Βιβλία

Αρχές και εφαρμογές δορυφορικής τηλεσκόπησης

[...] Σκοπός του παρόντος βιβλίου είναι η γνωριμία με τη δορυφορική τηλεπισκόπηση και η απόκτηση βασικών γνώσεων για τη δυνατότητα εφαρμογής της σε τρία βασικά πεδία: έδαφος, ατμόσφαιρα και θάλασσα. Είναι προφανές, ότι λόγω του μεγάλου εύρους των εφαρμογών της δορυφορικής τηλεπισκόπησης στα τρία αυτ...

Τηλεπισκόπηση

Το παρόν σύγγραμμα επιχειρεί μια εμπεριστατωμένη παρουσίαση του πώς η επιστήμη της τηλεπισκόπησης μπορεί να αξιοποιηθεί στην αποτύπωση, ανάλυση και ερμηνεία εικόνων από τη γήινη επιφάνεια. Φοιτητές και επιστήμονες της γεωλογίας, της γεωγραφίας, της γεωπονίας, της τοπογραφίας, των επιστημών του πε...

Τηλεπισκόπιση - Φωτοερμηνεία στις γεωεπιστήμες

Τηλεπισκόπηση, είναι η επιστήμη και η τεχνική συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων από απόσταση (από τον αέρα ή το διάστημα), για τον προσδιορισμό της φύσης και των ιδιοτήτων ενός ή περισσοτέρων αντικειμένων της Γης, με τη βοήθεια ειδικών συστημάτων καταγραφής της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (των ...

Αρχές και εφαρμογές της δορυφορικής τηλεπισκόπησης

Σκοπός του παρόντος βιβλίου είναι η γνωριμία με τις αρχές και τις εφαρμογές της δορυφορικής τηλεπισκόπησης. Είναι προφανές, ότι λόγω του μεγάλου εύρους των εφαρμογών της δορυφορικής τηλεπισκόπησης η αναφορά δεν είναι εξαντλητική αλλά στοχευμένη ώστε ο αναγνώστης να διαπιστώσει το δυναμικό της δορυφο...

Εργαστηριακές ασκήσεις φωτοερμηνείας, τηλεπισκόπησης

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εργαστηριακές ασκήσεις φωτοερμηνείας, τηλεπισκόπησης στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εργαστηριακές ασκήσεις φωτοερμηνείας, τηλεπισκόπησης, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Φωτοερμηνεία - τηλεπισκόπηση

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Φωτοερμηνεία - τηλεπισκόπηση στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Φωτοερμηνεία - τηλεπισκόπηση, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εισαγωγή στην τηλεπισκόπηση και στα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εισαγωγή στην τηλεπισκόπηση και στα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εισαγωγή στην τηλεπισκόπηση και στα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...