Βιβλία

SíДaΥes

Perhaps the most important part of Tsokalidou’s book is the importance she assigns to the role of translanguaging in creativity and how speakers feel about it. Translanguaging, as you will see in this book, offers us all the opportunity to always be at the crossroads in which we language, think, and...

Μαθήματα διγλωσσίας

Η διγλωσσία, δηλαδή η γνώση και χρήση δύο διαφορετικών γλωσσικών κωδίκων από τον ίδιο ομιλητή συνιστά ένα πολυπρισματικό, παγκόσμιο και καθ’ όλα φυσιολογικό φαινόμενο. Λαμβάνοντας κανείς υπόψη τις δομές και τις απαιτήσεις των σύγχρονων κοινωνιών, θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι η διγλωσσία είναι πλέον...

Η διγλωσσία στο σχολείο

Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας προσπαθεί να φωτίσει δύο πράγματα: τη σχέση γλώσσας/γλωσσών και διγλωσσίας και τη σχέση διγλωσσίας και μάθησης. Αναφέρεται στο πώς μαθαίνουν οι δίγλωσσοι μαθητές στο ελληνικό σχολείο και πώς τους διδάσκουν οι μονόγλωσσοι δάσκαλοί τους. Υπάρχει η εξής διάσταση: ο ε...

Το πρώτο μου βιβλίο για τη διγλωσσία

"Το πρώτο μου βιβλίο για τη διγλωσσία" δημιουργήθηκε στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με την επιστημονική υπευθυνότητα της υπογράφουσας. Στόχος του ήταν η αξιοποίηση της διγλωσσίας και του πολυπολιτισμικού χαρακτήρα του σύγχρονου ελληνικού σχολείου, για...

Το πρώτο μου βιβλίο για τη διγλωσσία

"Το πρώτο μου βιβλίο για τη διγλωσσία" δημιουργήθηκε στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με την επιστημονική υπευθυνότητα της υπογράφουσας. Στόχος του ήταν η αξιοποίηση της διγλωσσίας και του πολυπολιτισμικού χαρακτήρα του σύγχρονου ελληνικού σχολείου, για...

Διγλωσσία και κοινωνία

[...] Πρόκειται για μια συνθετική εργασία, η οποία έρχεται να καλύψει ένα σοβαρό ερευνητικό κενό που ήταν ακόμα πιο αισθητό, λόγω των ραγδαίων πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων σε διεθνές επίπεδο. [...] Ο τρόπος με το οποίο η συγγραφέας του βιβλίου καταγράφει, συζητά και ερμηνεύει τα ...

Θέματα διγλωσσίας και εκπαίδευσης

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Θέματα διγλωσσίας και εκπαίδευσης στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Θέματα διγλωσσίας και εκπαίδευσης, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η διγλωσσία στην παιδική ηλικία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η διγλωσσία στην παιδική ηλικία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η διγλωσσία στην παιδική ηλικία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...