Βιβλία

Οι Φαναριώτες στην Βλαχία και τη Μολδαβία

Ο καθηγητής Dinu μελέτησε ιστορικά αρχεία αλλά και τους αναθηματικούς πίνακες σε πάνω από 230 εκκλησίες που βρίσκονται σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Βλαχίας και της Μολδαβίας, αναβιώνοντας γλαφυρά τον κόσμο του Φαναρίου και των Ρουμανικών Χωρών της εποχής. Στις σελίδες αυτού του αισθητικά άρτι...

Ιστορία των σλαβικών ορθοδόξων εκκλησιών

Το παρόν τεύχος διαλαμβάνει παραδόσεις ιστορίας των σλαβικών Ορθοδόξων Εκκλησιών προς τους φοιτητάς της θεολογικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η ισομέρεια εις την κατανομήν του ιστορικού υλικού δεν ετηοήθη μετ' ακριβείας. Τούτο εγένετο ειδικώς προς λεπτομερεστέραν εξέτασιν ω...

Βυζάντιο, Σλάβοι, Άγιον Όρος

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Βυζάντιο, Σλάβοι, Άγιον Όρος στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Βυζάντιο, Σλάβοι, Άγιον Όρος, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ιστορία των σλαβικών ορθόδοξων εκκλησιών

[...] Σ' αυτό τον κύκλο των Ορθόδοξων Σλαβικών Εκκλησιών συναριθμούμε και τη Βουλγαρική, παρόλο που οι Βούλγαροι δεν είναι σλαβικής καταγωγής, αλλά τουρανικής. Θεωρούμε όμως ότι τη Βουλγαρική Εκκλησία σλαβική και συναριθμούμε τους Βούλγαρους ανάμεσα στους Σλάβους, γιατί ο λαός αυτός δέχθηκε ολοκληρω...

Εκκλησιαστική ζωή στα Βαλκάνια

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εκκλησιαστική ζωή στα Βαλκάνια στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εκκλησιαστική ζωή στα Βαλκάνια, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...