Βιβλία

Δίκαιο ξένων επενδύσεων

Με τρόπο μεθοδολογικά άρτιο, η συγγραφέας κατέγραψε και συστηματοποίησε στη μελέτη που ακολουθεί, όλες τις εκδοχές της πολλαπλότητας που μπορούν να προκύψουν εξαιτίας της διαδραστικότητας των νομικών εργαλείων ρύθμισης της επενδυτικής διαφοράς. Κωδικοποίησε με καθαρότητα τα συμπεράσματα μιας πλούσια...

Το δίκαιο της διεθνούς πώλησης κινητών

Το παρόν έργο έχει ως αντικείμενο το "Δίκαιο της διεθνούς πώλησης κινητών", όπως εξειδικεύεται από τη Σύμβαση της Βιέννης του 1980 για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών (CISG), σύμβαση που αποτελεί από την 1.2.1999 ισχύον ελληνικό δίκαιο (Ν 2532/1997) και έχει ήδη κυρωθεί από 75 κράτη. Ο συγγραφέας α...

Το δίκαιο της θαλάσσιας (μερικά ή ολικά) μεταφοράς πραγμάτων κατά τη Διεθνή Σύμβαση του Ρότερνταμ 2009

Οι κανόνες Χάγης-Βίσμπυ συμπληρώνουν σε λιγότερο από δύο χρόνια δύο δεκαετίες εφαρμογής τους στην ελληνική έννομη τάξη, αφού έθεσαν στο περιθώριο αναφορικά με τη σύμβαση θαλάσσιας μεταφοράς το τρίτο κεφάλαιο του έκτου τίτλου του ΚΙΝΔ. Οι εξελίξεις όμως ακολουθούν τη δική τους πορεία και το δίκαιο εί...

Δίκαιο διεθνών συναλλαγών

Το συλλογικό αυτό έργο συνιστά μία πλήρη εκδοχή ζητημάτων θετικού δικαίου του ευρύτατου χώρου των διεθνών συναλλαγών, ο οποίος τα τελευταία χρόνια γνωρίζει αλματώδη ανάπτυξη. Η παρούσα έκδοση κρίθηκε αναγκαία, διότι οι διεθνείς συναλλαγές αποτελούν ένα νέο σχετικά κλάδο με αχανή ύλη, που υπαγορεύετ...

Σκιαγραφώντας και αποκωδικοποιώντας τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου ως έννομη τάξη

Σκοπός του ΠΟΕ, όπως αυτός προκύπτει από το προοίμιο της ιδρυτικής συμφωνίας, τις διατάξεις της GΑΤΤ και των άλλων πολυμερών εμπορικών συμφωνιών του Γύρου της Ουρουγουάης, είναι η σταδιακή απελευθέρωση του διεθνούς εμπορίου με την κατάργηση των δασμών, των ποσοτικών περιορισμών και των άλλων εμποδίω...

Επίκαιρα θέματα διεθνούς και ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Επίκαιρα θέματα διεθνούς και ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Επίκαιρα θέματα διεθνούς και ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Διεθνές οικονομικό δίκαιο

Η παρούσα έκδοση κατέστη αναγκαία λόγω της ραγδαίας διεθνοποίησης των οικονομικών συναλλαγών και της προσφυγής των κρατών στη διεθνή οικονομική συνεργασία, μέσω διμερών και πολυμερών συμφωνιών. Πρόκειται για μία επίκαιρη και συστηματική μελέτη του διεθνούς οικονομικού δικαίου. Στην αρχή παρουσιάζετα...

Διεθνές οικονομικό δίκαιο

Η παρούσα πρώτη προσωρινή έκδοση των πανεπιστημιακών παραδόσεων του Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου κρίθηκε απαραίτητη για να εξυπηρετηθούν οι άμεσες και επείγουσες ανάγκες διδασκαλίας του μαθήματος στο Οικονομικό Τμήμα της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλ...

Παγκόσμιος οργανισμός εμπορίου και διεθνής εμπορική πολιτική στον 21ο αιώνα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Παγκόσμιος οργανισμός εμπορίου και διεθνής εμπορική πολιτική στον 21ο αιώνα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Παγκόσμιος οργανισμός εμπορίου και διεθνής εμπορική πολιτική στον 21ο αιώνα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Συγκρούσεις νόμων και δικαιοδοσιών στην πτώχευση

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Συγκρούσεις νόμων και δικαιοδοσιών στην πτώχευση στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Συγκρούσεις νόμων και δικαιοδοσιών στην πτώχευση, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εφαρμογές διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εφαρμογές διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εφαρμογές διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών πραγμάτων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών πραγμάτων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών πραγμάτων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Διεθνές οικονομικό δίκαιο

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Διεθνές οικονομικό δίκαιο στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Διεθνές οικονομικό δίκαιο, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

International Shipping Law

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο International Shipping Law στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το International Shipping Law, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Airline Liability

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Airline Liability στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Airline Liability, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Το δίκαιο του διεθνούς εμπορίου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Το δίκαιο του διεθνούς εμπορίου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Το δίκαιο του διεθνούς εμπορίου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...