Βιβλία

Ο Χριστός κτιστός και άκτιστος

Κεντρικό ζήτημα των εργασιών της Συνόδου ήταν το Πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Στο σημερινό κόσμο κείμενα, λόγοι και σκέψεις επιχειρούν να Τον εντάξουν σε συστήματα φιλοσοφικών θεωριών ή θρησκευτικών εμπειριών με το αιτιολογικό ότι Αυτός είναι "τα πάντα εν πάσι". Ευθύνη των Συνοδικών Πατέρω...

Η Έβδομη Οικουμενική Σύνοδος

Ακολουθώντας τα κείμενα των πρακτικών της Ζ΄ Οικουμενικής Συνόδου, η εργασία αυτή παρακολουθεί μια ιστορική διαδρομή της προσκύνησης των ιερών εικόνων, τη λειτουργικότητά τους στον εκκλησιαστικό οργανισμό και τη συνοδική κατοχύρωσή τους....

Πρακτικά των Αγίων και Οικουμενικών Συνόδων

Ο δεύτερος τόμος περιλαμβάνει τα της Τετάρτης και Πέμπτης Οικουμενικής Συνόδου....

Γένεση και πηγές του όρου της Χαλκηδόνας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Γένεση και πηγές του όρου της Χαλκηδόνας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Γένεση και πηγές του όρου της Χαλκηδόνας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η Στ οικουμενική σύνοδος και η θεολογία της

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η Στ οικουμενική σύνοδος και η θεολογία της στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η Στ οικουμενική σύνοδος και η θεολογία της, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η πρώτη εν Νικαία Οικουμενική Σύνοδος

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η πρώτη εν Νικαία Οικουμενική Σύνοδος στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η πρώτη εν Νικαία Οικουμενική Σύνοδος, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η Πένθεκτη Οικουμενική Σύνοδος και το νομοθετικό της έργο

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η Πένθεκτη Οικουμενική Σύνοδος και το νομοθετικό της έργο στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η Πένθεκτη Οικουμενική Σύνοδος και το νομοθετικό της έργο, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Αι Οικουμενικαί Σύνοδοι

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Αι Οικουμενικαί Σύνοδοι στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Αι Οικουμενικαί Σύνοδοι, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας 1993-1995

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας 1993-1995 στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας 1993-1995, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...