα επί Διοκλητιανού και η κρατική παρέμβαση στον τομέα του δικαίου

[...] Η προκειμένη μελέτη προβαίνει, με τρόπο συστηματικό στην ανάλυση των ιδιωτικών ρωμαϊκών θεσμών, όπως θα μπορούσε να τους αναλύσει ένας επιμελής εξωτερικός παρατηρητής. Με αυτόν τον τρόπο η παλιγγενεσία των δύο κωδικών αποκαθιστά τον Ερμογενειανό και τον Γρηγόριο στην χορεία των ρωμαίων νομικών...

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο "Voluntas Singulorum" στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το "Voluntas Singulorum", μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εισηγήσεις ρωμαϊκού δικαίου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εισηγήσεις ρωμαϊκού δικαίου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εισηγήσεις ρωμαϊκού δικαίου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εισηγήσεις ρωμαϊκού δικαίου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εισηγήσεις ρωμαϊκού δικαίου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εισηγήσεις ρωμαϊκού δικαίου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

La rémunération de l' assistance en justice

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο La rémunération de l' assistance en justice στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το La rémunération de l' assistance en justice, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Nomen, συμβολή στη μελέτη του ανθρωπωνύμιου στο ρωμαϊκό δίκαιο

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Nomen, συμβολή στη μελέτη του ανθρωπωνύμιου στο ρωμαϊκό δίκαιο στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Nomen, συμβολή στη μελέτη του ανθρωπωνύμιου στο ρωμαϊκό δίκαιο, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...