Βιβλία

Πτυχές από την πνευματική κίνηση στον υπόδουλο και παροικιακό Ελληνισμό κατά την περίοδο του 18ου - 19ου αιώνα

Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει τέσσερις μελέτες, που έχουν δημοσιευθεί παλιότερα σε διάφορα επιστημονικά περιοδικά. Οι μελέτες αυτές, που εμπλουτίστηκαν και με τα ιστορικά δεδομένα της νεότερης βιβλιογραφίας, διερευνούν ορισμένες από τις πτυχές της πνευματικής κίνησης που σημειώθηκε στον υπόδουλο και...

Οι Έλληνες

Η αναστατική έκδοση αποτελείται από εκτενή επιλεγμένα αποσπάσματα από τον τόμο ΙΒ΄ των "Ιστοριών των ανθρωπίνων πράξεων από των αρχαιοτάτων χρόνων έως των ημερών μας" (σελ. 518-677, 736-744) του μεγάλου Έλληνα Διαφωτιστή από τη Λάρισα. Ο Κωνσταντίνος Κούμας (1777-1836) στις Ιστορίες του απανθίζει κα...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...